Z iskanjem najbolj optimalne reši rešitve pri orientaciji objekta in želji po postavitvi fotovoltaičnih modulov na strešino smo prišli do opcije, kjer se kubus nadstropja postavi prečno in konzolno čez del pritličja. s tem dosežemo skoraj idealno orientacijo strešine za postavitev fotovoltaičnih elementov. Pasivna hiša dobi bolj dinamično kompozicijo in zanimive opcije pogledov iz nadstropja objekta. Projekt je še vedno v fazi energetske optimizacije in iskanju optimalnih rešitev.

Na južni strešini pasivne hiše je predvidena postavitev fotovoltaičnih panelov. Energetika je zasnovana s pomočjo toplotne črpalke. Pasivna hiša bo imela vgrajen sistem prezračevanja z rekuperacijo in aktivacijo betonskega jedra.

Več o poteku in razvoju projekta pasivne hiše v Pijavi Gorici si lahko ogledate na strani:Pasivna hiša S – Pijava Gorica