Prednosti in slabosti izbora nadzornika oziroma revidenta

Glede na to, da je nadzornik obvezen pri vsaki gradnji, je najpametneje, da se najame takega, ki je strokovno podkovan na tem področju in ima tudi dovolj ustreznih izkušenj, saj lahko v nasprotnem primeru pride do nepredvidenih problemov in dolgoročnih posledic in to pri praktično istem začetnem vložku.

Primarno je potreben dober in premišljen projekt, saj se lahko na ta način izognemo mnogim zapletom na gradbišču in v kasnejšem obratovanju objekta. Denimo: Napačna orientacija objekta ali prešibka zasteklitev južnih oz. preobilna severnih površin, lahko drastično zmanjša energetsko bilanco in že povsem na začetku izpade iz standarda pasivne ali celo nizkoenergijske hiše. To avtomatsko pomeni izgubo nepovratnih sredstev s strani ekosklada, da ne govorimo o tudi dvakratnih obratovalnih stroških in razrahljanih živcih. Isti končni scenarij se lahko zgodi, če npr. izmerjena zrakotesnost ne doseže predpisanega nivoja in to v fazi, ko je objekt praktično končan. Že v fazi projektiranja je zato dobro, da se predvidi takšne sisteme, ki možnost takšnih napak onemogočajo ali vsaj omilijo, v fazi izvedbe pa ustrezno izvedejo in zaščitijo. Prednost dobrega revidenta oz. nadzornika je ta, da takšne potencialne probleme opazi še pred izvedbo, ko se jih lahko še korigira ali pa kasneje pri izvedbi pazi na korektno vgradnjo.