Cilj projekta je energetsko optimalen objekt. Ob upoštevanju želja investitorja ter ne ravno idealnih danostih lokacije je naloga kar zahtevna. Poleg prezračevanja z rekuperacijo bomo uporabili solarne kolektorje za pripravo tople vode in rahlo dogrevanje objekta. Problem se pojavlja tudi pri skladnosti objekta s prostorskimi akti in zato smo vpeljali k prvotno zasnovani ravni strehi dvokapno streho, ki je skrita z atiko objekta. Slike nadalnjih faz sledijo.