Demonstracijski center zelenih tehnologij Ajdovščina2020-12-15T23:00:05+02:00

Project Description

Demonstracijski center zelenih tehnologij Ajdovščina

ZELENE TEHNOLOGIJE za čiščenje odpadnih voda:

Imajo pozitiven vpliv na okolje in blažijo podnebne spremembe. Izrabljajo sončno svetlobo, lokalni material (pesek, zemljo), gravitacijo (večina deluje brez črpalk), avtohtone močvirske, lesne rastline ali alge, vplivajo na mikroklimo (hlajenje vro-činskih otokov), povečujejo biodiverziteto, povečujejo estetski videz krajine in so lahko turistično zanimive.

Generirajo nove produkte:

  • Prečiščena voda za namene ponovne uporabe (namakanje kmetijskih površin, zalivanje zelenic)
  • Biomasa (les, alge) za energetsko izrabo, gnojilo ali dodatek za povečanje pridelka (rastni hormon)

Obratovanje in vzdrževanje sta cenovno ugodna in enostavna.

DEMO CENTER – eko izobraževalna točka:

Dodatna vrednost turistični ponudbi:

  • Prostor za oddih, sprostitev in okoljsko izobraževanje

Izobraževanje različnih ciljnih skupin:

  • Izobraževalne ustanove (šole, poklicni centri, univerzitete)
  • Komunalna podjetja, občine, podjetja, potencialni investitorji malih čistilnih naprav

Okoljsko ozaveščanje in podpora odločevalcem:
Ministrstva in njihovi organi, občine, lokalne skupnosti, nevladne organizacije itd.

Leto gradnje: 2022

Projektant – avtor:
ARHEM d.o.o. – Pasivna Arhitektura  ->  ARHEM.si
Odgovorni vodja projekt: Alen Mladinov univ.dipl.inž.arh.      ZAPS 1244

Vizualizacija projekta:

Video prikaz projekta:

Več o ostalih naših projektih si lahko pogledate na spodnjih povezavah:

Veseli bomo tudi vašega maila ali klica:

Delite to vsebino, Izberite željeno Platformo!

Go to Top