Vzporedno z izvedbo razvoda strojnih inštalacij poteka tudi finalizacija vgradnje strešne izolacije med špirovce in v ravnino pod njimi. Naslednja faza bo izvedba parne ovire in tesnjenje vseh prebojev in izvedba korektnega stikovanja folije z zidom. Pravilna in natančna izvedba parne ovire je ključnega pomena za zagotavljanje pričakovanih rezultatov. V nasprotnem primeru pride do prekomernega navlaževanja izolacije, posledično kondenzacije in povečanja transmisijskih izgub preko strešine. Temu segmentu posvečamo še posebno pozornost. Izvedba bo na koncu preverjena tudi s testom zrakotesnosti.

image

image

image

image

image