Pasivna hiša: primerjava med leseno hišo in hišo z gradbenim sistemom TermoLOGiK

Kako izbrati najboljšo opcijo pasivne hiše glede na termično maso, klimatsko cono in druge dejavnike

Pasivna hiša je vrsta stavbe, ki zagotavlja visoko raven udobja in energetske učinkovitosti z minimalno porabo energije. Pasivna hiša izkorišča naravne vire, kot so sončna svetloba, toplota ljudi in naprav ter prezračevanje z vračanjem toplote, da zmanjša potrebo po aktivnem ogrevanju in hlajenju. Pasivna hiša mora biti dobro izolirana, zrakotesna in usmerjena glede na smer sonca.
Termična masa je lastnost gradbenih materialov, ki omogoča shranjevanje toplote in zagotavlja vztrajnost proti temperaturnim nihanjem. Termična masa je pomemben element pasivne sončne hiše, saj lahko uravnava notranjo temperaturo in izboljšuje udobje. Termična masa lahko deluje kot toplotni akumulator ali kot toplotni blažilec.
V tem članku bomo primerjali izvedbo dveh opcij pasivne hiše: ene s termično maso 10 m3 smrekovega lesa, kar je količina lesa, ki bi jo imela lesena montažna hiša, in druge s termično maso 100 m3 armiranega betona, ki bi jo imela pasivna hiša zgrajena z gradbenim sistemom TermoLOGiK. Obe opciji sta primerni za slovensko klimatsko cono, kjer so zunanje temperature različne skozi leto. Primerjali bomo prednosti in slabosti obeh opcij glede na njihovo sposobnost shranjevanja in oddajanja toplote ter njihov vpliv na porabo energije za ogrevanje in hlajenje.

V nadaljevanju bomo primerjali dve opciji pasivne hiše:

 • eno s termično maso 10 m3 smrekovega lesa, kar je količina lesa, ki bi jo imela lesena montažna hiša, in
 • drugo s termično maso 100 m3 armiranega betona, ki bi jo imela pasivna hiša zgrajena z gradbenim sistemom TermoLOGiK.

Lesena montažna hiša je tip lesene hiše, ki ima skeletno konstrukcijo iz lesenih nosilcev, med katerimi je izolacija. Zunanje in notranje površine so obdelane z različnimi ploskovnimi materiali, kot so les, mavčnokartonske plošče itd. Lesena montažna hiša pa ima tudi nekaj slabosti: nizko termično maso, ki pomeni manjšo sposobnost shranjevanja in oddajanja toplote; večjo občutljivost na vlago in ogenj; ter potrebo po dodatni zaščiti pred insekti in glivami.
Pasivna hiša z gradbenim sistemom TermoLOGiK je tip masivne lesene hiše, ki ima konstrukcijo iz armiranobetonskih sten (TermoLOGiK), ki so sestavljene iz betonskega jedra in dveh slojev izolacije. Zunanja površina je obdelana z ometom ali drugim materialom po želji. Notranja površina je lahko vidna betonska ali pa obdelana z ometom. Pasivna hiša z gradbenim sistemom TermoLOGiK ima visoko termično maso, ki pomeni večjo sposobnost shranjevanja in oddajanja toplote; visoko zvočno izolacijo; visoko požarno odpornost; visoko potresno odpornost; ter dolgo življenjsko dobo.

Za primerjalni izračun termične mase obeh opcij pasivne hiše bomo uporabili naslednjo formulo:

Termična masa = Volumen x Gostota x Specifična toplota

Volumen je količina materiala v m3, gostota je masa materiala na enoto prostornine v kg/m3, specifična toplota pa je količina toplote, ki jo material potrebuje za dvig temperature za 1°C na enoto mase v J/kg°C.

 • Gostota smrekovega lesa = 450 kg/m3
 • Specifična toplota smrekovega lesa = 1700 J/kg°C
 • Gostota armiranega betona = 2400 kg/m3
 • Specifična toplota armiranega betona = 880 J/kg°C

Termična masa lesene montažne hiše = 10 m3 x 450 kg/m3 x 1700 J/kg°C = 7.650.000 J/°C

Termična masa pasivne hiše z gradbenim sistemom TermoLOGiK = 100 m3 x 2400 kg/m3 x 880 J/kg°C = 211.200.000 J/°C

Iz izračuna lahko vidimo, da ima pasivna hiša z gradbenim sistemom TermoLOGiK skoraj 28-krat večjo termično maso od lesene montažne hiše. To pomeni, da lahko pasivna hiša z gradbenim sistemom TermoLOGiK shranjuje in oddaja veliko več toplote kot lesena montažna hiša. To je pomembno za slovensko klimatsko cono, kjer so zunanje temperature različne skozi leto.

 • Večja termična masa omogoča boljše izkoriščanje sončne energije in toplote iz notranjih virov ter zmanjšuje potrebo po dodatnem ogrevanju in hlajenju.
 • Večja termična masa tudi zmanjšuje amplitude temperaturnih nihanj in zagotavlja bolj stabilno in prijetno notranjo temperaturo.

V tem članku smo primerjali izvedbo dveh opcij pasivne hiše: ene s termično maso 10 m3 smrekovega lesa, ki je količina lesa, ki bi jo imela lesena montažna hiša, in druge s termično maso 100 m3 armiranega betona, ki bi jo imela pasivna hiša zgrajena z gradbenim sistemom TermoLOGiK.

Ugotovili smo:

 • da ima pasivna hiša z gradbenim sistemom TermoLOGiK veliko večjo termično maso od lesene montažne hiše
 • da je to prednost za slovensko klimatsko cono.
 • Pasivna hiša z gradbenim sistemom TermoLOGiK lahko bolje uravnava notranjo temperaturo in izboljšuje udobje ter zmanjšuje porabo energije za ogrevanje in hlajenje.

Pasivna hiša s termično maso izvedena z gradbenim sistemom TermoLOGiK, ki ima veliko prednost pred leseno izvedbo, ki nima termične mase. Lesena izvedba pasivne hiše je namreč bolj občutljiva na temperaturna nihanja in potrebuje več energije za ogrevanje in hlajenje. Lesena izvedba pasivne hiše tudi ne zagotavlja enakega bivalnega ugodja kot pasivna hiša s termično maso, saj se lahko poleti pregreva in pozimi podhlaja. Pasivna hiša s termično maso je torej boljša izbira za naše podnebje in naše potrebe.

Če vas zanima gradnja pasivne hiše s termično maso, se obrnite na podjetje ARHEM d.o.o., ki je specializirano za projektiranje, vodenje in nadzor pasivnih hiš. Svetovali in pomagal vam bomo pri izbiri najboljšega gradbenega sistema za vašo pasivno hišo. Zagotovili vam bomo tudi kakovostno in hitro izvedbo vaše pasivne hiše s termično maso v sklopu svoje izvedbene skupine PasivnaGradnja.si. Imamo več kot 20 let izkušenj na področju pasivne gradnje in smo pionirji pri razvoju tega področja v Sloveniji.

Avtor: Alen Mladinov univ.dipl.inž.arh ZAPS 1244

Članki o Pasivni hiši in Pasivni gradnji za več in podrobnejše informacije: