Pasivna in Plus Energijska Hiša – Ljubljana

Objekt je grajen v pasivnem energetskem standardu ( pasivna hiša), z dodano fotovoltaiko pa postane Plus energijska hiša. Pasivna hiša je izvedena v masivni izvedbi. Za gradnjo ovoja objekta je uporabljen gradbeni sistem Energy Plus System. V projekt smo integrirali tudi aktivacijo betonskega jedra v vseh medetažnih konstrukcijah. Z možnostjo vpliva na to relativno veliko maso bomo dosegli veliko termostabilnost objekta obenem pa preprečili kakršnokoli pregrevanje v poletnih mesecih. Za energetiko objekta bo skrbela toplotna črpalka. Objekt ima seveda tudi sistem prezračevanja z rekuperacijo. Uporabili bomo tudi naš sistem obdelave zraka, ki nam omogoča poleg temperaturnega vpliva tudi razvlaževanje v poletnih mesecih.

Na strehi objekt bomo postavili fotovoltaično elektratno in s tem bo objekt postal Plus energijska hiša. Proizvedel bo več energije, kot jo bo za svoje delovanje porabil.

Potrebna energija za ogrevanje po PHPP: 8,8 kWh/m2a
Leto izgradnje: 2015
Sistem gradnje: Masivna gradnja – Energy Plus System.

Izvajalec:
ARHEM d.o.o. – PasivnaGradnja.si
Ulica talcev 5, 1000 Ljubljana
(izvedba objekta, strojne in elektro inštalacije)

Projektant:
ARHEM d.o.o. – projektiranje pasivnih in nizkoenergijskih objektov
Ulica talcev 5, 1000 Ljubljana
Odgovorni vodja projekta: Alen Mladinov univ.dipl.inž.arh.    ZAPS 1244

Vizualizacija objekta:

Vizualizacija objekta z dodano fotovoltaiko:

Izkop in priprava terena:

Izvedba AB talne plošče pri Pasivni in Plus energijski hiši:

Izvedba ovoja kleti pasivne in plus energijske hiše:

Izvedba notranjih nosilnih sten kleti in opaž plošče nad kletjo:

Izvedba razvoda inštalacij v plošči nad kletjo:

Betoniranje plošče nad kletjo:

Izvedba ovoj pritličja:

Izvedba notranjih sten pritličja in opaža plošče:

Izvedba razvoda inštalacij v plošče nad pritličjem:

Betonaža plošče nad pritličjem:

Izvedba ovoja nadstropja:

Izvedba razvod inštalacij v plošči nad nadstropjem:

Plošča nad nadstropjem:

 

Izvedba atike nad nadstropjem:

Izvedba parne zapore na ravni strehi:

Izvedba toplotne izolacije, hidroizolacije in zaščitnega sloja prodca na strehi:

Notranjost objekta pred izvedbo predelnih sten:

Izvedba predelnih sten v objektu:

Izvedba fasade na pasivni hiši