Na spodnjih slikah je prikaz izvedbe oboja pasivne hiše v Avstriji. Uporabljen je gradbeni sistem Energy Plus System, serija E+500, U=0,089 W/m2K. Trenutn oje izveden ovoj pritličja. V naslednjih dneh se pripravlja opaž za stropno ploščo in potem se gradnja nadaljuej.

haderar 2

haderar 1

haderar 3