Aktivacija betonskega jedra v AB ploščah

Zaradi vedno večjega stremenja k gospodarnem ravnanju z energijo se v ospredje postavlja  uporaba novih konceptov pri ogrevanju in hlajenju zgradb. Da torej prizanesemo okolju in tudi našim denarnicam je uporaba termoaktivnih gradbenih elementov (TAGE) prava rešitev. To je torej eden od enostavnih, učinkovitih in poceni naččnov zagotavljanja notranjega ugodja pasivnih in nizkoenergijskih hiš. S tem pojmom zajamemo stropove in tla, ki zaradi masivnega betonskega jedra delujejo kot akumulatorji toplote. V procesu hlajenja se toplotna energija iz prostora odvaja, v procesu gretja pa se toplotna energija v prostor dovaja. Na takšen način lahko učinkovito zmanjšamo porabo energije

Zaradi vedno večjega stremenja k gospodarnem ravnanju z energijo se v ospredje postavlja  uporaba novih konceptov pri ogrevanju in hlajenju zgradb. Da torej prizanesemo okolju in tudi našim denarnicam je uporaba termoaktivnih gradbenih elementov (TAGE) prava rešitev. To je torej eden od enostavnih, učinkovitih in poceni načinov zagotavljanja notranjega ugodja pasivnih in nizkoenergijskih hiš. S tem pojmom zajamemo stropove in tla, ki zaradi masivnega betonskega jedra delujejo kot akumulatorji toplote. V procesu hlajenja se toplotna energija iz prostora odvaja, v procesu gretja pa se toplotna energija v prostor dovaja. Na takšen način lahko učinkovito zmanjšamo porabo energije.

Pa si poglejmo, kako aktivacija betonskega jedra v termoaktivnih gradbenih elementih deluje.

aktivacija betona

Termično aktiviranje betonskega jedra predstavlja moderni sistem, ki ima v masivni armirano betonski konstrukciji vgrajen cevni prenosnik toplote, skozi katerega se pretaka voda. Pomembno funkcijo pri toplotnem ravnovesju objekta ima namreč njegova sposobnost akumulacije toplote, kar zagotavlja le masivna gradnja. Od notranje akumulacije je odvisno, za koliko se bo notranjost ogrela oz. ohladila s količino toplote, ki preide skozi površine sten, streh, idr. Najbolj izrazit akumulacijski element masivne gradnje je medetažna armiranobetonska plošča, saj ima beton daleč največjo sposobnost akumulacije od vseh gradbenih materialov.

Pri montaži in polnjenju toplotnih prenosnikov v zimskem času je potrebno sistem napolniti z mešanico voda–glikol, da ne pride do okvare prenosnikov, saj se takih prenosnikov ne da več popraviti. Poleti, ko je ta princip najbolj potreben, po teh ceveh vodimo hladno vodo (najmanj 18 °C, da ne pride do kondenzacije) in hladimo ploščo. Na ta način preprečujemo, da se pregreje celoten objekt. Po odstranitvi opažev se lahko začne montaža fiksnih razdelilnikov in polaganje sekundarnih cevnih razvodov. Pri izdelavi sekundarne cevne mreže je potrebno posvetiti pozornost izbiri materialov cevi, sistemu vezave cevi in izolaciji. Materiali, ki se uporabljajo za izvedbo cevnih razvodov so lahko: jeklo, baker,nerjaveče jeklo, polipropilen, PVC itd. Cevovodi so največkrat dvocevni. Debelino izolacije je potrebno izračunati glede na temperaturo medija v cevovodu in okoliško temperaturo. Izolacija mora biti difuzijsko zaporna, saj se poleti uporablja hladna voda. Razdelilniki imajo vgrajene nastavljive merilnike pretoka za vsak prenosnik posebej, zato se morajo v poizkusnem obratovanju nastaviti na izračunane pretoke po posameznih prenosnikih.

Kakšne so prednosti takšnega sistema?

Vgradnje TAGE se najbolj pozna pri poslovnih stavbah, saj lahko več  prihranimo že v sami investiciji, kakor bi na primer z vgradnjo talnega ogrevanja. Pozneje, v obratovanju pa je sistem zelo varčen, saj obratuje s temperaturami zelo blizu prostorski temperaturi. Imamo možnost pasivnega hlajenja, to je hlajenje brez hladilnega agregata. Nizkotemperaturno ogrevanje pozimi, visokotemperaturno hlajenje poleti ter možnost zelo velike akumulacije toplote pozimi in hladu poleti, pa nam daje odprte možnosti pri izbiri alternativnih virov ogrevanja in hlajenja. S temi ukrepi lahko občutno zmanjšamo izpust toplogrednih plinov in s tem povezano globalno segrevanje. Velika prednost akumulacije toplote in hladu v betonskem jedru medetažne konstrukcije je tudi v samem učinku ogrevanja in hlajenja, saj poskrbi, da je glava hladna in noge tople, sploh v kombinaciji s talnim gretjem. Pri hlajenju se hladni sloji zraka vedno spuščajo, kar je pri velikih površinah zelo ugodno.

Termično aktiviranje betonskega jedra predstavlja edini sistem, ki izpolnjuje vse zahteve uporabnikove potrebe po udobju ravno tako pa se njegov temperaturni profil po prostoru močno približa idealnemu.

Prednosti:

  • nizki investicijski in obratovalni stroški
  • blago hlajenje brez pojava strujanja zraka v obliki prepiha
  • ne vodi do sindroma bolnih stavb
  • ustrezen temperaturni profil po prostoru
  • hitra in enostavna montaža s pomočjo tovarniških modulov

 Primer iz prakse si lahko ogledate tule: Aktivacija betonskega jedra pri Pasivni in Plusenergijski hiši v Ljubljani