Pasivna Hiša J&F – Kamnik

Projekt obravnava izvedbo pasivne hiša v gabaritu P+N. V sklopu objekta je predvidena tudi izvedba bazenskega dela, ki je poglobljen od konstrukcijske kote pritličja. Zaradi problematike s terenom in zato, ker je objekt postavljen v brežino smo ga zasnovali na klasičnih linijskih temeljih, ki bodo bili dodatno izolirani. Izvedba objekta na nasutju penjenega stekla Glapor je bila odsvetovana s strani geomehanika. Prezračevalni del z rekuperacijo je predviden posebej za hišo in posebej za bazenski del. Slike naslednih faz sledijo.

Potrebna energija za ogrevanje po PHPP: 
Leto izgradnje: 2009
Sistem gradnje: Masivna gradnja – Isorast

Projektant:

ARHEM d.o.o. – projektiranje Pasivnih in Nizkoenergijskih objektov
Ulica talcev 5, 1000 Ljubljana
avtor: Alen Mladinov univ.dipl.inž.arh.      ZAPS 1244

Projekt (OPCIJA 1: koncept objekta z ravno streho. Streho nad bazenom in garažo se v tem primeru lahko uporabi kot zazelenjeno površino ali pa se jo nameni za teraso)

Projekt (OPCIJA 2: koncept objekta z ravno streho. Streho nad bazenom in garažo se v tem primeru lahko uporabi kot zazelenjeno površino ali pa se jo nameni za teraso) – opcija z leseno fasadno oblogo):

Izvedba izkopa:

Zakoličba:

Izdelava podložnega betona pod bazenskim delom objekta – poglobljeni del

Izvedba temeljev bazena:

Izvedba temeljev objekta:

Izvedba obodnih sten pritličja