Project Description

Nizkoenergijska hiša K – Domžale

Objekt je grajen v nizkoenergijskem energetskem standardu (nizkoenergijska hiša). Nizkoenergijska hiša je izvedena v masivni izvedbi. V projekt smo integrirali tudi aktivacijo betonskega jedra v vseh medetažnih konstrukcijah. Z možnostjo vpliva na to relativno veliko maso bomo dosegli veliko termostabilnost objekta obenem pa preprečili kakršnokoli pregrevanje v poletnih mesecih. Za energetiko objekta bo skrbela toplotna črpalka. Objekt ima seveda tudi sistem prezračevanja z rekuperacijo.

Potrebna energija za ogrevanje po PHPP: 18,8 kWh/m2a

Leto izgradnje: 2012
Sistem gradnje: Masivna gradnja – klasična opečna gradnja

Projektant:

ARHEM d.o.o. – projektiranje Pasivnih in Nizkoenergijskih objektov
Ulica talcev 5, 1000 Ljubljana
Odgovorni vodja projekta: Alen Mladinov univ.dipl.inž.arh.      ZAPS 1244