Korektna primerjava gradbenih sistemov – E+300 in klasična opečna stena

Predstaviti želimo sestavo stene, ki je ekvivalentna toplotni izolativnosti sistema E+300 – U=0,209 W/m2K. Ker se konstantno pojavljajo napačne informacije, smo naredili ustrezne izračune in simulacije ter pripravili primerjave, ki vam bodo lahko pomagale pri odločitvi o izboru gradbenega sistema za vaš objekt. Opozorili bi še na to, da toplotnih mostov, ki nastanejo pri vgradnji oken, žaluzij… pri opciji v klasični gradnji nismo upoštevali, torej je realen rezultat še malce slabši pri klasični gradnji, pri sistemu Energy plus System, pa teh toplotnih mostov ni. Predstavitev velja za del stene objekta.

Sestava stene E+300

02  Uzidu = 0,209 W/m2K

debelina gotovega zidu je 32,5 cm

Sestava zidu:

  • notranji  omet do 1,0 cm (lahko tudi tankoslojni 0,4 cm)
  • E+ Block 300 – 30,0 cm (Neopor 5,0 cm + armirani beton 15,0 cm + Neopor 10,0 cm)
  • zunanji zaključni fasadni sloji 1,0 cm

Sestava klasične stene z uporabo zidaka Porotherm S P+E – 30 cm

porotherm 30 + 14 euro Porotherm 30 cm + 14 cm fasadne izolacije

U = 0,206 W/m2K

debelina zidu 46,5 cm
Sestava zidu:

  • – notranji omet 1,5 cm
  • – zidak 30 S P+E (AC malta)
  • – kamena volna 14,0 cm
  • – zunanji zaključni sloji 1,0 cm
  • – Euro vogalnik na povprečno 4,0 m

Razlika v debelini zidu 14,0 cm

Ugotovitev:

Če naredimo izračun pri običajni stanovanjski hiši (12 x 8 m), ki ima obod objekta cca. 40 m1, Predstavlja teh 14,0 cm cca. 6 m2 na etažo objekta. To je dodatna neto kvadratura, ki jo dobite ob uporabi gradbenega sistema Energy Plus System. Glede na to, da ima običajna hiša vsaj dve etaži, pridobite cca. 12 m2 dodatnega uporabnega prostora, pri enakih zunanji dimenziji objekta.

Več primerjav med različnimi sistemi gradnje je dostopno tule: Primerjava gradbenih sistemov