Prezračevanje pasivne hiše

Ljudje za življenje nujno potrebujemo zrak, za udobno in zdravo bivanje pa dovolj čist zrak v zadostnih količinah. Ker večino življenja preživimo v notranjosti zgradb, moramo poskrbeti tudi za prezračevanje teh. Umetno prezračevanje v stanovanjskih hišah je razmeroma nov pojav v Sloveniji, medtem ko je v Ameriki in Avstraliji to v uporabi že več desetletij. V javnih zgradbah, avtomobilih, trgovinskih centrih ipd. pa je prezračevanje s pomočjo prezračevalnih sistemov tudi pri nas že povsem uveljavljeno.

Še posebej pri pasivnih in nizkoenergijskih hišah se je uveljavilo prezračevanje z rekuperacijo, ki omogoča ohranjanje toplote zraka v objektu. Na ta način se prihrani veliko energije, hkrati pa poskrbi za kvalitetno mikroklimatsko ugodje.

Tim pasivne gradnje uporablja enostaven in učinkovit princip prezračevanja, ki omogoča najvišje ugodje skozi vse leto. Sestavni deli sistema so:

  • Prezračevalna rekuperativna enota
  • Cevni razvod z difuzorji
  • Toplotni izmenjevalec za dogrevanje, hlajenje in razvlaževanje
  • Dodatni elementi

Prezračevalna rekuperativna enota – rekuperator

Prezračevalna rekuperativna enota ali na kratko rekuperator je srce prezračevalnega sistema, saj se v njej nahaja vsa avtomatika, izmenjevalec toplote, izmenjevalec vlage, filtri ter ventilatorja za potiskanje in črpanje zraka po objektu. Bistven del je izmenjevalec toplote, kjer izstopni zrak prenese toploto na vstopni zrak, brez da bi se kakorkoli medsebojno mešala. Večja kot je površina izmenjevalca, večja je količina prenešene toplote. Priporočljivo je imeti tudi izmenjevalec vlage, kjer si, podobno kot toploto, vstopni in izstopni zrak izmenjujeta vlago. Filtri, ki so lahko bolj ali manj fini, poskrbijo, da v prezračevalni sistem ne zaidejo nečistoče, ali pa celo preprečijo vstop vonjavam. Avtomatika vse to uravnava, glede na dane pogoje. Omogoča pa tudi razne posebne prijeme, kot so poletni bypass za nočno hlajenje, nesimetričen vpih/zajem za preprečavanje zimskega podhlajenja naprave, kratkotrajno povečanje pretoka za intenzivno zračenje npr. kuhinje, itd.

rekuperator01


Cevni razvod

Cevni razvod predstavljajo sistem cevi, razdelilcev in difuzorjev, ki zajemajo oz. vpihujejo zrak v ali iz posameznih prostorov ter ga vodijo po ceveh skozi rekuperator na prosto oz. nazaj. Večje sobe in prostori z večjo obremenitvijo z vonjavami zahtevajo večje pretoke, ostali pa manj. Cevi se lahko vgradi nad, pod ali v betonsko ploščo odvisno od potreb in tehničnih možnosti. Dobro premišljen sistem se lahko vgradi v armiranobetonsko ploščo, kjer je najmanj moteč in najbolj varen.

prezracevanje ventil


Toplotni izmenjevalec

Toplotni izmenjevalec je zelo poceni element, ki je koristen na več načinov. Namesti se ga na vstopno prezračevalno cev in poveže na obstoječi sistem toplovodnega ogrevanja ali celo hlajenja, v primeru reverzibilne toplotne črpalke. Izmenjevalec lahko pozimi vstopni zrak rahlo dogreva, da se doseže čim večje ugodje ter poleti ohlaja in razvlažuje. Preprečuje tudi vstop zelo hladnega zraka v času zelo nizkih zimskih temperatur, ki bi lahko poškodoval rekuperator.

toplotni izmenjevalec


Celotni prezračevalni sistem je sestavljiv in omogoča vezavo tudi drugih dodatnih elementov. Tu so lahko razni drugi načini predgrevanja ali predohlajevanja vstopnega zraka: zračni zemeljski prenosnik toplote, vodni zemeljski prenosnik toplote in električni predgrelnik. Možna je namestitev različnih dodatnih filtrov v primeru močno obremenjenega zunanjega zraka ali za tiste z boleznimi dihal.