Nadzor gradnje Pasivne in Nizkoenergijske hiše

Nadzor in svetovanje pri izvedbi nizkoenergijskega ali pasivnega objekta (nizkoenergijska ali pasivna hiša)

nadzor pasivne hiše

Spoštovani,

s podro?jem pasivne gradnje se ukvarjamo že od leta 2002. Sprojektirali in izvedli smo že ve? kot 70 pasivnih in veliko ve? nizkoenergijskih objektov v razli?nih na?inih gradnje. Ker se zavedamo, da je nadzor pri izvedbi klju?nega pomena smo se odlo?ili, da storitev, ki smo jo ve?inoma ponujali investitorjem, ki so pri nas naro?ili projektno dokumentacijo ponudimo tudi vsem drugim, ki želite izvesti kvaliteten objekt, ki bo izpolnil vse evropske kriterije za nizkoenergijsko in pasivno gradnjo.

Kdaj je smoterno najeti strokovnjaka za pasivno gradnjo?
Svetujemo vam, da se odlo?ite za sodelovanje z nami že pri izdelavi idejne zasnove, saj je že sama umestitev objekta na parcelo, orientacija in pozicioniranje oken klju?no za energetsko bilanco pasivnega objekta. Pripravimo in seznanimo vas s klju?nimi to?kami, ki so potrebne za izvedbo kvalitetnega objekta, brez toplotnih mostov.

V skaldu z vašimi željami in ogledom parcele vam pomagamo narediti projektno nalogo in izbrati preverjene ponudnike za vašo željeno rešitev.

Ve? podatkov o izvajanju in smoternosti nadzora si lahko preberete tudi tule: 

gradbeni nadzor 2

Nadzor pri izvedbi nizkoenergijskega ali pasivnega objekta
?e že imate izdelano projektno dokumentacijo vam lahko ponudimo naslednje storitve:

1. pregled in ocena tehni?ne dokumentacije
Za vas naredimo pregled vaše tehni?ne dokumentacije, pregledamo predlagane materiale v projektu, preverimo ali so kakšni toplotni mostovi, naredimo PHPP energetski izra?un in na podlagi tega preverimo korektnost izvedbe strojnih inštalacij. Na podlagi pregleda podamo pisno poro?ilo in naš preldog korekcij, ki bi bile potrebne za energetsko optimizacijo objekta

2. pridobitev ponudb za izvedbo
Na podlagi vaše ali naše projektne dokumentacije za Vas pridobimo ponudbe za izvedbo posameznih faz in vam ponudimo preverjene izvajalce, s katerimi sodelujemo že ve? let. Kot naro?nik prejmete ponudbo za izvedbo dogovorjenega sklopa objekta ali objekta kot celote.

3. Nadzor pri izvedbi nizkoenergijske ali pasivne hiše
Po predhodno pregledani projektni dokumentaciji in preverbi izvajalca vam lahko ponudimo kvaliteten izvedbeni nadzor vašega objekta s povdarkom na korektni izvedbi datajlov, ki so pomembni pasivno gradnjo.

Posebno pozornost posve?amo:

  • nadzoru pri izvedbi temeljenja brez toplotnih mostov
  • nadzoru pri izvedbi ovoja objekta brez toplotnih mostov
  • nadzoru pri izvedbi in zrakotesni vgradnji oken in vhodnih vrat (RAL montaža)
  • nadzoru pri prebojih preko zunanjega ovoja objekta za potrebe strojnih inštalacij in zrakotesni izvedbi le teh
  • nadzoru pri izvedbi strojnih inštalacij, razvodu, pozicioniranju vpihov in izsesov, natan?ni umiritvi posameznih ventilov po kon?ani izvedbi
  • nadzoru pri izvedbi razvoda elektro inštalacij s poudarkom na problemu zrakotesnosti
  • nadzora pri izvedbi strešnih in stenskih slojev parnih ovir, kontroli stikov, morebitnih prebojev inštalacij, vse s poudarkom na zrakotesni izvedbi
  • prisotnost pri izvedbi testa zrakotesnosti. Izvedbo testa zrakotesnosti vam lahko ponudimo tudi mi.

Prepri?ani smo, da je kvaliteten nadzor nad izvedbo nizkoenergijske in predvsem pasivne hiše nujno potreben. Ponujamo vam naše znanje in desetletne izkušnje na podro?ju pasivne gradnje, obenem pa veliko kvalitetnih referenc, ki so izvedene na pasivnem energetskem nivoju, z zelo kvalitetno izvedbo zrakotesnosti (povpre?j vrednost naših objektov je n 50= 0,3 h -1), brez toplotnih mostov in nizkimi obratovalnimi stroški objekta na dolgi rok.

gradbeni nadzor

Prepri?ani smo, da Vam lahko ponudimo celostno storitev, ter da smo kvaliteten in korekten partner pri izvedbi Vašega objekta, ki bo Vam prijeten Dom, nam pa kvalitetna referenca. Ponujamo Vam torej objekt, ki bo zadostil vsem evropskim kriterijem za pasivno ali nizkoenergijsko gradnjo. 

Ve? o nadzoru nad gradnjo si lahko preberete na: http://www.NadzorGradnje.si/

Za vsa dodatna vprašanja in ponudbe smo vam na razpolago na:

PasivnaGradnja.si
Arhem d.o.o.
Ulica talcev 5, 1000 Ljubljana
T: 01 430-23-19
M: 041 514-746
info@PasivnaGradnja.si