Project Description

Pasivna Hiša F – Izlake

Objekt je grajen v pasivnem energetskem standardu (pasivna hiša). Pasivna hiša je izvedena v masivni izvedbi. V projekt smo integrirali tudi aktivacijo betonskega jedra v vseh medetažnih konstrukcijah. Z možnostjo vpliva na to relativno veliko maso bomo dosegli veliko termostabilnost objekta obenem pa preprečili kakršnokoli pregrevanje v poletnih mesecih. Za energetiko objekta bo skrbela toplotna črpalka in solarni kolektorji. Objekt ima seveda tudi sistem prezračevanja z rekuperacijo.

Potrebna energija za ogrevanje po PHPP: 12,8 kWh/m2a
Leto izgradnje: 2012
Sistem gradnje: Masivna gradnja – klasična opečna gradnja

Projektant:
ARHEM d.o.o. – projektiranje Pasivnih in Nizkoenergijskih objektov
Ulica talcev 5, 1000 Ljubljana
Odgovorni vodja projekt: Alen Mladinov univ.dipl.inž.arh.      ZAPS 1244