Project Description

Pasivna Hiša B – Vipava

Projekt obravnava izvedbo Pasivne hiša v gabaritu P + N + garaža. Objekt je postavljen na lokaciji, ki ima izjemno lego, tako s pogledom preko kmetijskih površin, enako pa izjemno lego s stališča energetske pozicije. Ob objektu je predvidena izvedba garaže, ki je od objekta ločena, obenem pa povezana s skupno ploščo, ki omogoča teraso v nadstropju. Terasa je termično ločena od “toplega” dela objekta. Zaradi lege in klimatske pozicije smo predvideli izvedbo konzolnih previsov na južni strani, ki pomagajo nižati energetsko bilanco v poletnem času, obenem pa ne vplivajo negativno na zimsko. Vsi previsi in balkoni so ustrezno termično ločeni od “toplega” dela objekta. Temeljenje objekta bo izvedeno s temeljno ploščo, ki bo bila s spodnje strani izolirana s penjenim steklom Glapor. Na ta način se ognemo toplotnim mostovom, ki nastanejo pri linijskem temeljenju. Energetika objekta je zasnovana s toplotno črpalko, ki skrbi za ogrevanje sanitarne vode in ogrevanje objekta preko talnega gretja. V objektu je predvidena tudi izvedba prezračevalnega sistema z rekuperacijo. Objekt bo izveden z ravno streho. V objektu bomo uporabili tudi naš sistem aktivacije mase.

Energetska bilanca objekta je    7,1 kWH/m2a.

Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:  7,1 kWh/m2a

Pasivna  hiša je upravičena do maksimalne subvencije Eko sklada, glede na energetsko bilanco.

Leto izgradnje: 2015
Sistem gradnje: Masivna gradnja – Energy Plus System 

Projektant:

ARHEM d.o.o. – projektiranje pasivnih in nizkoenergijskih objektov
Ulica talcev 5, 1000 Ljubljana
Odgovorni vodja projekta: Alen Mladinov univ.dipl.inž.arh.    ZAPS 1244