Prikazani so renderji prve opcije projektne rešitve. Pasivna hiša je še v fazi iskanja opcij in energetske optimizacije.