Predstaviti želimo sestavo stene, ki je ekvivalentna toplotni izolativnosti sistema E+500 – U=0,089W/m2K. Ker se konstantno pojavljajo napačne informacije smo naredili ustrezne izračune in simulacije ter pripravili primerjave, ki vam bodo lahko pomagale pri odločitvi o izboru gradbenega sistema za vaš objekt. Opozorili bi še na to, da toplotnih mostov, ki nastanejo pri vgradnji oken, žaluzij… pri opciji v klasični gradnji nismo upoštevali, torej je realen rezultat še malce slabši pri klasični gradnji, pri sistemu Energy plus System, pa teh toplotnih mostov ni. Predstavitev velja za del stene objekte.

Sestava stene E+500

E+500

Uzidu = 0,089 W/m2K

debelina gotovega zidu je 52,0 cm

Sestava zidu:

  • notranji  omet do 1,0 cm (lahko tudi tankoslojni 0,4 cm)
  • E+ Block 500 – 50,0 cm (Neopor 5,0 cm + armirani beton 15,0 cm + Neopor 30,0 cm)
  • zunanji zaključni fasadni sloji 1,0 cm

 

 

 

Sestava klasične stene z uporabo zidaka Porotherm S P+E – 30 cmklasična gradnja z E+500

Porotherm 30 cm + 39 cm fasadne izolacije

Uzidu = 0,090 W/m2K

debelina zidu 71,5 cm

Sestava zidu:

  • notranji omet 1,5 cm
  • zidak 30 S P+E (AC malta)
  • kamena volna 39,0 cm
  • zunanji zaključni sloji 1,0 cm
  • Euro vogalnik na povprečno 4,0 m

Razlika v debelini zidu 19,5 cm

Ugotovitev:

Če naredimo izračun pri običajni stanovanjski hiši (12 x 8 m), ki ima obod objekta cca 40 m1, Predstavlja teh 19,5 cm cca 8 m2 na etažo objekta. To je dodatna neto kvadratura, ki jo dobite ob uporabi gradbenega sistema Energy Plus System. Glede na to, da ima običajna hiša vsaj dve etaži, pridobite cca 16 m2 dodatnega uporabnega prostora, pri enakih zunanji dimenziji objekta. 

Primerjavo na konkretnem objektu si lahko pogledate tudi tule: Primerjava gradbenih sistemov – hiša Mirna

Več primerjav med različnimi sistemi gradnje je dostopno tule: Primerjava gradbenih sistemov