Področja nadzora

Za pravilno delovanje pasivnega ali nizkoenergijskega objekta morajo biti usklajena različna področja, ki so del vsakega arhitekturnega projekta: arhitektura, strojništvo – energetika, gradbena fizika, prostorska umestitev, gradbeništvo pa tudi statika in elektro instalacije. Tu je zelo pomembno, da so projektanti pa tudi ostali udeleženci stalno v stiku in dobro organizirani ali pa pod kvalitetnim nadzorom revidenta.

Arhitektura je temelj vsakega projekta. Pravilna orientacija, razporeditev prostorov, pozicioniranje okenskih površin, izbira materialov in konstrukcije, detajli in še bi lahko naštevali…

Strojništvo pokriva projektiranje ustreznega načina ogrevanja, prezračevanja in izbire najprimernejših sestavnih elementov. Zraven sodijo tudi ustrezni načini prebojev skozi ovoj objekta in tesnenje. Izračun PHPP je osnova za vsako projektiranje strojnih instalacij.

Gradbena fizika je za marsikoga postranska stvar v fazi projektiranja, vendar se izkaže za ključno. Fizikalne lastnosti gradbenih materialov, kot so toplotna prevodnost, specifična toplota, difuzijska odpornost prehoda vlage, zrakotesnost, itd., pravilno definirane in v pravem vrstnem redu so bistvene za dobro delujoč, varen in zdrav objekt.

Prostorska umestitev objekta je delo arhitekta vendar vezana na poznavanje prostorske situacije, lokalnih klimatskih značilnosti in gibanja sonca.

Gradbeništvo je področje v fazi izvedbe. Ni vsak izvajalec primeren za gradnjo pasivnega ali nizkoenergijskega objekta. Dobro branje projekta, poznavanje modernih tehnologij in materialov ter sodelovanje z arhitektom, strojnikom in ostalimi je osnova za dobro izvedbo objekta.

Sodelovanje statika in arhitekta je pomembno predvsem pri definiranju načina temeljenja brez toplotnih mostov, reševanju konstrukcijskih stikov in prebojev ter drugih detajlov vezanih na toplotne mostove. Podobno je tudi pri elektro instalacijah. Napačno nameščena ali nezatesnjena instalacija lahko drastično zmanjša zrakotesnost in navlažuje gradbene materiale v največkrat skritih delih zgradbe.