Projekt obravnava izvedbo pasivne hiša v gabaritu P+M. Temeljenje objekta bo izvedeno s temeljno ploš?o, ki bo bila s spodnje strani izolirana s penjenim steklom Glapor. Na ta na?in se ognemo toplotnim mostovom, ki nastanejo pri linijskem temeljenju. Energetika objekta je zasnovana s toplotno ?rpalko, ki skrbi za ogrevanje sanitarne vode in ogrevanje objekta preko talnega gretja. V objektu je seveda predvidena izvedba prezra?evalnega sistema z rekuperacijo. Ob objektu bo izvedena zunanja shramba in nadstrešek za parkiranje dveh vozil. Energetska bilanca objekta je 8,0 kWH/m2a.

Prikaz razvoda inštalacij pod penjenim steklom Glapor, polaganje gradbenega filca kot lo?ilni sloj in vgradnja penjenega stekla Glapor kot izolacije talne ploš?e s spodnje strani. takšna izvedba omogo?a temeljenje brez toplotnih mostov.