Projekt (OPCIJA 2): Objekt smo malce zmanjšali na V strani. Sprememba izhaja iz spremembe koncepta objekta

Investitor je izrazil željo po rahlem zmanjšanju kvadrature. Spalnico iz pritličja, na V delu smo prenesli v nadstropje.