Bistvene točke nadzora

Pasivni in nizkoenergijski standard ima določene zahteve na katere je potrebno še posebej paziti v fazi projektiranja:

 • Pravilna orientacija objekta, razmestitev steklenih površin in tlorisna razporeditev prostorov
 • Izbor slojev toplotnega in zrakotesnega ovoja objekta
 • Specifikacija oken in zunanjih vrat
 • Konstrukcijske rešitve in detajli v zvezi s toplotnimi mostovi
 • Zasnova prezračevanja in ogrevanja objekta ter uravnotežen izbor sestavnih elementov in njihove učinkovitosti
 • Izračun energetske bilance po PHPP in preveritev posameznih gradbenih in instalacijskih sistemov
 • Priprava dokumentacije za Ekosklad
 • itd.

Pri izvedbi:

 • Priprava in pozicioniranje vstopnih instalacijskih vodov zrakotesno in s čim manjšo termično oslabitvijo
 • Izvedba temeljenja na ustrezno pripravljenem nosilnem sloju toplotne izolacije brez toplotnih mostov
 • Izvedba stenskih in stropnih konstrukcij v zvezi s toplotnimi in zrakotesnimi lastnostmi in poseben poudarek na zrakotesnih in parozapornih folijah ter njihovih stikov v suhomontažnih sistemih
 • Priprava in vgradnja klasičnih instalacij na problematičnih delih stavbe kot so zunanje stene in suhomontažni strop v zvezi z zrakotesnostjo in preboji
 • Zrakotesna vgradnja oken in vrat po RAL smernicah
 • Izvedba sistema prezračevanja, razvodu in pozicioniranju zračnih difuzorjev ter natančni uskladitvi posameznih ventilov
 • Test zrakotesnosti
 • itd.