Pasivna Hiša F – Izlake

Objekt je grajen v pasivnem energetskem standardu ( pasivna hiša). Pasivna hiša je izvedena v masivni izvedbi. V projekt smo integrirali tudi aktivacijo betonskega jedra v vseh medetažnih konstrukcijah. z možnostjo vpliva na to relativno veliko maso bomo dosegli veliko termostabilnost objekta obenem pa preprečili kakršnokoli pregrevanje v poletnih mesecih. Za energetiko objekta bo skrbela toplotna črpalka in solarni kolektorji. Objekt ima seveda tudi sistem prezračevanja z rekuperacijo.

Potrebna energija za ogrevanje po PHPP: 12,8 kWh/m2a
Leto izgradnje: 2012
Sistem gradnje: Masivna gradnja – klasična opečna gradnja

Projektant:
ARHEM d.o.o. – projektiranje Pasivnih in Nizkoenergijskih objektov
Ulica talcev 5, 1000 Ljubljana
Odgovorni vodja projekt: Alen Mladinov univ.dipl.inž.arh.      ZAPS 1244

Prva opcija projekta pasivne hiše:

Cilj projekta je energetsko optimalen objekt. Ob upoštevanju želja investitorja ter ne ravno idealnih danostih lokacije je naloga kar zahtevna. Poleg prezračevanja z rekuperacijo bomo uporabili solarne kolektorje za pripravo tople vode in rahlo dogrevanje objekta. Problem se pojavlja tudi pri skladnosti objekta s prostorskimi akti in zato smo vpeljali k prvotno zasnovani ravni strehi dvokapno streho, ki je skrita z atiko objekta.

Druga opcija projekta pasivne hiše:

Objekt smo malce zmanjšali na V strani. Sprememba izhaja iz spremembe koncepta objekta. Investitor je izrazil željo po rahlem zmanjšanju kvadrature. Spalnico iz pritličja, na V delu smo prenesli v nadstropje.

Tretja opcija projekta pasivne hiše:

Ponovna sprememba projekta nas le pripeljala bližje k izhodiščni opciji.Vhod objekta je zopet postavljen na Južno stran.

četrta opcija projekta pasivne hiše:

To je nadaljevanje koncepta opisanega pod Opcijo 3. Zaradi boljše osvetlitve prostorov pritličje je večji del nadstreška terase sedaj izveden z brisoleji. Preizkušamo različne opcije polnil fasadnih pasov. Prikazane so različne kombinacije. Na južni strani bi lahko prostor med okni zapolnili tudi s fotovoltiko.

Peta opcija projekta pasivne hiše:

Dokončna podoba projekta. Na objektu smo uporabili ravno streho, kot je bila prvotna ideja. žel je bila ta opcija zaradi Upravne enote kar nekaj časa vprašljiva. na strehi je predvidena pozicija, kjer bodo bili pozicionirani solarni kolektorji.

Vizualizacije interierja – osrednji prostor

Vizualicacija ureditve prostora v kleti – prostor za zabavo in glasbena soba

Vizualizacije zunanje terase in letne kuhinje