Severna brežina nad podpornim zidom je sedaj popolnoma dokončana. Zaključena so tudi zemeljska dela na vkopani garaži. Nad garažo je tudi napeljan humus. Vse je pripravljeno za sejanje trave.

Severno brežino bo potrebno zaradi specifičnega naklona hortikulturno urediti na način, da bo koreninski sistem izbranega rastlinja dodatno utrdil brežino. Z izborom rastlinja in pripravo podlage se bomo tudi ognili pogostemu vzdrževanju tega dela.

20160413_115943.jpg 20160413_124808.jpg 20160413_122055.jpg 20160413_121910.jpg