Kdo lahko opravlja nadzor nad gradnjo del in posameznih del?

Kdo lahko opravlja nadzor nad gradnjo del in posameznih del v povezavi s stroko, katere pooblastilo IZS ima. Konkretneje, ali mora nadzor nad gradbenimi deli določene stroke opravljati odgovorni nadzornik določene stroke ali ga lahko opravlja tudi odgovorni nadzornik druge stroke? Na primer, ali lahko odgovorni nadzornik s področja strojne stroke opravlja nadzor nad prestavitvijo električnih in telekomunikacijskih vodov ali ne? Vprašanja so posledica nedavnih tolmačenj upravnih enot in MOP, po katerih je odgovor na zgornje vprašanje pozitiven. Ker so omenjena tolmačenja v praksi povzročila precej burnih reakcij in ker niso v skladu z zakonodajo in podzakonskimi akti, je upravni odbor IZS na predlog komisije za sistemske zakone IZS sprejel stališče in odločil, da se ga posreduje upravnim enotam, MOP, Inšpektoratu RS za okolje in prostor (Inšpekciji za prostor), ter članom IZS (e-pošta, spletna stran, IZS. NOVO).

Stališče IZS:

IZS je preučila problematiko in sprejela naslednje stališče: Gradbeni nadzor nad zahtevnimi objekti lahko po ZGO-1 opravlja le:

  • pooblaščeni inženir, ki izpolnjuje pogoje za odgovornega projektanta za zahtevne objekte ali
  • pooblaščeni inženir, ki izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del za zahtevne objekte,
  • tehnik, ki izpolnjuje pogoje po (2) odstavku 230. člena ZGO-1.

Gradbeni nadzor nad manj zahtevnimi objekti lahko po ZGO-1 opravlja:

  • pooblaščeni inženir, ki izpolnjuje pogoje za odgovornega projektanta za manj zahtevne in enostavne objekte ali
  • posameznik, ki izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del (udi+3 leta, di+5 let, i+7 let, tehnik+10 let),
  • inženir, ki izpolnjuje pogoje po (3) odstavku 230. člena ZGO-1.

Opomba:

Gradbeni nadzor nad manj zahtevnimi objekti lahko opravlja tudi pooblaščeni inženir, ki izpolnjuje pogoje za odgovornega projektanta za zahtevne objekte ali odgovornega vodjo del za zahtevne objekte.

Iz potrdila o vpisu v imenik IZS izhaja, da ima posameznik pridobljen status pooblaščenega inženirja le z enega področja (stroke) – glejte prilogo – torej s področja gradbene stroke ali elektro stroke ali strojne stroke, …, pri čemer ima na navedenem področju pravico nastopati kot odgovorni projektant določene vrste načrtov, odgovorni revident, odgovorni nadzornik, odgovorni vodja del in odgovorni vodja gradbišča.

Zaključek:

Po ZGO-1 je na gradbišču predviden en sam nadzornik in en sam odgovorni nadzornik.

V primeru gradnje zahtevnega objekta bo v primeru, da bo za odgovornega nadzornika imenovan pooblaščeni inženir (katerekoli stroke), ki izpolnjuje pogoje za odgovornega projektanta za zahtevne objekte ali odgovornega vodjo del za zahtevne objekte, le ta zaradi omejenega pooblastila, ki izhaja iz njegove licence, moral imenovati svoje pomočnike – odgovorne nadzornike posameznih del (iz drugih strok). Le teh mu ni potrebno imenovati le v primeru, da ima sam še pooblastila iz vseh drugih strok (področij). Seveda si lahko za posamezna dela imenuje tudi pomočnike iz svojega področja (stroke).

V primeru gradnje manj zahtevnega objekta bo v primeru, da bo za odgovornega nadzornika imenovan pooblaščeni inženir (katerekoli stroke), ki izpolnjuje pogoje za odgovornega projektanta za manj zahtevne in enostavne objekte, le ta zaradi omejenega pooblastila, ki izhaja iz njegove licence, moral imenovati svoje pomočnike – odgovorne nadzornike posameznih del (iz drugih strok). Enako kot zgoraj velja, da si lahko za posamezna dela imenuje tudi pomočnike iz svojega področja (stroke).

Svetujemo Vam, da si pri gradnji priskrbite strokovno pomoč nadzora, ki Vam bo omogočila, da izvedete objekt v skladu s svojimi željami, dobrimi energetskimi smernicami in nizkimi obratovalnimi stroški bodočega objekta.

Vabimo Vas na oseben sestanek, kjer se bomo lahko seznanili z vašimi željami, projektom in pričakovanji. Na podlagi sestanka Vam bomo pripravili ponudbo za dogovorjen obseg del. Prvi sestanek in pripravo ponudbe naredimo brezplačno.

Želim sestanek

Omogočamo Vam brezplačen sestanek

Izpolnite kontaktni obrazec in v roku 24 ur Vas bo kontaktiral strokovnjak iz naše ekipe odgovoren za nadzor.
Želim sestanek

Prepričani smo, da Vam lahko ponudimo celostno storitev, ter da smo korekten partner pri izvedbi Vašega objekta, ki bo Vam prijeten Dom, nam pa kvalitetna referenca. Ponujamo Vam torej storitev, ki bo zadostila vsem evropskim kriterijem za kvalitetno gradnjo, obenem pa bomo veliko pozornost posvetili tudi energetski učinkovitosti in natančnosti izvedbe.