Konec za vetrnice na Volovji rebri

V petem krogu odločanja o vetrnih elektrarnah na Volovji rebri je ARSO odločila, da soglasja za 33 vetrnic ne da.

volovja reber

Na Dopps so zapisali, da soglasja za postavitev vetrnic na Volovji rebri ni mogoče izdati, ker investitorju ni uspelo dokazati, da poseg ne bo imel prekomernih vplivov na nekatere ptice. Foto: Dragica Jaksetič /Delo

Po mnenju Društva za opazovanje in proučevanje ptic odločba pomeni konec deset let trajajočega primera Volovja reber.

»Odločba je izvrsten upravnopravni izdelek, ki na 40 straneh podrobno in sistematično obravnava vse argumente strank in strokovnih zavodov ter na koncu zaključi, da soglasja ni mogoče izdati, ker investitorju ni uspelo dokazati, da poseg ne bo imel prekomernih vplivov na beloglavega jastreba, planinskega orla, sršenarja, širokouhega netopirja, gozdnega jereba in evrazijskega risa,« so v sporočilu za javnost zapisali na Dopps.

Argumenti agencije so tako trdni, da na Dopps dvomijo, da bi mogoča pritožba Elektra Primorska lahko bila uspešna.

»Na tem primeru se je izčistila pravna praksa, tako da bodo veliki škodljivi posegi v območja Natura 2000 poslej manj verjetni. Sodbe in odločbe iz tega primera bodo upravnim delavcem, presojevalcem vplivov in investitorjem dragocen napotek, kako se lotevati zahtevnih posegov v območja Natura 2000 v prihodnje,« so prepričani v Dopps.

Arso je 4. aprila lani izdal odločbo, s katero je potrdil veljavnost okoljevarstvenega soglasja, vendar se je Dopps na to odločbo pritožil. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je kot drugostopenjski organ odločbo Arso decembra lani odpravil in zadevo vrnil v ponovni postopek in odločanje.

Agencija je v ponovnem postopku upoštevala pripombe Dopps in preverila, ali bi investitor lahko uvedel takšne omilitvene ukrepe, da bi bili vplivi posega v prostor neškodljivi. Ker investitor, pojasnjujejo z Arso, »ni predložil vseh potrebnih podatkov za presojo vplivovo na okolje, tudi učinkovitost omilitvenih ukrepov v postopku ni mogla biti ustrezno izkazana. Načrtovani poseg na predlagani lokaciji s predlaganim načinom izvedbe ni v skladu z varstvenimi cilji ohranjanja ugodnega stanja klasifikacijskih živalskih vrst Natura območja,« so že obrazložili na Arso.

Vir: Delo, Dragica Jaksetič