Na objektu smo začeli s pripravo za izvedbo fasade. Fasadni oder je postavljen, oblimani so prosotri pri škatlah žaluzij. Potrebno je še ureditev pri segmentu vodil za žaluzije in objekt bo pripravljen za prvo roko lepila in mrežico.

Video prikaz iz gradbišča: