Projekt obravnava izvedbo pasivne hiša v gabaritu P+M. Temeljenje objekta bo izvedeno s temeljno ploščo, ki bo bila s spodnje strani izolirana s penjenim steklom Glapor. Na ta način se ognemo toplotnim mostovom, ki nastanejo pri linijskem temeljenju. Energetika objekta je zasnovana s toplotno črpalko, ki skrbi za ogrevanje sanitarne vode in ogrevanje objekta preko talnega gretja. V objektu je seveda predvidena izvedba prezračevalnega sistema z rekuperacijo. Ob objektu bo izvedena zunanja shramba in nadstrešek za parkiranje dveh vozil.

Energetska bilanca objekta je 8,0 kWH/m2a.

Potrebna energija za ogrevanje po PHPP: 8,0 kWh/m2a

Leto izgradnje: 2012
Sistem gradnje: Masivna gradnja – Isorast

Projektant:

ARHEM d.o.o. – projektiranje pasivnih in nizkoenergijskih objektov
Ulica talcev 5, 1000 Ljubljana
Odgovorni vodja projekta: Alen Mladinov univ.dipl.inž.arh.    ZAPS 1244

Vizualizacija projekta:

 

Prikaz izvedbe temeljev hladne shrambe in vhodnega podesta, ki sta termično ločena od temeljne plošče pasivne hiše. s tem je tudi prekinjen toplotni most in zmanjšane toplotne izgube.


Prikaz razvoda inštalacij pod penjenim steklom Glapor, polaganje gradbenega filca kot ločilni sloj in vgradnja penjenega stekla Glapor kot izolacije talne plošče s spodnje strani. takšna izvedba omogoča temeljenje brez toplotnih mostov.