Talno gretje – Talno ogrevanje

Talno gretje je način prenosa toplote v prostor pri katerem se kot grelno telo uporabi kar površino tal. Uporablja se predvsem toplovodni sistem (električen, razen izjemoma, ni dopusten), kjer se v talni estrih vgradi cevni sistem tankih cevi po katerih kroži topla voda. Ta način ima mnogo zelo dobrih strani, vendar pa mora biti objekt, v katerega je vgrajeno, dovolj toplotno izoliran (zahteve PURES so povsem dovolj), sicer je potrebna višja temperatura tal, kar je neugodno za zdravje, večja pa je tudi poraba energije.

Talno gretje s temperaturo tal največ 27 °C zaradi sevalnega učinka zagotovi temperaturni gradient prostora, ki je najbližji idealnemu: topleje pri tleh (noge) – hladneje pri stropu (glava). Radiatorsko ogrevanje naprimer največ toplote odda zraku, ki se nato zadržuje pri stropu, kar ustvari obraten temperaturni gradient. Ravno zaradi omenjenega je pri talnem gretju tudi manj gibanja zraka, kar pomeni manj dviganja prahu in alergenov, brez občutka prepiha in manj razvlaževanja zraka.

talno ogrevanje 1

Princip talnega gretja je tudi energetsko najbolj učinkovit. Velike površine grelnega telesa omogočajo zelo nizke temperature ogrevalnega medija, ki ga mora zagotoviti ogrevalna naprava. Poleg tega sevalni učinek zagotavlja boljši občutek toplote prostora, kot pri toplem zraku, ki ga lahko pri prezračevanju prehitro spustite iz hiše.

Pomembna prednost je tudi boljši izkoristek prostora, saj ni potrebno namestiti drugih grelnih teles in ni težav s čiščenjem.

Edina slabost talnega gretja je nekoliko višja začetna investicija in toplotna vztrajnost sistema, ki pa je pri stanovanjskih gradnjah prednost. Velik del talnega gretja predstavlja estrih, ki ima veliko sposobnost akumulacije toplote. Za zgradbe, ki jih je treba na hitro ogreti, npr. počitniške hišice in določeni poslovni prostori, so primernejši drugi ogrevalni načini, saj se talno gretje počasi odziva na večje temperaturne spremembe. Pri objektih s stalno človekovo prisotnostjo, naprimer stanovanjske hiše, pa je primernejša večja vztrajnost, saj tu večje temperaturne spremembe niso zaželjene.

talno 2