Vgradnja penjenega stekla in aktivacija talne plošče v poslovno proizvodnem objektu Sensum

Sodoben koncept k energetiki v proizvodni hali. Ogrevanje objekta bo izvedeno z aktivacijo talne plošče. Talna plošča je izvedena na penjenem steklu, ki tvori vrhunsko izolacijo in izjemno tlačno trdnost, ki je pri takem objektu potrebna.

Princip izvedbe je zelo enostaven. Penjeno steklo se nasuje in razgrne v halo. penjeno steklo se skomprimira 30 % in s tem doseže predvideno tlačno trdnost 600 kPa. Na penjeno steklo se položi folija in izvede razvod cevi za aktivacijo betona. Princip je podoben izvedbi talnega gretja. Zaradi velikosti objekta je potrebno primerno dimenzionirati polja in s tem določiti ustrezno število mešalnih omaric. Na zaključen razvod bo izvedena talna plošča, ki bo tudi končni tlak v proizvodni hali.

Prednost takšne izvedbe je zelo hitra realizacija, enostavni gradbeni poseg, zelo dobra toplotna izolacija in visoka tlačna trdnost. Sistem aktivacije betona bo omogočil enakomerno ogrevanje hale v zimskih mesecih. Ker ogrevanje poteka v betonski plošči dobimo veliko vztrajnost in termostabilnost objekta in s tem nizke obratovalne stroške. Na ta način se tudi v celoti ognemo strojnim inštalacijam za ogrevanje v objektu in dobimo popolnoma fleksibilen prostor.