Alternativni principi in viri

V energetski zasnovi objekta so možni še različni drugi principi pridobivanja energije, zagotavljanja notranjega ugodja ali povečanje učinkovitosti. To so lahko:

  • Aktivacija betonskega jedra
  • Sončni kolektorji
  • Zemeljski prenosnik za pregrevanje ali predohlajevanje zraka
  • Ogrevanje s peletno pečjo
  • Fotovoltaika

Aktivacija betonskega jedra

Aktivacija betonskega jedra je še eden od enostavnih, učinkovitih in poceni načinov zagotavljanja notranjega ugodja pasivnih in nizkoenergijskih hiš. Pomembno funkcijo pri toplotnem ravnovesju objekta ima namreč njegova sposobnost akumulacije toplote, kar zagotavlja le masivna gradnja. Od notranje akumulacije je odvisno za koliko se bo notranjost ogrela oz. ohladila s količino toplote, ki preide skozi površine sten, streh, idr. Najbolj izrazit akumulacijski element masivne gradnje je medetažna armiranobetonska plošča, saj ima beton daleč največjo sposobnost akumulacije od vseh gradbenih materialov. Med gradnjo zato v ta element vgradimo nekaj metrov običajne cevi za talno gretje in jo navežemo na obstoječ ogrevalni sistem reverzibilne toplotne črpalke. Poleti, ko je ta princip najbolj potreben, po teh ceveh vodimo hladno vodo (najmanj 18 °C, da ne pride do kondenzacije) in hladimo ploščo. Na ta način preprečujemo, da se pregreje celoten objekt.

Podrobneje o aktivaciji si lahko preberete tule: Aktivacija betona v ploščah

Primer iz prakse si lahko ogledate tule: Aktivacija betonskega jedra pri Pasivni in Plusenergijski hiši v Ljubljani

aktivacija betonskega jedra


Sončni kolektorji

Sončni kolektorji so eden najbolj naravi in uporabniku prijaznih sistemov pridobivanja energije, saj pridobivajo toploto neposredno od sončnega sevanja skoraj brez posrednika v hranilnik toplote, topla voda pa je takoj na voljo za uporabo. Sistem je tudi zelo učinkovit, saj pretvori do 90% vsega toplotnega sevanja v toploto. Sistemi so lahko različnega obsega od priprave tople sanitarne vode poleti do velikih sistemov s sezonskimi hranilniki toplote. Odvisno od namena in potreb se solarni sistemi kombinirajo z drugimi viri toplote npr. toplotno črpalko, peletno pečjo,… Načinov in kombinacij je mnogo, najpomembnejši razlog pa je ta, da kolektorji ne morejo zagotoviti dovolj toplote takrat, ko je potreba največja. To je pozimi, ko je sončnega sevanja najmanj, in so zunanje temperature najnižje.

soncni kolektorji


Zemeljski prenosnik za predgrevanje ali predohlajevanje zraka

Zemeljski prenosnik za predgrevanje ali predohlajevanje zraka. Sistem umetnega prezračevanja pasivnih in nizkoenergijskih hiš je pozimi lahko poškodovan, če vanje vstopi zelo mrzel zimski zrak. Zato je potrebno zrak takrat pred vstopom ogreti nad zmrzišče. Ker temperatura zemlje skozi vse leto niha zelo malo, pod enim metrom globine pa nikoli ne zamrzne, sta se razvila dva principa kako to temperaturo izkoristiti. Eden od načinov je vgradnja cevi v zemljo v globini približno 1,5 m in dolžine okoli 50 m po kateri se vodi zrak in se dogreje preden vstopi v objekt. Na ta način se poveča tudi energetska učinkovitost prezračevalnega sistema, poleti pa je koristno tudi za rahlo hlajenje zraka. Enostavnemu in ekonomičnemu sistemu navkljub ima ta način nekaj slabosti, ki sem jim lahko izognemo z vgradnjo vodnega sistema. Princip je enak, le da po ceveh v zemlji namesto zraka kroži voda (slanica ali glikol). Ta voda nato preko toplotnega izmenjevalca (defroster) dogreva zrak ob vstopu v objekt.

Namesto teh principov se lahko uporabi električni predgrelnik, ki je investicijsko cenejši, vendar nekoliko manj ekonomičen med uporabo.

Več o zemeljskem prenosniku si lahko preberete na tej povezavi: Zemeljski prenosnik toplote 

zemeljski prenosnik


Ogrevanje s peletno pečjo

Ogrevanje s peletno pečjo postaja vse bolj priljubljeno, saj so peleti obnovljivi vir energije in zelo poceni. Peletne peči delujejo delno avtomatsko: običajno imajo pregrajen nekaj dnevni ali tedenski hranilnik peletov, ki ga je treba ročno polniti. Skrbeti je treba tudi za redno čiščenje pepela. Lastnost peči je, da ne morejo poleti tudi hladiti, kot to zmorejo reverzibilne toplotne črpalke in potrebujejo dimnik, ki ga mora dimnikar redno čistiti.

Peleti so narejeni iz lesa, ki ga imamo v Sloveniji na pretek, zato lahko v prihodnosti pričakujemo stabilno ceno.

peleti


Fotovoltaični sistemi

Fotovoltaični sistemi niso stvar strojnih instalacij, so pa lahko pomemben in razmeroma zanesljiv vir alternativne energije, ki lahko nadomesti ali napaja strojne sisteme. Običajni hišni sistemi energije ne izrabljajo direktno, ampak jo pošiljajo v omrežje na katerega je priključen tudi objekt. Obračuna se nato samo razlika med porabljeno in oddano energijo, kar pomeni, da se lahko tudi zasluži. Velika prednost sistema je, da lahko zadosti prav vso potrebo po energiji v hiši in da energijo pridobiva iz sončnega sevanja, ki je obnovljiv vir. Slabost pa je visoka začetna investicija in padanje učinkovitosti s starostjo.

Več o fotovoltaiki si lahko preberete tule: Fotovoltaika 

fotovoltaika


PREDNOSTI SKUPINE PasivnaGradnja.si

PasivnaGradnja.si ima v svojih vrstah strokovnjake, katerih delo temelji na poglobljenem poznavanju energetskih sistemov za pasivno in nizkoenergijsko gradnjo ter širše, razumevanju gradbene fizike in vloge posameznih gradbenih sistemov pri termičnem obnašanju objekta. Poleg številnih izkušenj tako v projektivi kot na terenu, se inženirji poslužujejo raznih računskih metod in preizkušenih računalniških programov s katerimi sproti kontrolirajo termično obnašanje načrtovanega objekta že v začetni fazi projektiranja.

Načrtovanih in izvedenih že več kot 70 projektov in delujočih objektov po vsej Sloveniji so dokaz kvalitetnega inženirskega dela in hkrati odlična osnova za nadaljnje delo.