Koraki pri gradnji Pasivne hiše

Kako zgraditi sodobno, učinkovito in trajnostno hišo, ki zagotavlja visoko bivalno ugodje in varčnost

V tem članku vam bomo predstavili, kaj je Pasivna hiša, kako se razlikuje od običajne hiše, kakšne so njene prednosti in slabosti, kako poteka njena gradnja in uporaba ter kakšni so njeni vplivi na okolje, naravo, podnebje, stanovalce, sosede in skupnost. Pasivna hiša je najbolj sodoben način gradnje, ki zagotavlja najvišje notranje ugodje in najvišjo energetsko učinkovitost. Pasivna hiša porabi zelo malo energije za ogrevanje, hlajenje, prezračevanje in druge potrebe, saj je zasnovana in zgrajena tako, da izkorišča naravne vire in pogoje, kot so sonce, zrak, zemlja, voda, rastlinje in drugi. Pasivna hiša ima številne prednosti, kot so udobje, zdravje, varnost, kakovost, trajnost in inovativnost, pa tudi nekaj slabosti, kot so višji stroški gradnje, zahtevnejša gradnja in vzdrževanje, manjša prilagodljivost in odvisnost od tehnologije. Gradnja pasivne hiše poteka v več fazah, ki vključujejo idejno zasnovo, projektiranje, pridobivanje dovoljenj in subvencij, izbiro materialov in izvajalcev, gradnjo, nadzor, preizkušanje in vselitev. Gradnja pasivne hiše ima tudi različne vplive na okolje, naravo, podnebje, stanovalce, sosede in skupnost, ki so lahko pozitivni ali negativni, odvisno od načina gradnje, uporabe in ravnanja z objektom. Za uspešno gradnjo pasivne hiše je potreben celosten pristop, ki zajema vse segmente od projektiranja, preko nadzora, do kvalitetne izvedbe pasivne hiše.

V Sloveniji obstajajo številni strokovnjaki, ki omogočajo celosten pristop do gradnje pasivne hiše. Nekateri izmed njih so arhitekturni biro Arhem – Pasivna arhitektura, skupina PasivnaGradnja.si, strokovna skupina NadzorGradnje.si in gradbeni sistem TermoLOGiK. V nadaljevanju vam bomo podrobneje predstavili vsak korak pri gradnji pasivne hiše in vam podali nekaj nasvetov, priporočil in virov za tiste, ki se zanimajo za gradnjo ali nakup pasivne hiše.

Koraki pri gradnji pasivne hiše

Pasivna hiša je vrsta zgradbe, ki zagotavlja visoko kakovost bivanja z minimalno porabo energije za ogrevanje in hlajenje. Pasivna hiša izkorišča naravne vire, kot so sončna svetloba, toplota ljudi in naprav ter prezračevanje z vračanjem toplote, da zmanjša potrebo po aktivnih sistemih. Pasivna hiša porabi le do 15 kWh/m2 ali do 1,5 litra kurilnega olja na m2 ogrevane površine na leto, kar predstavlja od 80 do 90 % manjšo porabo energije od klasično grajenih hiš. Pasivna hiša je tako sodobna in trajnostna oblika gradnje, ki ponuja številne prednosti za stanovalce in okolje.

Da bi dosegli takšno raven energetske učinkovitosti, je potrebno upoštevati številne dejavnike pri načrtovanju in gradnji pasivnih hiš. Med njimi je ključnega pomena celosten pristop, ki vključuje sodelovanje različnih strokovnjakov, kot so arhitekti, statiki, gradbeni fiziki, projektanti strojnih inštalacij, projektanti elektro inštalacija, geomehaniki, izvajalci in nadzorniki. V tem članku bomo predstavili nekatera ključna načela in vidike načrtovanja, projektiranja in izvedbe pasivne hiše.

Zasnova pasivne hiše

Prvi korak pri gradnji pasivne hiše je zasnova objekta, ki upošteva specifične značilnosti vsake lokacije, želje in potrebe naročnika ter optimalno zasnovo objekta glede na PHPP energetsko bilanco. PHPP (Passive House Planning Package) je računalniški program za izdelavo energetske bilance pasivnih hiš, ki omogoča natančno analizo in optimizacijo vseh relevantnih parametrov za pasivno gradnjo. PHPP upošteva podatke o klimi, orientaciji, obliki, konstrukciji, izolaciji, zrakotesnosti, oknih, prezračevanju, ogrevanju in hlajenju ter drugih elementih objekta ter izračuna njihov vpliv na porabo energije in udobje v stavbi.

Pri zasnovi pasivne hiše je pomembno upoštevati naslednje elemente:

 • Orientacija: Pasivna hiša mora biti orientirana tako, da maksimalno izkoristi sončno energijo za ogrevanje in osvetlitev prostorov. To pomeni, da mora imeti večino oken na južni strani, kjer je največ sonca, in manj oken na severni strani, kjer je največ sence. Prav tako je priporočljivo, da ima pasivna hiša podolgovato obliko, ki omogoča boljšo izrabo sončne energije in manjšo izpostavljenost zunanjim temperaturam. Več o pomenu orientacije: Kako načrtovati pasivno hišo glede na sončno energijo, orientacijo in senčenje
 • Oblika: Pasivna hiša mora imeti čim bolj kompaktno in preprosto obliko, ki zmanjšuje površino ovoja hiše in s tem toplotne izgube. To pomeni, da je treba izogibati se nepotrebnim izboklinam, vdolbinam, balkonom, terasam in drugim elementom, ki povečujejo površino ovoja hiše in ustvarjajo toplotne mostove. Toplotni mostovi so mesta na zunanjem ovoju zgradbe, kjer je bistveno povečano prehajanje toplote, kot posledica nenatančnosti pri načrtovanju in gradnji stavbe. Toplotni mostovi povzročajo večje toplotne izgube, nižje temperature notranjih površin, povečano tveganje za kondenzacijo vlage in pojav plesni. Pri pasivni hiši je potrebno preprečiti ali odpraviti vse toplotne mostove v ovoju stavbe.
 • Konstrukcija: Pasivna hiša mora imeti trdno in trajno konstrukcijo, ki zagotavlja stabilnost in varnost objekta. Konstrukcija mora biti tudi primerna za vgradnjo visoko kakovostne toplotne izolacije, ki preprečuje toplotne izgube skozi stene, streho in tla. Pri izbiri materialov in konstrukcij je pomembno upoštevati tudi njihovo toplotno maso, ki vpliva na toplotno stabilnost in akumulacijo zgradbe. Toplotna masa omogoča, da se zgradba počasneje segreva in ohlaja ter da se izenačujejo temperaturna nihanja med dnevom in nočjo ter med letnimi časi. Toplotna masa tudi zmanjšuje potrebo po dodatnem hlajenju poleti, saj absorbira presežek toplote iz notranjosti in jo oddaja nazaj v prostor, ko se temperatura spusti. Toplotna masa lahko izhaja iz različnih materialov, kot so beton, opeka ali kamen.
 • Izolacija: Pasivna hiša mora imeti visoko toplotno izolacijo ovoja hiše, ki preprečuje toplotne izgube skozi stene, streho in tla. Izolacija mora biti kontinuirana in brez prekinitev ali zmanjšanj, ki bi povzročali toplotne mostove. Izolacija mora biti tudi primerno dimenzionirana glede na klimatske razmere in zahteve pasivnega standarda. Pri izbiri materialov za izolacijo je pomembno upoštevati njihovo toplotno prevodnost, debelino, gostoto, paroprepustnost, vodoodbojnost, ognjevarnost in trajnost. Nekateri primeri materialov za izolacijo so kamena volna, steklena volna, lesna vlakna, celuloza, polistiren, poliuretan in penjeno steklo.
 • Zrakotesnost: Pasivna hiša mora imeti zračno zatesnjenost ovoja hiše, ki preprečuje nekontrolirano uhajanje ali vdiranje zraka skozi špranje, odprtine, netesne stike med elementi ovoja ali vgradnim pohištvom. Zračna zatesnjenost je pomembna za zmanjšanje toplotnih izgub, zagotavljanje kakovosti notranjega zraka, preprečevanje kondenzacije vlage in plesni ter za pravilno delovanje prezračevalnega sistema. Zračna zatesnjenost se doseže z uporabo ustreznih tesnil in materialov, ki preprečujejo prehod zraka skozi ovoj hiše. Zračna zatesnjenost se meri z blower door testom, ki izmeri količino zraka, ki uhaja iz stavbe pri določenem tlaku. Pasivna hiša mora imeti zračno zatesnjenost manjšo od 0,6 h-1 pri 50 Pa tlaka. Več o zrakotesnosti: Zrakotesnost v pasivni hiši: zakaj je pomembna in kako jo doseči?
 • Okna: Pasivna hiša mora imeti visoko kakovostna okna, ki zagotavljajo dobro toplotno izolacijo, sončno prepustnost, zvočno zaščito in varnost. Okna morajo biti opremljena z ustreznimi okvirji, stekli, tesnili in okovjem, ki preprečujejo toplotne izgube in prepih. Okna morajo biti tudi primerno dimenzionirana in nameščena glede na orientacijo in funkcijo prostorov. Pri izbiri oken je pomembno upoštevati njihove tehnične lastnosti, kot so U-vrednost, g-vrednost, LT-vrednost in Rw-vrednost. U-vrednost (W/m2K) je merilo za toplotno prehodnost oken, ki pove, koliko toplote prehaja skozi okno pri določeni temperaturni razliki med notranjostjo in zunanjostjo. Nižja je U-vrednost, boljša je toplotna izolacija. Pasivna hiša mora imeti okna z U-vrednostjo manjšo od 0,8 W/m2K. g-vrednost (%) je merilo za sončno prepustnost oken, ki pove, koliko sončne energije, ki pade na okno, prehaja v notranjost. Višja je g-vrednost, več je sončnega ogrevanja. Pasivna hiša mora imeti okna z g-vrednostjo večjo od 50 % na južni strani in manjšo od 40 % na ostalih straneh. LT-vrednost (%) je merilo za svetlobno prepustnost oken, ki pove, koliko vidne svetlobe, ki pade na okno, prehaja v notranjost. Višja je LT-vrednost, boljša je osvetljenost prostorov. Pasivna hiša mora imeti okna z LT-vrednostjo večjo od 70 %. Rw-vrednost (dB) je merilo za zvočno izolacijo oken, ki pove, koliko zvoka zmanjšajo okna pri prehodu iz zunanjosti v notranjost. Višja je Rw-vrednost, boljša je zvočna zaščita. Pasivna hiša mora imeti okna z Rw-vrednostjo večjo od 35 dB. Več o oknih za pasivno hišo je dostopno tule: Okna za pasivno hišo: izbira, vgradnja in dodatki
 • Prezračevanje: Pasivna hiša mora imeti prezračevalni sistem z vračanjem toplote, ki zagotavlja svež in čist zrak v prostorih ter odvaja odvečno vlago, vonjave in onesnaževala. Prezračevalni sistem mora biti učinkovit, tih, enostaven za upravljanje in vzdrževanje. Prezračevalni sistem mora biti sestavljen iz prezračevalne naprave, prezračevalnih kanalov, dovodnih in odvodnih rešetk, filtrov in drugih elementov. Prezračevalna naprava je srce prezračevalnega sistema, ki skrbi za dovod svežega zraka v bivalne prostore in odvod izrabljenega zraka iz servisnih prostorov. Prezračevalna naprava mora biti opremljena z visoko učinkovitim rekuperatorjem toplote, ki prenaša toploto iz odhajajočega zraka na prihajajoči zrak in s tem zmanjšuje potrebo po dodatnem ogrevanju zraka. Rekuperator toplote mora imeti učinkovitost večjo od 80 %. Prezračevalni kanali so cevi, ki povezujejo prezračevalno napravo z rešetkami v prostorih. Prezračevalni kanali morajo biti izolirani, zračno zatesnjeni, gladki in čim krajši, da se zmanjšajo toplotne izgube, padci tlaka in hrup. Dovodne rešetke so odprtine, skozi katere vstopa svež zrak v bivalne prostore, kot so dnevna soba, spalnica, otroška soba in delovna soba. Dovodne rešetke morajo biti nameščene na steni ali stropu, tako da se zrak enakomerno razporedi po prostoru in ne povzroča prepiha ali neudobja. Odvodne rešetke so odprtine, skozi katere izstopa izrabljen zrak iz servisnih prostorov, kot so kuhinja, kopalnica, WC in shramba. Odvodne rešetke morajo biti nameščene na steni ali stropu, tako da se zrak učinkovito odvaja iz prostora in ne povzroča kondenzacije ali slabega vonja. Filtri so elementi, ki čistijo zrak pred vstopom in izstopom iz prezračevalne naprave. Filtri morajo biti primerni za odstranjevanje prahu, cvetnega prahu, bakterij, virusov in drugih delcev iz zraka. Filtri morajo biti redno menjani in čiščeni, da se ohrani njihova učinkovitost in higiena.
 • Ogrevanje in hlajenje: Pasivna hiša mora imeti sistem za ogrevanje in hlajenje, ki zagotavlja prijetno temperaturo in vlažnost v prostorih skozi vse leto. Sistem za ogrevanje in hlajenje mora biti energijsko učinkovit, okolju prijazen, zdrav in udoben. Sistem za ogrevanje in hlajenje mora biti sestavljen iz vira toplote, distribucije toplote, oddaje toplote in regulacije toplote. Vir toplote je naprava, ki proizvaja toploto za ogrevanje ali hlajenje zraka ali vode. Vir toplote mora biti izbran glede na razpoložljivost in ceno energenta, kot so elektrika, plin, les, sonce, zemlja ali zrak. Vir toplote mora biti tudi primeren za povezavo z drugimi sistemi, kot so prezračevanje, sanitarna voda ali fotovoltaika. Distribucija toplote je sistem, ki prenaša toploto od vira do oddajnikov v prostorih. Distribucija toplote lahko poteka preko zraka ali vode. Distribucija toplote preko zraka pomeni, da se topli ali hladni zrak dovaja v prostore preko prezračevalnega sistema. Distribucija toplote preko vode pomeni, da se topla ali hladna voda prenaša v prostore preko cevovodov. Oddaja toplote je sistem, ki oddaja toploto v prostore in ustvarja prijetno temperaturo. Oddaja toplote lahko poteka preko talnega, stenskega ali stropnega gretja, radiatorjev, konvektorjev, ventilokonvektorjev, klimatskih naprav ali drugih naprav. Oddaja toplote mora biti izbrana glede na potrebe in želje stanovalcev, kot so hitrost, enakomernost, tišina in estetika. Regulacija toplote je sistem, ki uravnava temperaturo in vlažnost v prostorih glede na nastavljene vrednosti in zunanje pogoje. Regulacija toplote mora biti avtomatska, natančna, prilagodljiva in enostavna za uporabo.
 • Sanitarna voda: Pasivna hiša mora imeti sistem za pripravo sanitarne vode, ki zagotavlja toplo vodo za umivanje, prhanje, kuhanje in druge potrebe. Sistem za pripravo sanitarne vode mora biti energijsko učinkovit, higieničen, zanesljiv in varen. Sistem za pripravo sanitarne vode mora biti sestavljen iz vira toplote, bojlerja, cevovodov, armatur in drugih elementov. Vir toplote je naprava, ki proizvaja toploto za ogrevanje vode. Vir toplote lahko izkorišča različne vire energije, kot so elektrika, plin, les, sonce, zemlja ali zrak. Vir toplote mora biti tudi primeren za povezavo z drugimi sistemi, kot so ogrevanje, prezračevanje ali fotovoltaika. Bojler je naprava, ki shranjuje toplo vodo in jo ohranja na želeni temperaturi. Bojler mora biti izbran glede na potrebo po topli vodi, ki je odvisna od števila in navad stanovalcev, velikosti in opreme kopalnice in kuhinje ter drugih dejavnikov. Bojler mora biti tudi izoliran, zračno zatesnjen, zaščiten pred pregrevanjem, zamrzovanjem in korozijo ter opremljen z varnostnimi ventili in termostati. Cevovodi so cevi, ki prenašajo toplo in hladno vodo od bojlerja do armatur v prostorih. Cevovodi morajo biti izolirani, zračno zatesnjeni, gladki in čim krajši, da se zmanjšajo toplotne izgube, padci tlaka in poraba vode. Cevovodi morajo biti tudi primerni za prenos vode pod visokim tlakom in temperaturo ter odporni na obrabo in korozijo. Armature so naprave, ki uravnavajo pretok in temperaturo vode v prostorih. Armature morajo biti izbrane glede na funkcijo in estetiko prostorov, kot so pipa, tuš, kad, umivalnik, bide, WC, pomivalni stroj in pralni stroj. Armature morajo biti tudi varčne, enostavne za uporabo in vzdrževanje ter opremljene z mešalnimi ventili, perlatorji, termostati in drugimi elementi.
 • Fotovoltaika: Pasivna hiša lahko ima tudi sistem za proizvodnjo električne energije iz sončne energije, ki se imenuje fotovoltaika. Fotovoltaika je tehnologija, ki pretvarja sončno svetlobo v električni tok s pomočjo solarnih celic, ki so nameščene na strehi ali fasadi hiše. Fotovoltaika je okolju prijazna, obnovljiva, neodvisna in donosna oblika energije, ki lahko pokrije del ali celotno porabo električne energije v pasivni hiši. Fotovoltaika je sestavljena iz solarnih modulov, inverterja, akumulatorja, merilnika in drugih elementov. Solarni moduli so naprave, ki sestavljajo solarno polje, ki zajema sončno energijo. Solarni moduli morajo biti izbrani glede na razpoložljivo površino, orientacijo, naklon, senco in estetiko hiše. Solarni moduli morajo biti tudi kakovostni, učinkoviti, trajni in odporni na vremenske vplive. Inverter je naprava, ki pretvarja enosmerni tok, ki ga proizvajajo solarni moduli, v izmenični tok, ki je primeren za uporabo v hiši ali za oddajo v omrežje. Inverter mora biti izbran glede na moč in napetost solarnega polja, vrsto in kakovost omrežja, varnost in zanesljivost delovanja. Akumulator je naprava, ki shranjuje presežek električne energije, ki ga proizvaja solarno polje, in ga uporablja v času, ko je poraba večja od proizvodnje ali ko ni sonca. Akumulator mora biti izbran glede na kapaciteto, vrsto, življenjsko dobo, vzdrževanje in varnost. Merilnik je naprava, ki meri količino proizvedene in porabljene električne energije ter omogoča nadzor in optimizacijo delovanja fotovoltaičnega sistema. Merilnik mora biti izbran glede na vrsto in kakovost omrežja, tarifo, komunikacijo in prikaz podatkov.

Projektiranje pasivne hiše

Drugi korak pri gradnji pasivne hiše je projektiranje pasivne hiše, ki vključuje izdelavo projektne dokumentacije, ki opisuje vse tehnične in arhitekturne rešitve za izvedbo pasivne hiše. Projektiranje pasivne hiše je ključni del procesa, saj določa videz, funkcijo, kakovost, stroške in trajnost pasivne hiše. Zato je pomembno, da se projektiranje pasivne hiše izvede z visoko stopnjo strokovnosti, natančnosti in skrbnosti.

Pri projektiranju pasivne hiše je potrebno upoštevati naslednje vidike:

 • Predpisi: Projektiranje pasivne hiše mora biti opravljeno v skladu z veljavnimi predpisi, standardi in normativi, ki urejajo gradnjo stavb, varstvo okolja, varnost in zdravje pri delu, požarno varnost, energetsko učinkovitost in druge vidike. Predpisi določajo minimalne zahteve in pogoje, ki jih mora izpolnjevati pasivna hiša, da je zakonita, varna, zdrava in učinkovita. Predpisi tudi določajo postopke in dokumente, ki jih je potrebno pridobiti in predložiti za pridobitev gradbenega dovoljenja in potrdila o skladnosti pasivne hiše z zahtevami pasivnega standarda. Predpisi se lahko razlikujejo glede na državo, regijo, občino in lokacijo, zato je potrebno preveriti in upoštevati vse veljavne predpise, ki veljajo za pasivno hišo.
 • Naročnik: Projektiranje pasivne hiše mora biti usklajeno z naročnikom, ki ima možnost sodelovati pri odločanju o obliki, funkciji, materialih, opremi in drugih elementih pasivne hiše. Naročnik je tisti, ki bo živel in uporabljal pasivno hišo, zato je pomembno, da je pasivna hiša prilagojena njegovim željam, potrebam, pričakovanjem in finančnim zmožnostim. Naročnik mora biti seznanjen z vsemi prednostmi in slabostmi pasivne hiše, kot so udobje, prihranki, investicija, vzdrževanje, okoljski vpliv in drugi. Naročnik mora biti tudi vključen v vse faze projektiranja pasivne hiše, od zasnove do izvedbe, in imeti možnost podajati svoje mnenje, predloge, pripombe in zahteve. Naročnik mora biti tudi spoštovan in zadovoljen s projektiranjem pasivne hiše, saj je to njegov dom in njegova vizija.
 • Strokovnjaki: Projektiranje pasivne hiše mora biti podprto z ustrezno strokovno znanje, izkušnjami in orodji, ki omogočajo kakovostno in učinkovito načrtovanje pasivne hiše. Projektiranje pasivne hiše zahteva sodelovanje različnih strokovnjakov, kot so arhitekti, statiki, gradbeni fiziki, projektanti strojnih inštalacij, projektanti elektro inštalacija, geomehaniki, izvajalci in nadzorniki. Strokovnjaki morajo biti usposobljeni, usmerjeni in usklajeni za projektiranje pasivne hiše, ki izpolnjuje vse zahteve in cilje pasivnega standarda. Strokovnjaki morajo biti tudi odgovorni, natančni, kreativni in inovativni pri iskanju optimalnih rešitev za pasivno hišo. Strokovnjaki morajo biti tudi opremljeni z ustreznimi orodji, kot so računalniški programi, merilne naprave, simulacijski modeli in drugi, ki omogočajo analizo, optimizacijo, verifikacijo in dokumentiranje projektiranja pasivne hiše.
 • Celosten pristop: Projektiranje pasivne hiše mora biti izvedeno z celostnim pristopom, ki vključuje vse vidike pasivne hiše, kot so arhitektura, konstrukcija, izolacija, zrakotesnost, okna, prezračevanje, ogrevanje, hlajenje, sanitarna voda, fotovoltaika in drugi. Celosten pristop pomeni, da se vsi elementi pasivne hiše načrtujejo in usklajujejo med seboj, tako da tvorijo harmonično, funkcionalno in učinkovito celoto. Celosten pristop tudi pomeni, da se upoštevajo vse medsebojne povezave, vplivi in sinergije med elementi pasivne hiše, tako da se izkoristijo vse prednosti in odpravijo vse slabosti pasivne hiše. Celosten pristop tudi pomeni, da se projektiranje pasivne hiše prenese v izvedbo pasivne hiše, tako da se zagotovi skladnost, kakovost in trajnost pasivne hiše. Celosten pristop je bistven za uspešno projektiranje in gradnjo pasivne hiše.

Več o projektiranju pasivne hiše:

Izvedba pasivne hiše

Tretji korak pri gradnji pasivne hiše je izvedba pasivne hiše, ki vključuje gradnjo, opremljanje in preverjanje pasivne hiše. Izvedba pasivne hiše je zadnji in najpomembnejši korak pri gradnji pasivne hiše, saj odloča o kakovosti, učinkovitosti in trajnosti pasivne hiše. Izvedba pasivne hiše mora biti izvedena v skladu s projektom, predpisi, standardi in normativi, ki veljajo za pasivno gradnjo. Izvedba pasivne hiše mora biti tudi nadzorovana, testirana in certificirana s strani pristojnih organov, ki potrdijo skladnost pasivne hiše z zahtevami pasivnega standarda. Izvedba pasivne hiše mora biti tudi kakovostna, natančna, hitra in varna, da se zagotovi zadovoljstvo naročnika in stanovalcev.

Pri izvedbi pasivne hiše je potrebno upoštevati naslednje vidike:

 • Celosten pristop: Izvedba pasivne hiše mora biti izvedena z celostnim pristopom, ki vključuje vse vidike pasivne hiše, kot so arhitektura, konstrukcija, izolacija, zrakotesnost, okna, prezračevanje, ogrevanje, hlajenje, sanitarna voda, fotovoltaika in drugi. Celosten pristop pomeni, da se vsi elementi pasivne hiše izvedejo in uskladijo med seboj, tako da tvorijo harmonično, funkcionalno in učinkovito celoto. Celosten pristop tudi pomeni, da se izvedba pasivne hiše opravi v skladu s projektom, ki je bil načrtovan z istim celostnim pristopom. Celosten pristop tudi pomeni, da se izvedba pasivne hiše nadzira in preverja s strani strokovnjakov, ki imajo izkušnje in znanje o celostnem pristopu pri pasivni gradnji. Več o celostnem pristopu: Kako celostno načrtovati, projektirati in izvesti Pasivno hišo?
 • Strokovnjak za pasivno gradnjo: Izvedba pasivne hiše mora biti vodena s strani strokovnjaka za pasivno gradnjo, ki ima vsaj 15 let aktivnih izkušenj z gradnjo pasivnih hiš in veliko izvedenih kvalitetnih referenc. Strokovnjak za pasivno gradnjo je tisti, ki pozna vse zahteve, standarde in normative, ki veljajo za pasivno gradnjo, in ki ima izkušnje in znanje o celostnem pristopu pri pasivni gradnji. Strokovnjak za pasivno gradnjo je tudi tisti, ki koordinira in nadzira vse faze in vidike izvedbe pasivne hiše, od priprave gradbišča, dobave materialov, izvedbe del, kontrole kakovosti, testiranja in meritev, do pridobitve potrdila o skladnosti pasivne hiše. Strokovnjak za pasivno gradnjo je tudi tisti, ki svetuje in pomaga naročniku in stanovalcem pri uporabi in vzdrževanju pasivne hiše. Strokovnjak za pasivno gradnjo je torej ključna oseba za uspešno izvedbo pasivne hiše.
 • Gradbeni sistem TermoLOGiK: Izvedba pasivne hiše mora biti izvedena z izbiro gradbenih sistemov, ki zagotavljajo izvedbo pasivne hiše, zrakotesnost ovoja in onemogočajo napake. Kot takega predstavljamo gradbeni sistem TermoLOGiK, ki je inovativen ICF gradbeni sistem, ki je v celoti razvit in proizvajan v Sloveniji. ICF pomeni Insulated Concrete Formwork, kar pomeni, da gre za sistem betonskih zidakov, ki so obdani s toplotno izolacijo iz Neoporja. Sistem TermoLOGiK združuje termične, konstrukcijske, detajlne in instalacijske zahteve za gradnjo pasivnih hiš z visoko energetsko učinkovitostjo, zrakotesnostjo, statično in potresno zanesljivostjo ter okoljsko in zdravstveno prijaznostjo. Gradbeni sistem TermoLOGiK ima številne prednosti pred klasičnimi načini gradnje, kot so:
  • Vrhunska toplotna izolacija in termostabilnost: Gradbeni sistem TermoLOGiK ponuja celoten spekter toplotne izolativnosti, vse do ničenergijskih hiš z najbolj izolativnim zidakom na trgu. Toplotni ovoj je homogen, neprekinjen in brez toplotnih mostov. To pomeni, da se preprečujejo izgube toplote skozi stene in druge gradbene elemente. S tem se zmanjša potreba po dodatni izolaciji in izboljša energetska učinkovitost pasivne hiše. Gradbeni sistem TermoLOGiK omogoča tudi gradnjo objektov z veliko termično maso, ki zagotavlja stabilno temperaturo v notranjosti ne glede na zunanje vremenske spremembe. Termična masa je sposobnost materiala, da absorbira in oddaja toploto. Večja kot je termična masa, bolj se objekt upira temperaturnim nihanjem. Gradbeni sistem TermoLOGiK ima visoko termično maso zaradi betonskega jedra zidakov, ki deluje kot akumulator toplote. Tako se objekt pozimi ogreva s sončno toploto in notranjimi viri toplote (ljudje, aparati), poleti pa se hladi s prezračevanjem in senčenjem. Termična masa tako prispeva k bivalnemu ugodju in zmanjšuje potrebo po dodatnem ogrevanju ali hlajenju. Gradbeni sistem TermoLOGiK ima tudi večjo termostabilnost kot lesena gradnja, saj ima boljšo sposobnost uravnavanja temperaturnih nihanj v notranjosti objekta. Termostabilnost je lastnost materiala ali sistema, da ohranja konstantno temperaturo ne glede na spremembe okoljske temperature. Gradbeni sistem TermoLOGiK ima večjo termostabilnost zaradi večje mase in toplotne kapacitete betona, ki deluje kot blažilec temperaturnih sunkov. Tako se objekt ne pregreva ali prehlaja prehitro in ohranja prijetno klimo v notranjosti.
  • Potresna varnost in večuporabnost: Gradbeni sistem TermoLOGiK predstavlja izjemno zanesljivo protipotresno konstrukcijo, ki omogoča podzemne in nadzemne zidove, velike razpone, konzolne forme in mnoge druge arhitektonske oblike. Gradbeni sistem TermoLOGiK je sestavljen iz betonskih zidakov, ki so med seboj povezani z distančniki in armaturo, ki tvorijo monolitno betonsko jedro. Betonsko jedro je obdano s toplotno izolacijo iz Neoporja, ki deluje kot opaž in zaščita. Gradbeni sistem TermoLOGiK ima visoko nosilnost, togost in odpornost na potresne sile, saj je beton eden najboljših materialov za prenos horizontalnih in vertikalnih sil. Gradbeni sistem TermoLOGiK je tudi prilagodljiv in večuporaben, saj omogoča gradnjo različnih tipov objektov, od enostavnih do kompleksnih, od nizkih do visokih, od stanovanjskih do poslovnih, od klasičnih do modernih. Gradbeni sistem TermoLOGiK je tudi estetsko privlačen, saj omogoča različne oblike, barve, teksture in zaključke fasade, ki ustrezajo arhitekturni zasnovi pasivne hiše.
  • Zrakotesnost in brezhibnost: Gradbeni sistem TermoLOGiK zagotavlja izjemno zrakotesnost ovoja pasivne hiše, ki je ključna za preprečevanje toplotnih izgub, zagotavljanje kakovosti notranjega zraka, preprečevanje kondenzacije vlage in plesni ter za pravilno delovanje prezračevalnega sistema. Gradbeni sistem TermoLOGiK dosega zrakotesnost z uporabo tesnil in lepil, ki preprečujejo prehod zraka skozi stike med zidaki, okni, vrati in drugimi elementi ovoja. Gradbeni sistem TermoLOGiK je tudi brezhiben, saj onemogoča napake pri gradnji, ki bi lahko povzročile toplotne mostove, razpoke, deformacije ali druge pomanjkljivosti. Gradbeni sistem TermoLOGiK je namreč sestavljen iz standardiziranih in kvalitetnih elementov, ki se enostavno in natančno sestavljajo med seboj, brez potrebe po dodatnih posegih, kot so rezanje, brušenje, vrtanje ali drugo. Gradbeni sistem TermoLOGiK je tudi preverjen in testiran, saj ima vse potrebne certifikate in garancije, ki dokazujejo njegovo skladnost z zahtevami pasivnega standarda.

Več o gradbenem sistemu TermoLOGiK:

Gradnja ovoja: Zakaj izbrati gradbeni sistem TermoLOGiK

Ovoj hiše je sestavljen iz sten, strehe in tal, ki ločujejo notranjost hiše od zunanjega okolja. Pri pasivni hiši je ovoj hiše del toplotnega ovoja stavbe, zato mora biti dobro izoliran in zračno nepropusten. To pomeni, da mora preprečevati prehod toplote in zraka skozi ovoj hiše. Če ovoj hiše ni dovolj izoliran ali ima toplotne mostove, lahko pride do toplotnih izgub, kondenzacije, plesni in slabšega bivalnega ugodja.

Pri gradnji ovoja hiše je treba izbrati primeren gradbeni sistem, ki bo zagotovil visoko kakovost in učinkovitost gradnje. Gradbeni sistem je sestavljen iz materialov, konstrukcije, detajlov in načina gradnje, ki določajo lastnosti in značilnosti ovoja hiše. Gradbeni sistem mora biti prilagojen zahtevam in specifikacijam pasivne hiše, ki so strožje kot pri običajni hiši.

Med različnimi gradbenimi sistemi, ki so na voljo na trgu, je eden izmed najboljših izbir gradbeni sistem TermoLOGiK, ki je inovativen ICF gradbeni sistem, ki je v celoti razvit in proizvajan v Sloveniji. ICF pomeni Insulated Concrete Formwork, kar pomeni, da gre za sistem betonskih zidakov, ki so obdani s toplotno izolacijo iz Neoporja. Gradbeni sistem TermoLOGiK združuje termične, konstrukcijske, detajlne in instalacijske zahteve za gradnjo pasivnih hiš z visoko energetsko učinkovitostjo, zrakotesnostjo, statično in potresno zanesljivostjo ter okoljsko in zdravstveno prijaznostjo.

Gradbeni sistem TermoLOGiK ima številne prednosti pred klasičnimi načini gradnje, med katerimi so:

 • Vrhunska toplotna izolacija in termostabilnost: Gradbeni sistem TermoLOGiK ponuja celoten spekter toplotne izolativnosti, vse do ničenergijskih hiš z najbolj izolativnim zidakom na trgu. Toplotni ovoj je homogen, neprekinjen in brez toplotnih mostov. To pomeni, da se preprečujejo izgube toplote skozi stene in druge gradbene elemente. S tem se zmanjša potreba po dodatni izolaciji in izboljša energetska učinkovitost pasivne hiše. Gradbeni sistem TermoLOGiK omogoča tudi gradnjo objektov z veliko termično maso, ki zagotavlja stabilno temperaturo v notranjosti ne glede na zunanje vremenske spremembe. Termična masa je sposobnost materiala, da absorbira in oddaja toploto. Večja kot je termična masa, bolj se objekt upira temperaturnim nihanjem. Gradbeni sistem TermoLOGiK ima visoko termično maso zaradi betonskega jedra zidakov, ki deluje kot akumulator toplote. Tako se objekt pozimi ogreva s sončno toploto in notranjimi viri toplote (ljudje, aparati), poleti pa se hladi s prezračevanjem in senčenjem. Termična masa tako prispeva k bivalnemu ugodju in zmanjšuje potrebo po dodatnem ogrevanju ali hlajenju. Gradbeni sistem TermoLOGiK ima tudi večjo termostabilnost kot lesena gradnja, saj ima boljšo sposobnost uravnavanja temperaturnih nihanj v notranjosti objekta. Termostabilnost je lastnost materiala ali sistema, da ohranja konstantno temperaturo ne glede na spremembe okoljske temperature. Gradbeni sistem TermoLOGiK ima večjo termostabilnost zaradi večje mase in toplotne kapacitete betona, ki deluje kot blažilec temperaturnih sunkov. Tako se objekt ne pregreva ali ohlaja prehitro in ohranja prijetno klimo v notranjosti.
 • Hitra in natančna gradnja: Gradbeni sistem TermoLOGiK omogoča hitro in enostavno gradnjo vašega objekta. Vsi elementi sistema so medseboj zelo enostavno sestavljivi v predvidljive oblike, kar omogoča hitro gradnjo in onemogoča napake. Gradbeni sistem TermoLOGiK ima vnaprej predvidene dimenzije, zato na gradbišču ne more priti do napak. Gradbeni sistem TermoLOGiK ima tudi enostaven razvod instalacij v steni, ki se lahko izvede z rezanjem ali vrtanjem izolacije. Gradbeni sistem TermoLOGiK je tudi lahek in preprost za transport in skladiščenje, kar zmanjšuje stroške in čas gradnje.
 • Potresna varnost in večuporabnost: Gradbeni sistem TermoLOGiK predstavlja izjemno zanesljivo protipotresno konstrukcijo, ki omogoča podzemne in nadzemne zidove, velike razpone, konzolne forme in mnoge druge arhitektonske oblike. Gradbeni sistem TermoLOGiK ima visoko statično in potresno odpornost zaradi betonskega jedra zidakov, ki deluje kot armiranobetonska konstrukcija. Gradbeni sistem TermoLOGiK je tudi fleksibilen in prilagodljiv, saj omogoča različne debeline betonskega jedra in izolacije, ki se lahko prilagodijo statičnim in energetskim zahtevam objekta. Gradbeni sistem TermoLOGiK je tudi estetski in funkcionalen, saj združuje sodobno arhitekturo in tradicionalne elemente.

Gradbeni sistem TermoLOGiK je idealna izbira za izvedbo ovoja pasivne hiše, saj sistem omogoča izvedbo ovoja brez toplotnih mostov, obenem ima rešene vse detajle in omogoča izvedbo ovoja brez toplotnih mostov. Gradbeni sistem TermoLOGiK omogoča hitro in natančno gradnjo, ki zagotavlja visoko kakovost in učinkovitost gradnje.

Nadzor gradnje pasivne hiše

Četrti korak pri gradnji pasivne hiše je nadzor gradnje pasivne hiše, ki vključuje spremljanje, kontrolo in potrjevanje kakovosti, skladnosti in učinkovitosti pasivne hiše. Nadzor gradnje pasivne hiše je bistven za uspešno izvedbo pasivne hiše, saj zagotavlja, da se gradnja izvede v skladu z načrtovanimi roki, proračunom, predpisi, standardi in normativi, ki veljajo za pasivno gradnjo. Nadzor gradnje pasivne hiše tudi zmanjšuje tveganje za morebitne reklamacije, tožbe ali nezadovoljstvo naročnika ali stanovalcev, ki bi lahko nastali zaradi nekakovostne, nepravilne ali neustrezne izvedbe del.

Pri nadzoru gradnje pasivne hiše je potrebno upoštevati naslednje vidike:

 • Celosten pristop: Nadzor gradnje pasivne hiše mora biti izveden z celostnim pristopom, ki vključuje vse vidike pasivne hiše, kot so arhitektura, konstrukcija, izolacija, zrakotesnost, okna, prezračevanje, ogrevanje, hlajenje, sanitarna voda, fotovoltaika in drugi. Celosten pristop pomeni, da se nadzoruje in preverja vsaka faza in vsak element izvedbe pasivne hiše, tako da se zagotovi skladnost, kakovost in učinkovitost pasivne hiše. Celosten pristop tudi pomeni, da se nadzor gradnje pasivne hiše opravi v skladu s projektom, ki je bil načrtovan z istim celostnim pristopom. Celosten pristop tudi pomeni, da se nadzor gradnje pasivne hiše izvaja s strani strokovnjakov, ki imajo izkušnje in znanje o celostnem pristopu pri pasivni gradnji.
 • Strokovnjak za pasivno gradnjo: Nadzor gradnje pasivne hiše mora biti voden s strani strokovnjaka za pasivno gradnjo, ki je specializiran in pozna metodologijo pasivne gradnje ter sisteme, ki se uporabljajo pri gradnji. Strokovnjak za pasivno gradnjo je tisti, ki pozna vse zahteve, standarde in normative, ki veljajo za pasivno gradnjo, in ki ima izkušnje in znanje o celostnem pristopu pri pasivni gradnji. Strokovnjak za pasivno gradnjo je tudi tisti, ki koordinira in nadzira vse faze in vidike izvedbe pasivne hiše, od priprave gradbišča, dobave materialov, izvedbe del, kontrole kakovosti, testiranja in meritev, do pridobitve potrdila o skladnosti pasivne hiše. Strokovnjak za pasivno gradnjo je tudi tisti, ki svetuje in pomaga naročniku in stanovalcem pri uporabi in vzdrževanju pasivne hiše. Strokovnjak za pasivno gradnjo je torej ključna oseba za uspešno nadzor gradnje pasivne hiše.
 • NadzorGradnje.si: NadzorGradnje.si je skupina strokovnjakov za pasivno gradnjo, ki ponuja kakovostne storitve nadzora gradnje pasivnih hiš. NadzorGradnje.si ima več kot 22 let izkušenj na tem področju in veliko izvedenih kvalitetnih referenc. NadzorGradnje.si sodeluje z naročnikom že od začetne faze projektiranja, svetuje pri izboru materialov in komponent, pridobiva in analizira ponudbe za izvedbo, izvaja sprotni strokovni nadzor nad gradnjo, izdeluje energetsko bilanco in pripravlja vse potrebno za pridobitev nepovratnih sredstev s strani Eko sklada. NadzorGradnje.si je idealen partner za nadzor gradnje pasivne hiše, saj zagotavlja celosten pristop, strokovnost, zanesljivost in zadovoljstvo.

Več o nadzoru gradnje si lahko preberete:

Uporaba in vzdrževanje pasivne hiše

Peti korak pri gradnji pasivne hiše je uporaba in vzdrževanje pasivne hiše, ki vključuje navodila in nasvete za optimalno in trajnostno bivanje v pasivni hiši. Uporaba in vzdrževanje pasivne hiše je pomemben del procesa, saj vpliva na udobje, zdravje, varčnost in okoljsko odgovornost stanovalcev. Zato je potrebno, da se stanovalci seznanijo z vsemi lastnostmi, funkcijami in prednostmi pasivne hiše, da jo znajo pravilno uporabljati in vzdrževati.

Pri uporabi in vzdrževanju pasivne hiše je potrebno upoštevati naslednje vidike:

 • Prezračevanje: Prezračevanje je ključni element pasivne hiše, ki zagotavlja svež in čist zrak v prostorih ter odvaja odvečno vlago, vonjave in onesnaževala. Prezračevanje v pasivni hiši poteka preko prezračevalnega sistema z vračanjem toplote, ki dovaja svež zrak v bivalne prostore in odvaja izrabljen zrak iz servisnih prostorov. Prezračevalni sistem je opremljen z visoko učinkovitim rekuperatorjem toplote, ki prenaša toploto iz odhajajočega zraka na prihajajoči zrak in s tem zmanjšuje potrebo po dodatnem ogrevanju zraka. Prezračevalni sistem je tudi avtomatsko uravnavan glede na temperaturo, vlažnost in kakovost zraka v prostorih. Pri uporabi in vzdrževanju prezračevalnega sistema je potrebno upoštevati naslednja navodila in nasvete:
  • Ne zapirajte ali prekrivajte dovodnih in odvodnih rešetk, ki omogočajo pretok zraka v in iz prostorov.
  • Ne odpirajte oken in vrat, razen za kratkotrajno prezračevanje, saj to moti delovanje prezračevalnega sistema in povzroča toplotne izgube.
  • Redno menjajte in čistite filtre, ki čistijo zrak pred vstopom in izstopom iz prezračevalne naprave. Filtri se morajo menjati vsaj dvakrat letno, čistiti pa vsaj enkrat na mesec.
  • Preverjajte delovanje in nastavitve prezračevalne naprave, ki omogočajo prilagajanje pretoka, temperature in vlažnosti zraka glede na vaše potrebe in želje. Prezračevalna naprava mora biti tudi redno servisirana in pregledana s strani strokovnjaka.
  • Uživajte v svežem in zdravem zraku, ki vam ga zagotavlja prezračevalni sistem, ki je eden največjih adutov pasivne hiše.
 • Ogrevanje in hlajenje: Ogrevanje in hlajenje je drugi element pasivne hiše, ki zagotavlja prijetno temperaturo in vlažnost v prostorih skozi vse leto. Ogrevanje in hlajenje v pasivni hiši poteka preko sistema za ogrevanje in hlajenje, ki dovaja toplo ali hladno vodo v talno, stensko ali stropno gretje, radiatorje, konvektorje, ventilokonvektorje, klimatske naprave ali druge naprave, ki oddajajo toploto v prostore. Sistem za ogrevanje in hlajenje je opremljen z virom toplote, ki proizvaja toploto za ogrevanje ali hlajenje zraka ali vode. Vir toplote lahko izkorišča različne vire energije, kot so elektrika, plin, les, sonce, zemlja ali zrak. Vir toplote je tudi primeren za povezavo z drugimi sistemi, kot so prezračevanje, sanitarna voda ali fotovoltaika. Sistem za ogrevanje in hlajenje je tudi avtomatsko uravnavan glede na temperaturo in vlažnost v prostorih. Pri uporabi in vzdrževanju sistema za ogrevanje in hlajenje je potrebno upoštevati naslednja navodila in nasvete:
  • Ne pregrejajte ali prehlajujte prostorov, saj to ni potrebno in povzroča nepotrebno porabo energije. Nastavite temperaturo v prostorih glede na vaše potrebe in želje, vendar ne višje od 22 °C pozimi in ne nižje od 26 °C poleti.
  • Ne zapirajte ali prekrivajte naprav, ki oddajajo toploto v prostore, saj to moti delovanje sistema za ogrevanje in hlajenje in povzroča neenakomerno temperaturo v prostorih.
  • Ne odpirajte oken in vrat, razen za kratkotrajno prezračevanje, saj to moti delovanje sistema za ogrevanje in hlajenje in povzroča toplotne izgube.
  • Redno preverjajte delovanje in nastavitve sistema za ogrevanje in hlajenje, ki omogočajo prilagajanje pretoka, temperature in vlažnosti vode glede na vaše potrebe in želje. Sistem za ogrevanje in hlajenje mora biti tudi redno servisiran in pregledan s strani strokovnjaka.
  • Uživajte v prijetni temperaturi in vlažnosti, ki vam jo zagotavlja sistem za ogrevanje in hlajenje, ki je eden največjih adutov pasivne hiše.
 • Sanitarna voda: Sanitarna voda je tretji element pasivne hiše, ki zagotavlja toplo vodo za umivanje, prhanje, kuhanje in druge potrebe. Sanitarna voda v pasivni hiši poteka preko sistema za pripravo sanitarne vode, ki dovaja toplo vodo do armatur v kopalnici, kuhinji in drugih prostorih. Sistem za pripravo sanitarne vode je opremljen z virom toplote, ki proizvaja toploto za ogrevanje vode. Vir toplote lahko izkorišča različne vire energije, kot so elektrika, plin, les, sonce, zemlja ali zrak. Vir toplote je tudi primeren za povezavo z drugimi sistemi, kot so ogrevanje, prezračevanje ali fotovoltaika. Sistem za pripravo sanitarne vode je tudi opremljen z bojlerjem, ki shranjuje toplo vodo in jo ohranja na želeni temperaturi. Pri uporabi in vzdrževanju sistema za pripravo sanitarne vode je potrebno upoštevati naslednja navodila in nasvete:
   • Ne zapravljajte tople vode, saj to ni potrebno in povzroča nepotrebno porabo energije. Uporabljajte varčne armature, ki uravnavajo pretok in temperaturo vode. Prhajte se krajše in manj pogosto. Zapirajte pipo, ko si umivate zobe ali roke. Uporabljajte pomivalni in pralni stroj le, ko sta polna.
   • Ne pregrejte vode, saj to ni potrebno in povzroča nepotrebno porabo energije in nevarnost opeklin. Nastavite temperaturo vode glede na vaše potrebe in želje, vendar ne višje od 60 °C, saj to zadostuje za higieno in preprečevanje razvoja bakterij.
   • Redno preverjajte delovanje in nastavitve sistema za pripravo sanitarne vode, ki omogočajo prilagajanje pretoka, temperature in vlažnosti vode glede na vaše potrebe in želje. Sistem za pripravo sanitarne vode mora biti tudi redno servisiran in pregledan s strani strokovnjaka.
   • Uživajte v topli vodi, ki vam jo zagotavlja sistem za pripravo sanitarne vode, ki je eden največjih adutov pasivne hiše.
 • Fotovoltaika: Fotovoltaika je četrti element pasivne hiše, ki zagotavlja proizvodnjo električne energije iz sončne energije. Fotovoltaika je tehnologija, ki pretvarja sončno svetlobo v električni tok s pomočjo solarnih celic, ki so nameščene na strehi ali fasadi hiše. Fotovoltaika je okolju prijazna, obnovljiva, neodvisna in donosna oblika energije, ki lahko pokrije del ali celotno porabo električne energije v pasivni hiši. Fotovoltaika je sestavljena iz solarnih modulov, inverterja, akumulatorja, merilnika in drugih elementov. Pri uporabi in vzdrževanju fotovoltaičnega sistema je potrebno upoštevati naslednja navodila in nasvete:
   • Ne zasenčite solarnih modulov, saj to zmanjšuje njihovo učinkovitost in proizvodnjo električne energije. Poskrbite, da so solarni moduli vedno čisti in brez snega, listja, prahu ali drugih ovir, ki bi lahko zmanjšale njihovo izpostavljenost soncu.
   • Ne preobremenjujte fotovoltaičnega sistema, saj to lahko povzroči pregrevanje, poškodbe ali okvare. Uporabljajte varčne in učinkovite električne naprave, ki porabijo manj električne energije. Izklopite ali odklopite naprave, ki jih ne uporabljate. Prilagodite porabo električne energije glede na proizvodnjo fotovoltaičnega sistema, ki je odvisna od sončnega sevanja, letnega časa in dnevnega časa.
   • Redno preverjajte delovanje in nastavitve fotovoltaičnega sistema, ki omogočajo prilagajanje proizvodnje, porabe in shranjevanja električne energije glede na vaše potrebe in želje. Fotovoltaični sistem mora biti tudi redno servisiran in pregledan s strani strokovnjaka.
   • Uživajte v električni energiji, ki vam jo zagotavlja fotovoltaični sistem, ki je eden največjih adutov pasivne hiše.

Prednosti in slabosti Pasivne hiše

Pasivna hiša je posebna vrsta hiše, ki ima številne prednosti in slabosti, ki jih je treba upoštevati pri odločanju za gradnjo ali nakup pasivne hiše. Pasivna hiša je namreč hiša, ki porabi zelo malo energije za ogrevanje, hlajenje, prezračevanje in druge potrebe, saj je zasnovana in zgrajena tako, da izkorišča naravne vire in pogoje, kot so sonce, zrak, zemlja, voda, rastlinje in drugi. Pasivna hiša je tudi hiša, ki zagotavlja visoko stopnjo udobja, zdravja, varčnosti in okoljske odgovornosti za stanovalce, saj je zgrajena iz kakovostnih, trajnih in naravnih materialov, ki ustvarjajo prijetno klimo, svež zrak, toplo vodo, električno energijo in druge ugodnosti. V tem poglavju bomo analizirali nekatere ekonomske, ekološke, socialne in tehnične vidike pasivne hiše, ki lahko vplivajo na zadovoljstvo, varčnost, zdravje in okoljsko odgovornost stanovalcev.

Ekonomske prednosti in slabosti pasivne hiše

Pasivna hiša ima številne ekonomske prednosti in slabosti, ki se nanašajo na stroške, prihranke, investicijo, donosnost in vrednost pasivne hiše. Nekatere ekonomske prednosti in slabosti pasivne hiše so:

 • Stroški: Pasivna hiša ima nižje stroške za energijo, vzdrževanje in obratovanje kot običajna hiša, saj porabi zelo malo energije za ogrevanje, hlajenje, prezračevanje in druge potrebe. Pasivna hiša ima tudi nižje stroške za okoljske dajatve, davke in subvencije, saj ima manjši ogljični odtis in prispeva k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov. Pasivna hiša ima tudi nižje stroške za zdravstveno oskrbo, saj ima boljšo kakovost notranjega zraka, temperaturo in vlažnost, ki preprečujejo alergije, astmo, prehlade, glavobole in druge bolezni. Pasivna hiša ima tudi nižje stroške za zavarovanje, saj je bolj odporna na požare, poplave, potrese in druge naravne nesreče. Pasivna hiša ima tudi nižje stroške za nadgradnjo, saj je že zgrajena po najvišjih standardih energetske učinkovitosti in trajnosti, ki ne zahtevajo dodatnih posegov ali izboljšav.
 • Prihranki: Pasivna hiša ima večje prihranke pri energiji, saj porabi zelo malo energije za ogrevanje, hlajenje, prezračevanje in druge potrebe. Pasivna hiša lahko prihrani do 90 % energije v primerjavi z običajno hišo, kar pomeni, da lahko prihrani do 1500 € na leto pri računih za elektriko, plin, olje ali druga goriva. Pasivna hiša lahko tudi prihrani energijo z uporabo obnovljivih virov energije, kot so sonce, zemlja, zrak ali voda, ki proizvajajo električno energijo ali toplo vodo za pasivno hišo. Pasivna hiša lahko tudi prihrani energijo z uporabo rekuperatorja toplote, ki prenaša toploto iz odhajajočega zraka na prihajajoči zrak in s tem zmanjšuje potrebo po dodatnem ogrevanju zraka. Pasivna hiša lahko tudi prihrani energijo z uporabo termične mase, ki absorbira in oddaja toploto in s tem uravnava temperaturo v notranjosti ne glede na zunanje vremenske spremembe.
 • Investicija: Pasivna hiša je večja investicija kot običajna hiša, saj zahteva višjo začetno ceno za gradnjo, opremo in komponente, ki zagotavljajo visoko energetsko učinkovitost in trajnost pasivne hiše. Pasivna hiša lahko stane do 15 % več kot običajna hiša, kar pomeni, da lahko stane do 30.000 € več pri povprečni velikosti hiše. Pasivna hiša je tudi večja investicija, saj zahteva več časa, truda in znanja za načrtovanje, projektiranje, gradnjo, nadzor in certificiranje pasivne hiše. Pasivna hiša je tudi večja investicija, saj zahteva večjo skrbnost, natančnost in kakovost pri izbiri materialov, komponent, izvajalcev in strokovnjakov, ki sodelujejo pri gradnji pasivne hiše.
 • Donosnost: Pasivna hiša je tudi večja donosnost kot običajna hiša, saj se povrne v krajšem času zaradi nižjih stroškov in večjih prihrankov pri energiji, vzdrževanju in obratovanju pasivne hiše. Pasivna hiša se lahko povrne v 10 do 15 letih, kar pomeni, da lahko prihrani do 22.500 € v tem obdobju pri računih za energijo. Pasivna hiša se lahko tudi povrne z uporabo nepovratnih sredstev, subvencij, kreditov ali drugih finančnih spodbud, ki so na voljo za gradnjo ali nakup pasivne hiše. Pasivna hiša se lahko tudi povrne z uporabo lastne proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov energije, ki lahko zmanjša ali celo odpravi odvisnost od omrežja in s tem zniža ali celo odpravi račune za elektriko.
 • Vrednost: Pasivna hiša ima višjo vrednost kot običajna hiša, saj ima boljše lastnosti, funkcije in prednosti, ki povečujejo njeno privlačnost, kakovost in trajnost. Pasivna hiša ima tudi višjo vrednost, saj ima boljši energetski razred, ki povečuje njeno učinkovitost, varčnost in okoljsko odgovornost. Pasivna hiša ima tudi višjo vrednost, saj ima boljši certifikat, ki potrjuje njeno skladnost z zahtevami pasivnega standarda. Pasivna hiša ima tudi višjo vrednost, saj ima boljšo tržnost, ki povečuje njeno povpraševanje, ponudbo in ceno na trgu nepremičnin.

Ekološke prednosti in slabosti pasivne hiše

Pasivna hiša ima številne ekološke prednosti in slabosti, ki se nanašajo na vpliv, ki ga ima pasivna hiša na okolje, naravo, podnebje in druge vidike. Nekatere ekološke prednosti in slabosti pasivne hiše so:

 • Vpliv: Pasivna hiša ima manjši vpliv na okolje kot običajna hiša, saj porabi zelo malo energije, ki jo večinoma pridobiva iz obnovljivih virov, kot so sonce, zemlja, zrak ali voda. Pasivna hiša ima tudi manjši vpliv na okolje, saj proizvaja zelo malo emisij toplogrednih plinov, ki prispevajo k globalnemu segrevanju in podnebnim spremembam. Pasivna hiša ima tudi manjši vpliv na okolje, saj uporablja zelo malo naravnih virov, kot so voda, les, kamen ali drugi materiali, ki jih je treba pridobivati, predelovati, transportirati in odlagati. Pasivna hiša ima tudi manjši vpliv na okolje, saj ustvarja zelo malo odpadkov, ki jih je treba zbirati, ločevati, reciklirati ali odstranjevati. Pasivna hiša je torej okolju prijazna, obnovljiva, neodvisna in donosna oblika bivanja, ki zmanjšuje onesnaževanje, izkoriščanje in degradacijo okolja.
 • Narava: Pasivna hiša ima boljši odnos do narave kot običajna hiša, saj se bolj prilagaja naravnim pogojem in izkorišča naravne vire. Pasivna hiša ima boljši odnos do narave, saj se bolj vključuje v naravno okolje in ohranja naravno ravnovesje. Pasivna hiša ima boljši odnos do narave, saj se bolj spoštuje naravno lepoto in raznolikost. Pasivna hiša ima boljši odnos do narave, saj se bolj zaveda naravne vrednosti in odgovornosti. Pasivna hiša je torej naravi prijazna, prilagodljiva, vključujoča in spoštljiva oblika bivanja, ki spodbuja harmonijo, sožitje in sodelovanje z naravo.
 • Podnebje: Pasivna hiša ima boljši vpliv na podnebje kot običajna hiša, saj prispeva k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov, ki povzročajo globalno segrevanje in podnebne spremembe. Pasivna hiša ima boljši vpliv na podnebje, saj prispeva k zmanjšanju porabe energije, ki povzroča izčrpavanje neobnovljivih virov, kot so fosilna goriva. Pasivna hiša ima boljši vpliv na podnebje, saj prispeva k zmanjšanju onesnaževanja zraka, vode in tal, ki povzroča kisli dež, smog in druge negativne posledice. Pasivna hiša ima boljši vpliv na podnebje, saj prispeva k zmanjšanju odpadkov, ki povzročajo toplogredni učinek, metan in druge škodljive snovi. Pasivna hiša je torej podnebju prijazna, varčna, čista in zelena oblika bivanja, ki zmanjšuje ogrožanje, prilagajanje in blaženje podnebnih sprememb.

Socialne in tehnične prednosti in slabosti pasivne hiše

Pasivna hiša ima številne socialne in tehnične prednosti in slabosti, ki se nanašajo na vpliv, ki ga ima pasivna hiša na stanovalce, sosede, skupnost in druge vidike. Nekatere socialne in tehnične prednosti in slabosti pasivne hiše so:

 • Udobje: Pasivna hiša ima večje udobje kot običajna hiša, saj zagotavlja visoko stopnjo bivalnega ugodja, ki je odvisno od temperature, vlažnosti, zraka, svetlobe, zvoka in drugih dejavnikov. Pasivna hiša ima večje udobje, saj zagotavlja stabilno in prijetno temperaturo v prostorih skozi vse leto, ne glede na zunanje vremenske spremembe. Pasivna hiša ima večje udobje, saj zagotavlja svež in čist zrak v prostorih, ki je filtriran, prezračevan in rekuperiran s pomočjo prezračevalnega sistema. Pasivna hiša ima večje udobje, saj zagotavlja dovolj naravne in umetne svetlobe v prostorih, ki je prilagojena potrebam in željam stanovalcev. Pasivna hiša ima večje udobje, saj zagotavlja tišino in mir v prostorih, ki je dosežena z dobro zvočno izolacijo, zmanjšanjem hrupa in vibracij ter uporabo tihih naprav. Pasivna hiša je torej udobna, prijetna, zdrava in mirna oblika bivanja, ki povečuje zadovoljstvo, sprostitev in počutje stanovalcev.
 • Zdravje: Pasivna hiša ima boljše zdravje kot običajna hiša, saj zagotavlja visoko stopnjo zdravstvenega varstva, ki je odvisno od kakovosti notranjega zraka, temperature, vlažnosti, svetlobe, zvoka in drugih dejavnikov. Pasivna hiša ima boljše zdravje, saj zagotavlja svež in čist zrak v prostorih, ki je filtriran, prezračevan in rekuperiran s pomočjo prezračevalnega sistema. S tem se preprečujejo alergije, astma, prehladi, glavoboli in druge bolezni, ki so povezane z onesnaženim, vlažnim ali suhim zrakom. Pasivna hiša ima boljše zdravje, saj zagotavlja stabilno in prijetno temperaturo v prostorih skozi vse leto, ne glede na zunanje vremenske spremembe. S tem se preprečujejo prehladi, gripa, vročina in druge bolezni, ki so povezane z nihanji temperature. Pasivna hiša ima boljše zdravje, saj zagotavlja dovolj naravne in umetne svetlobe v prostorih, ki je prilagojena potrebam in željam stanovalcev. S tem se preprečujejo depresija, utrujenost, nespečnost in druge bolezni, ki so povezane s pomanjkanjem svetlobe. Pasivna hiša ima boljše zdravje, saj zagotavlja tišino in mir v prostorih, ki je dosežena z dobro zvočno izolacijo, zmanjšanjem hrupa in vibracij ter uporabo tihih naprav. S tem se preprečujejo stres, nespečnost, glavoboli in druge bolezni, ki so povezane s hrupom. Pasivna hiša je torej zdrava, čista, topla in tiha oblika bivanja, ki povečuje imunost, vitalnost in dobro počutje stanovalcev.
 • Varnost: Pasivna hiša ima večjo varnost kot običajna hiša, saj zagotavlja visoko stopnjo zaščite pred požari, poplavami, potresi in drugimi naravnimi nesrečami. Pasivna hiša ima večjo varnost, saj je zgrajena iz nevnetljivih, vodoodpornih, potresno odpornih in trajnih materialov, ki preprečujejo nastanek ali širjenje ognja, vode, tresljajev ali drugih škodljivih sil. Pasivna hiša ima večjo varnost, saj je opremljena z ustreznimi napravami, kot so dimni in plinski senzorji, protipožarni in protipoplavni ventili, protipotresni temelji in drugi, ki zaznavajo, preprečujejo ali omilijo morebitne nevarnosti. Pasivna hiša ima večjo varnost, saj je zavarovana z ustreznimi sistemi, kot so alarmi, kamere, ključavnice, ograje in drugi, ki preprečujejo, odvračajo ali odkrivajo morebitne vlome, kraje, vandalizme ali druge napade. Pasivna hiša je torej varna, odporna, zaščitena in zavarovana oblika bivanja, ki povečuje varnost, mir in zaupanje stanovalcev.
 • Kakovost: Pasivna hiša ima višjo kakovost kot običajna hiša, saj zagotavlja visoko stopnjo kakovosti gradnje, opreme, komponent in storitev, ki vplivajo na kakovost bivanja v pasivni hiši. Pasivna hiša ima višjo kakovost, saj je zgrajena iz kakovostnih, trajnih in naravnih materialov, ki zagotavljajo visoko energetsko učinkovitost, trajnost in estetiko pasivne hiše. Pasivna hiša ima višjo kakovost, saj je opremljena z kakovostnimi, učinkovitimi in inovativnimi napravami, ki zagotavljajo visoko funkcionalnost, udobje in zdravje v pasivni hiši. Pasivna hiša ima višjo kakovost, saj je sestavljena iz kakovostnih, standardiziranih in certificiranih komponent, ki zagotavljajo visoko skladnost, zanesljivost in varnost v pasivni hiši. Pasivna hiša ima višjo kakovost, saj je podprta z kakovostnimi, strokovnimi in kvalificiranimi storitvami, ki zagotavljajo visoko pomoč, svetovanje in garancijo v pasivni hiši. Pasivna hiša je torej kakovostna, trajna, naravna in certificirana oblika bivanja, ki povečuje kakovost, zadovoljstvo in zaupanje stanovalcev.
 • Trajnost: Pasivna hiša ima večjo trajnost kot običajna hiša, saj zagotavlja visoko stopnjo trajnosti gradnje, opreme, komponent in storitev, ki vplivajo na trajnost bivanja v pasivni hiši. Pasivna hiša ima večjo trajnost, saj je zgrajena iz trajnih, naravnih in recikliranih materialov, ki zmanjšujejo porabo naravnih virov, odpadkov in emisij. Pasivna hiša ima večjo trajnost, saj je opremljena z trajnimi, obnovljivimi in neodvisnimi napravami, ki zmanjšujejo porabo energije, goriv in omrežja. Pasivna hiša ima večjo trajnost, saj je sestavljena iz trajnih, standardiziranih in certificiranih komponent, ki zmanjšujejo potrebo po popravilih, zamenjavah in nadgradnjah. Pasivna hiša ima večjo trajnost, saj je podprta z trajnimi, strokovnimi in kvalificiranimi storitvami, ki zmanjšujejo potrebo po pomoči, svetovanju in garanciji. Pasivna hiša je torej trajna, naravna, reciklirana in neodvisna oblika bivanja, ki zmanjšuje vpliv, porabo in odpadke v pasivni hiši.
 • Inovativnost: Pasivna hiša ima večjo inovativnost kot običajna hiša, saj zagotavlja visoko stopnjo inovativnosti gradnje, opreme, komponent in storitev, ki vplivajo na inovativnost bivanja v pasivni hiši. Pasivna hiša ima večjo inovativnost, saj je zgrajena z inovativnimi, naprednimi in inteligentnimi materiali, ki zagotavljajo visoko energetsko učinkovitost, trajnost in estetiko pasivne hiše. Pasivna hiša ima večjo inovativnost, saj je opremljena z inovativnimi, učinkovitimi in inovativnimi napravami, ki zagotavljajo visoko funkcionalnost, udobje in zdravje v pasivni hiši. Pasivna hiša ima večjo inovativnost, saj je sestavljena iz inovativnih, standardiziranih in certificiranih komponent, ki zagotavljajo visoko skladnost, zanesljivost in varnost v pasivni hiši. Pasivna hiša ima večjo inovativnost, saj je podprta z inovativnimi, strokovnimi in kvalificiranimi storitvami, ki zagotavljajo visoko pomoč, svetovanje in garancijo v pasivni hiši. Pasivna hiša je torej inovativna, napredna, inteligentna in certificirana oblika bivanja, ki povečuje inovativnost, kreativnost in učenje v pasivni hiši.

Zaključek in priporočila

V tem članku smo predstavili korake pri gradnji pasivne hiše, ki je najbolj sodoben način gradnje, ki zagotavlja najvišje notranje ugodje in najvišjo energetsko učinkovitost. Pasivna hiša se razlikuje od običajne hiše po tem, da ima zelo dobro toplotno izolacijo, zrakotesnost, prezračevanje z rekuperacijo, visoko kakovostne okna in vrata, obnovljive vire energije in minimalno porabo energije za ogrevanje, hlajenje, razsvetljavo in gospodinjske aparate. Pasivna hiša ima številne prednosti, kot so udobje, zdravje, varnost, kakovost, trajnost in inovativnost, pa tudi nekaj slabosti, kot so višji stroški gradnje, zahtevnejša gradnja in vzdrževanje, manjša prilagodljivost in odvisnost od tehnologije. Gradnja pasivne hiše poteka v več fazah, ki vključujejo idejno zasnovo, projektiranje, pridobivanje dovoljenj in subvencij, izbiro materialov in izvajalcev, gradnjo, nadzor, preizkušanje in vselitev. Gradnja pasivne hiše ima tudi različne vplive na okolje, naravo, podnebje, stanovalce, sosede in skupnost, ki so lahko pozitivni ali negativni, odvisno od načina gradnje, uporabe in ravnanja z objektom.

Za uspešno gradnjo pasivne hiše je potreben celosten pristop, ki zajema vse segmente od projektiranja, preko nadzora, do kvalitetne izvedbe pasivne hiše. Celosten pristop pomeni, da se pri gradnji pasivne hiše upoštevajo vsi vidiki, ki vplivajo na njeno funkcionalnost, učinkovitost, estetiko in trajnost. Celosten pristop pomeni tudi, da se pri gradnji pasivne hiše sodeluje z izkušenimi in kvalificiranimi strokovnjaki, ki imajo potrebno znanje, veščine in opremo za gradnjo pasivne hiše. Celosten pristop pomeni tudi, da se pri gradnji pasivne hiše uporabljajo kakovostni, naravni in certificirani materiali, ki zagotavljajo visoko energetsko učinkovitost, trajnost in estetiko pasivne hiše. Celosten pristop pomeni tudi, da se pri gradnji pasivne hiše spoštujejo zakonske, tehnične in etične norme, ki veljajo za gradnjo pasivne hiše.

V Sloveniji obstajajo številni strokovnjaki, ki omogočajo celosten pristop do gradnje pasivne hiše. Nekateri izmed njih so:

 • Arhitekturni biro Arhem – Pasivna arhitektura, ki je prvi v Sloveniji omogočal celostno projektiranje pasivne hiše in ki je sprojektiral prvo pasivno hišo leta 2003. Arhem – Pasivna arhitektura je specializiran za projektiranje pasivnih, nizkoenergijskih in skoraj nič energijskih hiš, ki zagotavljajo visoko bivalno ugodje, zdravje in varčnost. Arhem – Pasivna arhitektura ponuja celostno storitev od izdelave projektne dokumentacije, pridobitve gradbenega dovoljenja, ureditve subvencije Eko sklada, do vodenja projekta in nadzora gradnje. Več informacij o Arhem – Pasivna arhitektura lahko najdete na spletni strani Arhem.si ali na Facebook strani Arhem – pasivna arhitektura | Ljubljana.
 • Skupina PasivnaGradnja.si, ki omogoča celostno izvedbo pasivnih hiš in to že 22 let. PasivnaGradnja.si je skupina inženirjev s področja arhitekture, gradbeništva, energetike in drugih dejavnosti, ki zadevajo celostno projektiranje in izvedbo pasivnih in nizkoenergijskih objektov. PasivnaGradnja.si ponuja celostno storitev od izdelave projektne dokumentacije, pridobitve gradbenega dovoljenja, svetovanja, pridobitve subvencije Eko sklada, do izvedbe objekta na ključ. PasivnaGradnja.si sodeluje z vrhunskimi izvajalci, materiali in komponentami, ki so certificirani na Pasivhauss inštitutu v Nemčiji. Več informacij o PasivnaGradnja.si lahko najdete na spletni strani PasivnaGradnja.com ali na Facebook strani PasivnaGradnja.si – Gradnja pasivne hiše.
 • Strokovna skupina NadzorGradnje.si, ki je skupina vrhunskih strokovnjakov za izredno strokoven nadzor gradnje na področju več kot 22 let izkušenj in več kot 270 izvedenih pasivnih hiš. NadzorGradnje.si ponuja strokovno svetovanje in nadzor pri gradnji pasivnih hiš, ki zagotavlja kvalitetno in zanesljivo prenos projektne rešitve v realnost in visoko bivalno ugodje. NadzorGradnje.si sodeluje z izkušenimi in kvalificiranimi projektanti, izvajalci, materiali in komponentami, ki so certificirani na Pasivhauss inštitutu v Nemčiji. Več informacij o NadzorGradnje.si lahko najdete na spletni strani NadzorGradnje.si ali na Facebook strani NadzorGradnje.si – Strokovni nadzor pri gradnji Pasivne hiše.
 • Gradbeni sistem TermoLOGiK, ki je vrhunski gradbeni sistem, ki omogoča vrhunsko in natančno izvedbo pasivnih hiš. Gradbeni sistem TermoLOGiK je inovativen ICF gradbeni sistem, ki je v celoti razvit in proizvajan v Sloveniji. ICF pomeni Insulated Concrete Formwork, kar pomeni, da gre za sistem betonskih zidakov, ki so obdani s toplotno izolacijo iz Neoporja. Gradbeni sistem TermoLOGiK združuje termične, konstrukcijske, detajlne in instalacijske zahteve za gradnjo pasivnih hiš z visoko energetsko učinkovitostjo, zrakotesnostjo, statično in potresno zanesljivostjo ter okoljsko in zdravstveno prijaznostjo. Gradbeni sistem TermoLOGiK ima številne prednosti pred klasičnimi načini gradnje, kot so vrhunska toplotna izolacija in termostabilnost, potresna varnost in večuporabnost, hitra in natančna gradnja, predvidljivost in enostavnost. Več informacij o Gradbenem sistemu TermoLOGiK lahko najdete na spletni strani TermoLOGiK.com.

Avtor: Alen Mladinov univ.dipl.inž.arh ZAPS 1244

Kako vam lahko pomagamo?

Če vas zanima naša ponudba, nas lahko kontaktirate preko spodnjega obrazca in se prijavite na brezplačen sestanek, kjer se bomo lahko podrobneje pogovorili o vaših željah in opcijah za kvalitetno in predvidljivo realizacijo vaše pasivne hiše.

Članki o Pasivni hiši in Pasivni gradnji za več in podrobnejše informacije: