Kako se pripraviti na gradnjo hiše?

Gradnja hiše je velik in pomemben projekt, ki zahteva veliko načrtovanja, priprave in izvedbe. Preden se lotimo gradnje, moramo najprej izbrati in kupiti primerno parcelo, na kateri bomo postavili svojo sanjsko hišo. Poleg tega moramo pridobiti tudi vse potrebne dokumente, ki nam omogočajo legalno in kakovostno gradnjo. V tem članku vam bomo predstavili, kaj morate vedeti in storiti, preden se odločite za nakup parcele in projektiranje hiše.

Kaj preveriti pred nakupom parcele?

Pred nakupom parcele za gradnjo hiše je pomembno preveriti več ključnih zadev, ki lahko vplivajo na uspešnost in stroške gradnje. Nekatere od teh zadev so:

 • Namembnost zemljišča: Parcela mora biti kategorizirana kot stavbno zemljišče, sicer je potrebna prekategorizacija, ki je lahko dolgotrajna in draga.
 • Zemljiškoknjižno stanje: Parcela mora biti vpisana v zemljiško knjigo in prosta vseh bremen, kot so hipoteke, služnosti ali spori.
 • Prostorski pogoji za gradnjo: Na občini je treba pridobiti lokacijsko informacijo, ki vsebuje podatke o dopustnih objektih, dejavnostih, omejitvah in drugih pogojih za gradnjo na parceli.
 • Naklon in oblika parcele: Če parcela ni ravna, je morda potrebna izvedba podpornih zidov ali kleti, kar lahko poveča stroške gradnje.
 • Dostop do parcele: Parcela mora biti dostopna iz javne poti ali ceste, če pa tega ni, je treba urediti služnostne poti iz sosednjih parcel in jih vpisati v zemljiško knjigo.
 • Komunalna opremljenost parcele in komunalni prispevek: Treba je preveriti, ali so na parceli ali v njeni bližini priključki za vodovod, kanalizacijo, elektriko in telekomunikacije ter kolikšen je komunalni prispevek za gradnjo na parceli.
 • Geomehanska raziskava: To je raziskava, ki preučuje mehanske lastnosti in stabilnost tal na parceli. Geomehanska raziskava je v tej fazi priporočljiva, če je parcela na “problematičnem” področju, kot je barje, velik naklon, bo vkop kleti ali pa je prisotna talna voda. Geomehanska raziskava lahko razkrije morebitne težave, kot so posedanje, plazenje, erozija ali poplavljanje tal. Geomehansko poročilo lahko naročimo pri geomehaniku ali geološkem podjetju.

Pri preverjanju teh zadev se lahko posvetujemo s strokovnjaki, kot so arhitekti, gradbeni inženirji in pravniki, ki nam lahko pomagajo pri oceni ustreznosti parcele in pripravi potrebne dokumentacije.

Kateri dokumenti so potrebni pred nakupom parcele?

Pred nakupom parcele moramo pridobiti naslednje dokumente:

 • Izpisek iz zemljiške knjige: To je uradni dokument, ki dokazuje lastništvo in morebitna bremena na parceli. Izpisek lahko pridobimo na sodišču ali prek spletnega portala e-Sodstvo.
 • Geodetski načrt: To je grafični prikaz meja parcele in njenega položaja v prostoru. Geodetski načrt lahko naročimo pri geodetskem podjetju ali preverimo na spletnem portalu eProstor. Geodetski posnetek ni vedno potreben, lahko pa na ta način točno ugotovimo stanje meja in točno velikost parcele.
 • Lokacijska informacija: To je dokument, ki nam pove, kakšne so prostorske možnosti za gradnjo na parceli. Lokacijsko informacijo lahko pridobimo na občini, kjer leži parcela, ali prek spletnega portala eGraditev.
 • Potrdilo o namenski rabi zemljišča: To je dokument, ki nam pove, ali je parcela kategorizirana kot stavbno zemljišče ali ne. Potrdilo lahko pridobimo na občini, kjer leži parcela, ali prek spletnega portala eProstor.
 • Pogodba o nakupu parcele: To je pisni dogovor med prodajalcem in kupcem o prodaji parcele. Pogodbo moramo skleniti v pisni obliki in jo overiti pri notarju.

Gradnja hiše je zahteven proces, ki se začne že pred nakupom parcele in projektiranjem hiše. Zato je pomembno, da se dobro informiramo in pripravimo na vse potrebne korake in dokumente, ki nam bodo olajšali in pospešili gradnjo. S tem bomo prihranili čas, denar in živce ter si zagotovili kakovostno in legalno gradnjo svoje sanjske hiše.

Če želite kupiti parcelo za gradnjo pasivne hiše, vam lahko v podjetju Arhem d.o.o. ponudimo storitev analize parcele, ki vam bo pomagala pri oceni ustreznosti in stroškovnosti zemljišča. Naši strokovnjaki bodo za vas preverili naslednje zadeve:

 • Namembnost zemljišča: Parcela mora biti kategorizirana kot stavbno zemljišče, sicer je potrebna prekategorizacija, ki je lahko dolgotrajna in draga.
 • Zemljiškoknjižno stanje: Parcela mora biti vpisana v zemljiško knjigo in prosta vseh bremen, kot so hipoteke, služnosti ali spori.
 • Prostorski pogoji za gradnjo: Na občini je treba pridobiti lokacijsko informacijo, ki vsebuje podatke o dopustnih objektih, dejavnostih, omejitvah in drugih pogojih za gradnjo na parceli.
 • Naklon in oblika parcele: Če parcela ni ravna, je morda potrebna izvedba podpornih zidov ali kleti, kar lahko poveča stroške gradnje.
 • Dostop do parcele: Parcela mora biti dostopna iz javne poti ali ceste, če pa tega ni, je treba urediti služnostne poti iz sosednjih parcel in jih vpisati v zemljiško knjigo.
 • Komunalna opremljenost parcele in komunalni prispevek: Treba je preveriti, ali so na parceli ali v njeni bližini priključki za vodovod, kanalizacijo, elektriko in telekomunikacije ter kolikšen je komunalni prispevek za gradnjo na parceli.

Po opravljeni analizi parcele vam bomo predali poročilo z vsemi podatki in priporočili, ki jih boste potrebovali za sprejem odločitve o nakupu parcele. V nadaljnji fazi pa vam lahko ponudimo tudi celostno in usklajeno projektno dokumentacijo za izvedbo pasivne hiše, ki bo ustrezala vašim željam in potrebam ter upoštevala prostorske in tehnične normative. Za več informacij o naših storitvah nas lahko kontaktirate prek naše spletne strani, maila info@arhem.si ali telefona 041514746. Veselimo se sodelovanja z vami.

Naslednji pomemben korak pred začetkom izdelave projekta je priprava kvalitetne projektne naloge.

Če želite zgraditi svojo individualno hišo, morate najprej pripraviti projektno nalogo. Projektna naloga je dokument, ki opisuje vaše želje, potrebe in možnosti glede vašega bodočega objekta. Projektna naloga je pomembna, ker vam pomaga oblikovati vašo vizijo, izbrati arhitekta in druge strokovnjake, spremljati in nadzorovati projekt ter zagotoviti kakovost in zadovoljstvo z rezultatom. Na spodnji povezavi si lahko preberete več o tem, kako pripraviti kvalitetno projektno nalogo:

Avtor: Alen Mladinov univ.dipl.inž.arh ZAPS 1244

Članki o Pasivni hiši in Pasivni gradnji za več in podrobnejše informacije:

Kako vam lahko pomagamo?

Prosimo izpolnite spodnja polja. V najkrajšem času vas bomo kontaktirali in pomagali pri realizaciji vašega projekta ali pa vam s svetovanjem in nasvetom pomagamo najti pravo rešitev.

Katero področje naših storitev vas zanima? *