Project Description

Pasivna Hiša H – Ljubljana

Projekt obravnava izvedbo Pasivne hiša v gabaritu P+N. Temeljenje objekta bo izvedeno s temeljno ploščo, ki bo bila s spodnje strani izolirana s penjenim steklom Glapor. Na ta način se ognemo toplotnim mostovom, ki nastanejo pri linijskem temeljenju. Energetika objekta je zasnovana s toplotno črpalko, ki skrbi za ogrevanje sanitarne vode in ogrevanje objekta preko talnega gretja. V objektu je seveda predvidena izvedba prezračevalnega sistema z rekuperacijo. Objekt bo izveden z ravno streho. V objektu bomo uporabili tudi naš sistem aktivacije mase. Masivna izvedba objekta in uporaba sistema Energy Plus System  nam omogoča enostavno izvedbo konzolnih previsov brez toplotnih mostov.

Energetska bilanca objekta je    7,8 kWh/m2a.

Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:  7,8 kWh/m2a

Pasivna  hiša je upravičena do maksimalne subvencije Eko sklada, glede na energetsko bilanco.

Leto izgradnje: 2015
Sistem gradnje: Masivna gradnja – Energy Plus System 

Projektant:

ARHEM d.o.o. – projektiranje pasivnih in nizkoenergijskih objektov
Ulica talcev 5, 1000 Ljubljana
Odgovorni vodja projekta: Alen Mladinov univ.dipl.inž.arh.    ZAPS 1244