Pasivna Hiša P – Srednja vas pri Polhovem Gradcu

Projekt obravnava izvedbo pasivne hiša v gabaritu P+N. Temeljenje objekta bo izvedeno s temeljno ploščo, ki bo bila s spodnje strani izolirana s penjenim steklom Glapor. Na ta način se ognemo toplotnim mostovom, ki nastanejo pri linijskem temeljenju. Energetika objekta je zasnovana s toplotno črpalko, ki skrbi za ogrevanje sanitarne vode in ogrevanje objekta preko talnega gretja. V objektu je seveda predvidena izvedba prezračevalnega sistema z rekuperacijo. Ob objektu bo izvedena še garaža in letni vrt, ki pa sta termično povsem ločena od “toplega” dela objekta.

Energetska bilanca objekta je 6,0 kWH/m2a.

Potrebna energija za ogrevanje po PHPP: 6,0 kWh/m2a

Pasivna  hiša je upravičena do maksimalne subvencije Eko sklada, glede na energetsko bilanco.

Leto izgradnje: 2014
Sistem gradnje: Masivna gradnja – Isorast

Projektant:

ARHEM d.o.o. – projektiranje pasivnih in nizkoenergijskih objektov
Ulica talcev 5, 1000 Ljubljana
Odgovorni vodja projekta: Alen Mladinov univ.dipl.inž.arh.    ZAPS 1244

Vizualizacija projekta:

Opcija 1

Prva opcija, ko je bila še garaža in spremljevalni prostori čez celotno severno stran objekta:

 

Opcija 2

Garaža in spremljevalni prostori na severni strani se pomaknejo bolj proti vzhodu. s tem se sprosti prostor in se omogoči boljša izvedba vhoda v objekt.

Opcija 3

 

Zunanje – hladne prostore smo še malce spremenili in naredili še opcijo z možnostjo postavitve fotovoltaike na celotno južno strešino.

Opcija 4

Ta opcija pa predstavlja končno podobo pasivne hiše in kot taka se bo tudi izvedla.

Prikaz gradnje bo dodan v kratkem