Projekt obravnava izvedbo pasivne hiša v gabaritu P+M. Temeljenje objekta bo izvedeno s temeljno ploščo, ki bo bila s spodnje strani izolirana s penjenim steklom Glapor. Na ta način se ognemo toplotnim mostovom, ki nastanejo pri linijskem temeljenju. Energetika objekta je zasnovana s toplotno črpalko, ki skrbi za ogrevanje sanitarne vode in ogrevanje objekta preko talnega gretja. V objektu je seveda predvidena izvedba prezračevalnega sistema z rekuperacijo. Ob objektu bo izvedena zunanja shramba in nadstrešek za parkiranje dveh vozil. Energetska bilanca objekta je 8,0 kWH/m2a.

Prikaz izvedbe temeljev hladne shrambe in vhodnega podesta, ki sta termično ločena od temeljne plošče pasivne hiše. s tem je tudi prekinjen toplotni most in zmanjšane toplotne izgube.