Plus energijska hiša – prihodnost trajnostnega bivanja

Ste že kdaj sanjali o hiši, ki bi bila popolnoma neodvisna od zunanjih virov energije? Hiši, ki bi proizvajala več energije, kot bi jo porabila za svoje delovanje in potrebe stanovalcev? Hiši, ki bi bila zgrajena iz naravnih in okolju prijaznih materialov? Hiši, ki bi nudila visoko bivalno ugodje, nizke obratovalne stroške in pozitiven vpliv na okolje?

Takšna hiša ni več le sanje, ampak realnost. Imenuje se plus energijska hiša in je hiša prihodnosti, ki ne le varčuje z energijo, ampak jo tudi ustvarja. V tem članku vam bomo predstavili, kaj je plus energijska hiša, kako deluje, zakaj je nadgradnja dobre pasivne hiše, kako doseči samozadostnost plus energijske hiše in ali lahko najdemo plus energijske hiše v Sloveniji. Če razmišljate o gradnji svoje sanjske hiše, je plus energijska hiša odlična izbira za vas in vaše potomce.

Kaj je plus energijska hiša?

Plus energijska hiša je hiša, ki proizvede več energije, kot jo porabi za svoje delovanje in potrebe stanovalcev. To pomeni, da je hiša lahko neodvisna od zunanjih virov energije, kot so električno omrežje ali plinovod. Plus energijska hiša je torej lahko samozadostna in okolju prijazna, saj ne povzroča emisij toplogrednih plinov.

Kako deluje plus energijska hiša? 

Plus energijska hiša temelji na visoki energetski učinkovitosti in izrabi obnovljivih virov energije. To pomeni, da je hiša zgrajena tako, da zmanjšuje toplotne izgube skozi ovoj stavbe, ima dobro prezračevanje z vračanjem toplote, uporablja varčno razsvetljavo in gospodinjske aparate ter izkorišča sončno energijo za ogrevanje sanitarne vode in proizvodnjo električne energije. Plus energijska hiša ima na strehi ali fasadi nameščene sončne celice, ki pretvarjajo sončno sevanje v električni tok. Ta električna energija se lahko uporablja za napajanje hiše ali pa se shrani v baterije za kasnejšo rabo. Če je sončna elektrarna dovolj velika, lahko plus energijska hiša proizvede več električne energije, kot jo potrebuje, in jo oddaja v omrežje ali prodaja drugim odjemalcem. Tako lahko plus energijska hiša ustvari dohodek za lastnika in prispeva k zmanjšanju porabe fosilnih goriv.

Samozadostnost plus energijske hiše pomeni, da hiša ne potrebuje priključka na električno omrežje ali druge zunanje vire energije. To je mogoče doseči z uporabo akumulatorja električne energije, ki shrani presežek električne energije, ki jo proizvede sončna elektrarna na hiši. Akumulator omogoča napajanje hiše z električno energijo tudi v času, ko ni sonca ali je poraba večja od proizvodnje. Akumulator mora biti dovolj zmogljiv in zanesljiv, da zagotovi zadostno količino električne energije za vse potrebe hiše. Vendar pa je samozadostnost plus energijske hiše lahko tudi omejujoča in neekonomična. Če je hiša v bližini omrežja, je najbolje, da se priključi na omrežje in iz njega jemlje ali vrača električno energijo glede na razmerje med proizvodnjo in porabo. Tako lahko plus energijska hiša izkoristi prednosti dinamičnega tarifnega sistema, ki nagrajuje proizvodnjo električne energije v času višje cene in porabo električne energije v času nižje cene. Poleg tega lahko plus energijska hiša prispeva k stabilnosti omrežja in zmanjšanju porabe fosilnih goriv. Torej, samozadostnost plus energijske hiše je možna in smiselna le v primeru, ko ni možnosti priključitve na omrežje ali drugih virov energije. V nasprotnem primeru je bolj racionalno in koristno za lastnika in okolje, da se plus energijska hiša poveže z omrežjem in iz njega prejema in oddaja električno energijo.

Zakaj je plus energijska hiša nadgradnja dobre pasivne hiše?

Pasivna hiša je hiša, ki porabi zelo malo energije za ogrevanje in hlajenje prostorov. To doseže z visoko kakovostno izolacijo, tesnjenjem, prezračevanjem in izrabo pasivnih sončnih pridobitev. Pasivna hiša ima letno potrebno toploto za ogrevanje manjšo od 15 kWh/m2 ali skupno manjšo od 10 W/m2 površine ogrevanega prostora.

Plus energijska hiša pa gre še korak dlje od pasivne hiše. Poleg tega, da zmanjšuje porabo energije za ogrevanje in hlajenje, tudi proizvaja lastno energijo iz obnovljivih virov. Tako plus energijska hiša doseže pozitivno energetsko bilanco, kar pomeni, da je letna količina proizvedene energije večja od letne količine porabljene energije.

Plus energijska hiša je torej nadgradnja dobre pasivne hiše, saj ne le varčuje z energijo, ampak jo tudi ustvarja. S tem plus energijska hiša zagotavlja visoko bivalno ugodje, nizke obratovalne stroške, neodvisnost od zunanjih virov energije in pozitiven vpliv na okolje.

Zaželeno je, da ima plus energijska hiša veliko termično maso, ki jo lahko zagotovi gradbeni sistem TermoLOGiK. Termična masa je sposobnost materiala, da shrani toploto in jo oddaja kasneje, ko je potrebna. To pomeni, da plus energijska hiša lahko izravnava temperaturne nihanje v prostorih in ohranja prijetno klimo skozi vse leto.

Termična masa je pomembna za dobro pasivno hišo, saj preprečuje pregrevanje prostorov poleti in podhladitev prostorov pozimi. Termična masa tudi zmanjšuje potrebo po dodatnem ogrevanju ali hlajenju prostorov, saj izkorišča notranje in sončne dobitke. Termična masa tudi izboljšuje akustično udobje v prostorih, saj absorbira zvok.

Gradbeni sistem TermoLOGiK omogoča gradnjo pasivnih in plus energijskih hiš z betonskim jedrom. Sistem TermoLOGiK temelji na uporabi termoizolacijskih blokov, ki so sestavljeni iz dveh plasti visokokakovostne Neopor toplotne izolacije in AB sredinskega konstrukcijskega jedra. Sistem TermoLOGiK zagotavlja visoko stopnjo toplotne izolativnosti in zrakotesnosti ter povsem brez toplotnih mostov. Sistem TermoLOGiK ima tudi vrhunsko protipotresno zanesljivost, je difuzno odprt, prijazen do okolja, ima zelo dobro zvočno in protipožatno zaščito ter še mnogo drugih vrhunskih lastnosti kvalitetnih hiš.

Kako pomembna je kakovostna projektna dokumentacija, nadzor in izvedba plus energijske hiše?

Plus energijska hiša je zahteven gradbeni projekt, ki zahteva visoko stopnjo strokovnosti, natančnosti in usklajenosti vseh vpletenih akterjev. Zato je izrednega pomena, da se projektna dokumentacija izdela zelo celostno, da upošteva vse komponente in sisteme, ki bodo v objektu. Projektna dokumentacija mora biti skladna s standardom pasivne hiše in uporabljati ustrezne računske metode, kot je PHPP (Passive House Planning Package). Projektna dokumentacija mora tudi zagotavljati optimalno zasnovo toplotnega ovoja, prezračevanja z rekuperacijo, sončne elektrarne, akumulatorja električne energije in drugih elementov plus energijske hiše.

Za kakovostno projektno dokumentacijo plus energijske hiše je potrebno angažirati arhitekturno projektivni biro, ki ima več letne izkušenj na tem področju. Takšen biro je Arhem d.o.o., ki se ukvarja s pasivno arhitekturo že 20 let. Arhem d.o.o. je izdelal prvo projektno dokumentacijo za pasivno hišo v Ljubljani leta 2003 in danes ima pod svojim okriljem realiziranih že več kot 248 pasivnih in plus energijskih hiš. Podjetje ponuja celovito storitev od idejne zasnove do gradbenega dovoljenja in izvedbenega projekta za plus energijsko hišo.

Poleg kakovostne projektno dokumentacije je pomemben tudi kvaliteten nadzor nad gradnjo plus energijske hiše. Nadzor mora biti strokoven, neodvisen in dosleden. Nadzor mora preverjati skladnost izvedbe z projektno dokumentacijo, standardom pasivne hiše in veljavno zakonodajo. Nadzor mora tudi svetovati investitorju in izvajalcu pri reševanju morebitnih težav ali sprememb na gradbišču. Nadzor mora tudi opraviti potrebna merjenja in testiranja za potrditev kakovosti gradnje.
Za kvaliteten nadzor nad gradnjo plus energijske hiše je potrebno angažirati podjetje, ki ima izkušnje s projektiranjem in izvedbo pasivnih in plus energijskih hiš. Takšna skupina je NadzorGradnje.si, kjer so specializirani za nadzor nad gradnjo pasivnih in plus energijskih hiš. NadzorGradnje.si ima 20 letne izkušnje na tem področju. NadzorGradnje.si ponuja celovito storitev nadzora od začetka do konca gradnje plus energijske hiše.

Nazadnje, a nič manj pomembno, je kakovostna izvedba plus energijske hiše. Izvedba mora biti profesionalna, kakovostna in skrbna. Izvedba mora upoštevati vse zahteve projekta, standarda pasivne hiše in veljavne zakonodaje. Izvedba mora uporabljati kvalitetne materiale, opremo in tehnologije, ki so primerni za plus energijsko hišo. Izvedba mora tudi zagotavljati visoko raven toplotne izolativnosti, zrakotesnosti in brez toplotnih mostov.

Za kakovostno izvedbo plus energijske hiše je potrebno angažirati izvajalca, ki ima dolgoletno tradicijo in kvalitetno izvedene reference. Takšen izvajalec je Skupina PasivnaGradnja.si, ki se ukvarja z gradnjo pasivnih in plus energijskih hiš na ključ in ima več kot 248 kvalitetno izvedenih pasivnih in plus energijskih hiš. Skupina PasivnaGradnja.si uporablja gradbeni sistem TermoLOGiK, ki omogoča gradnjo pasivnih in plus energijskih hiš z veliko termično maso in posledično termostabilnostjo. Skupina PasivnaGradnja.si ponuja celovito storitev od priprave gradbišča do predaje objekta v uporabo.

Plus energijska hiša je hiša prihodnosti, ki ne le varčuje z energijo, ampak jo tudi ustvarja. S tem plus energijska hiša zagotavlja visoko bivalno ugodje, nizke obratovalne stroške, neodvisnost od zunanjih virov energije in pozitiven vpliv na okolje. Plus energijska hiša je nadgradnja dobre pasivne hiše, saj ima veliko termično maso, ki jo lahko zagotovi gradbeni sistem TermoLOGiK. Plus energijska hiša je lahko tudi priključena na električno omrežje in iz njega prejema in oddaja elektriko. Ključno je, da je plus energijska hiša na letni bilanci pozitivna.

V Sloveniji je že več primerov plus energijskih hiš, ki so bile zgrajene po visokih standardih energetske učinkovitosti in izkoriščanja sončne energije, kot rezultat projektivnega biroja Arhem.si in izvedbene skupine PasivnaGradnja.si. Gradnja plus energijskih hiš v Sloveniji je mogoča in smiselna, saj prinaša številne prednosti za lastnike in okolje. Če razmišljate o gradnji svoje sanjske hiše, je plus energijska hiša odlična izbira za vas in vaše potomce.

Avtor: Alen Mladinov univ.dipl.inž.arh ZAPS 1244

Če se želite prepričati o prednostih individualnega pristopa do projektiranja pasivnih in plus energijskih hiš, vam priporočamo, da se obrnete na podjetje Arhem d.o.o., ki v sklopu arhitekturnega biroja ponuja povsem individualni pristop do zasnove projekta, individualno vodenje vsakega projekta in osebni pristop do vsakega, ki jim s sodelovanjem izkaže zaupanje. Podjetje Arhem d.o.o. ima dolgoletne izkušnje in znanje na področju pasivne gradnje in uporablja PHPP metodologijo za izračun energetske bilance. Poleg tega vam lahko ponudijo izvedbo pasivne hiše v sklopu skupine PasivnaGradnja.si, ki bo na podlagi več kot 20 letnih izkušenj na področju pasivne gradnje in dobro izdelane projektne dokumentacijo arhitekturnega biroja Arhem prenesla na gradbišče in jo s pomočjo popolnoma fleksibilnega gradbenega sistema za izvedbo pasivnih hiš TermoLOGiK hitro in natančno prenesla v realnost.

Končni rezultat bo zaradi usklajenega dela in poznavanja vseh segmentov projektiranja in gradnje najboljši za dano lokacijo, za izražene želje naročnika in ekonomski okvir v katerega je objekt postavljen.

Članki o Pasivni hiši in Pasivni gradnji za več in podrobnejše informacije:

Si želite Pasivno hišo? Lahko vam pomagamo.

Prosimo izpolnite spodnja polja. V najkrajšem času vas bomo kontaktirali in pomagali pri realizaciji vašega projekta ali pa vam s svetovanjem in nasvetom pomagamo najti pravo rešitev.

Katero področje naših storitev vas zanima? *