Nadstrešek nad parkiriščem za dve vozili

Predstavljeno je iskanje rešitve za ureditev parkirišča in izvedbo nadstreška za dve vozili.

Obstoječe stanje:

Trenutno stanje je parking v naklonu proti hiši. Naklon je 60 cm v dolžini parkirišča. V zasnovi smo predstavili opcijo izravnave platoja za parkiranje in izvedbo konzolnega ali štiri-točkovnega nadstreška.

1 opcija – izvedba konzolnega nadstreška

Predlagamo izravnavo platoja parkirišča. Ob parkirišču proti hiši in povezovalni – dostopni poti se izvede zidec, ki bi bil proti hiši višine 60 cm , ob povezovalni poti pa bi se naklonsko izničil pri cesti. Na zidu proti hiši se predvidi zasaditev, tako da ta del ne bo opazen. Parkirišče se v delu proti povezovalni poti razširi na račun poti, ki se prestavi priti brežini. V tej opciji je predviden konzolni nadstrešek, ki se fiksira v obstoječi AB podporni zid. Predlagana je jeklena konstrukcija, vroče cinkana in prašno barvana. Kot streha nadstreška je lahko pločevina v isti barvi kot konstrukcina, na spodnji strani pa bela barva. Za boljšo osvetlitev prostora pod nadstreškom je opcija tudi zasteklitve strehe ali pa uporaba “belega stekla”.

2 opcija – izvedba nadstreška na štirih stojkah

Konceptualno podobna opcija kot v prejšnji točki. Pri tej opciji je zaradi bojazni o nezmožnosti sidranja kovinske konstrukcije v obstoječi zid predlagana opcija , ki je izvedena na štirih stojkah. Na za način se sila bolj enakomerno razporedi in obremenitev zidu je bistveno manjša. Streha je izvedena zgolj nad parkiriščem, nad povezovalno potjo pa gre zgolj kovinska konstrukcija do vertikalnih stebrov, ki so postavljeni ob robu povezovalne poti, v brežini.