Vodovod – vodovodne inštalacije

Vodovod je cevni sistem za oskrbo objekta s pitno vodo in drugimi oblikami npr. deževnico za splakovanje stranišč. Glavni sestavni deli so: vodovodni priključek z merilnim jaškom, filtri in mehčanje vode, cevni razvod, pipe in razni drugi ventili, ogrevanje in hranjenje tople sanitarne vode ter črpalka po potrebi. Na željo naročnika se izdela tudi sistem oskrbe z deževnico, ki zniža porabo pitne vode in z njo povezanih stroškov. Sestavni deli so: zajem deževnice (streha), hranilnik, črpalka, filtri in cevni razvod.

vodovod

Naše storitve v sklopu celostnega sodelovanja pri izvedbi vašega objekta:

  • Projektna zasnova vodovodnih inštalacij ob upoštevanju vseh inštalacij v objektu ter morebitnih križanj z ostalimi inštalacijami
  • Napeljava notranje vodovodne inštalacije iz kvalitetnih materialov, s strokovno izvedbo in strokovnem nadzoru
  • Ureditev potrebne filtracije vodovodne in vode iz zbiralnika, odvisno od namena porabe.
  • Postavitev vseh podometnih elementov za splakovanje.
  • Razvod zunanjega razvoda za potrebe zalivanja, pranja avtomobila… Za to se lahko uporabi vodovodna voda ali pa š bolje deževnica iz zbiralnika.

 Prikaz 3D zasnove kopalnice z izbranimi elementi pred izvedbo: