Objekt je grajen v pasivnem energetskem standardu ( pasivna hiša). Pasivna hiša je izvedena v masivni izvedbi. Za gradnjo ovoja objekta je uporabljen gradbeni sistem Isorast, ki je certificiran gradbeni sistem za izvedbo pasivnih in nizkoenergijskih objektov. V projekt smo integrirali tudi aktivacijo betonskega jedra v medetažnih konstrukcijah. Z možnostjo vpliva na to relativno veliko maso bomo dosegli veliko termostabilnost objekta obenem pa preprečili kakršnokoli pregrevanje v poletnih mesecih. Za energetiko objekta bo skrbela toplotna črpalka. Objekt ima seveda tudi sistem prezračevanja z rekuperacijo. Uporabili bomo tudi naš sistem obdelave zraka, ki nam omogoča poleg temperaturnega vpliva tudi razvlaževanje v poletnih mesecih.

Potrebna energija za ogrevanje po PHPP: 12,8 kWh/m2a

Leto izgradnje: 2014
Sistem gradnje: Masivna gradnja – Isorast

Projektant:

ARHEM d.o.o. – projektiranje pasivnih in nizkoenergijskih objektov
Ulica talcev 5, 1000 Ljubljana
Odgovorni vodja projekta: Alen Mladinov univ.dipl.inž.arh.    ZAPS 1244

Nekaj začetnih skic ob razvoju idejnega projekta za pasivno hišo v Pijavi Gorici.

PASIVNA HIŠA S – PIJAVA GORICA – PRVA OPCIJA PROJEKTA

Prikazani so renderji prve opcije projektne rešitve. Pasivna hiša je še v fazi iskanja opcij in energetske optimizacije.

PASIVNA HIŠA S – PIJAVA GORICA – DRUGA OPCIJA PROJEKTA

Z iskanjem najbolj optimalne reši rešitve pri orientaciji objekta in želji po postavitvi fotovoltaičnih modulov na strešino smo prišli do opcije, kjer se kubus nadstropja postavi prečno in konzolno čez del pritličja. s tem dosežemo skoraj idealno orientacijo strešine za postavitev fotovoltaičnih elementov. Pasivna hiša dobi bolj dinamično kompozicijo in zanimive opcije pogledov iz nadstropja objekta. Projekt je še vedno v fazi energetske optimizacije in iskanju optimalnih rešitev.

PASIVNA HIŠA S – PIJAVA GORICA – TRETJA OPCIJA PROJEKTA

Z iskanjem najbolj optimalne reši rešitve pri orientaciji objekta in želji po postavitvi fotovoltaičnih modulov na strešino smo prišli do opcije, kjer se kubus nadstropja postavi prečno in konzolno čez del pritličja. S tem dosežemo skoraj idealno orientacijo strešine za postavitev fotovoltaičnih elementov. Pasivna hiša dobi bolj dinamično kompozicijo in zanimive opcije pogledov iz nadstropja objekta. Projekt je še vedno v fazi energetske optimizacije in iskanju optimalnih rešitev.

Na južni strešini pasivne hiše je predvidena postavitev fotovoltaičnih panelov. Energetika je zasnovana s pomočjo toplotne črpalke. Pasivna hiša bo imela vgrajen sistem prezračevanja z rekuperacijo in aktivacijo betonskega jedra.

 

PASIVNA HIŠA S – PIJAVA GORICA – ČETRTA OPCIJA PROJEKTA

Z iskanjem najbolj optimalne reši rešitve pri orientaciji objekta in želji po postavitvi fotovoltaičnih modulov na strešino smo prišli do opcije, kjer se kubus nadstropja postavi prečno in konzolno čez del pritličja. s tem dosežemo skoraj idealno orientacijo strešine za postavitev fotovoltaičnih elementov. Pasivna hiša dobi bolj dinamično kompozicijo in zanimive opcije pogledov iz nadstropja objekta. Projekt je še vedno v fazi energetske optimizacije in iskanju optimalnih rešitev.

Na južni strešini pasivne hiše je predvidena postavitev fotovoltaičnih panelov. Energetika je zasnovana s pomočjo toplotne črpalke. Pasivna hiša bo imela vgrajen sistem prezračevanja z rekuperacijo in aktivacijo betonskega jedra.

Več o poteku in razvoju projekta pasivne hiše v Pijavi Gorici si lahko ogledate na strani:Pasivna hiša S – Pijava Gorica

PASIVNA HIŠA S – PIJAVA GORICA – PRIKAZ GRADNJE