Projekt obravnava izvedbo pasivne hiša v gabaritu P+N. V sklopu objekta je predvidena tudi izvedba bazenskega dela, ki je poglobljen od konstrukcijske kote pritličja. Zaradi problematike s terenom in zato, ker je objekt postavljen v brežino smo ga zasnovali na klasičnih linijskih temeljih, ki bodo bili dodatno izolirani. Izvedba objekta na nasutju penjenega stekla Glapor je bila odsvetovana s strani geomehanika. Prezračevalni del z rekuperacijo je predviden posebej za hišo in posebej za bazenski del. Slike naslednih faz sledijo.

Projekt (OPCIJA 2: koncept objekta z ravno streho. Streho nad bazenom in garažo se v tem primeru lahko uporabi kot zazelenjeno površino ali pa se jo nameni za teraso) – opcija z leseno fasadno oblogo