Project Description

Predstavljamo Vam pasivno hišo: PASIVNA HIŠA 1.

Pasivna hiša je zasnovana racionalno, kar se izkazuje tudi v energetski bilanci objekta, ki je 8,6 kWh/m2a. Meja za pasivni standard je 15 kWh/m2a. Predstavljena pasivna hiša ta standard bistveno presega.

  • tlorisni gabarit: 12,13 x 7,25 m
  • višinski gavarit: P
  • neto tlorisna površina: 69,2 m2
  • naklon strešine: 35-45°
  • energetska bilanca objekta: 8,6 kWh/m2a

S postavitvijo fotovoltaike na južno strešino Pasivne hiše 1 lahko postane Skoraj nič energijska hiša ali Plus energijska hiša, saj bo Pasivna hiša 1 proizvedla več energije, kot jo bo potrebovala za svoje obratovanje.

Pasivna  hiša je upravičena do maksimalne subvencije Eko sklada, glede na energetsko bilanco. Več o subvencijah je dostopno tule.