Izvedba pasivnih hiš

Spoštovani,

Na podlagi dolgoletnih izkušenj iz celostnega podro?ja gradnje in projektive vam lahko ponudimo izvedbo PASIVNIH  IN NIZKOENERGIJSKIH HIŠ vrhunske kvalitete.

Predstavljamo vam skupino PasivnaGradnja.si, v kateri smo združili dejavnosti, s katerimi se ukvarjamo in to na na?in, da Vam lahko ponudimo celostno storitev od zasnove objekta do izvedbe, ob upoštevanju vseh evropskih energetskih smernic in potrebnih certifikatov. Specializirani smo za izvedbo nizkoenergijskih in pasivnih hiš. Vsaka pasivna hiša nam predstavlja poseben izziv.

Na podro?ju pasivne gradnje smo na slovenskem podro?ju »orali ledino«. S pasivno gradnjo se ukvarjamo že od leta 2002 – dvanajsto leto. Postavljenih imamo ve? kot 70 pasivnih hiš po vsej Sloveniji.

Prepri?ani smo, da vam lahko ponudimo celostno storitev, ter da smo korekten partner pri izvedbi vašega objekta, ki bo vam prijeten Dom, nam pa kvalitetna referenca. Ponujamo vam torej objekt, ki bo zadostil vsem evropskim kriterijem za kvalitetno gradnjo, obenem pa bomo veliko pozornost posvetili energetski u?inkovitosti in stroškovni optimizaciji.

Predstavitev skupine PasivnaGradnja.si si lahko ogledate tudi tule:

Ponujamo Vam:

  1. Svetovanje pri izbiri parcele za gradnjo in izdelava predhodne energetske študije
  2. Izdelavo vse potrebne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja
  3. Izdelava projekta za izvedbo
  4. priprava potrebne dokumentacije in pridobitev nepovratnih sredstev s strani Eko sklada
  5. pridobitev vseh potrebnih ponudb za gradnjo
  6. predstavitev gradbenih materialov in njihova primerjava
  7. Izvedba pasivne ali nizkoenergijske hiše v razli?nih gradbenih fazah, lahko tudi “na klju?”, z vsemi inštalacijami in ureditvijo okolice
  8. Izvedba testa zrakotesnosti
  9. Predstavitev delovanja pasivnega objekta in vseh vgrajenih komponent uporabniku
  10.  Podporo pri uporabi objekta ali morebitno odpravo tehni?nih težav v najkrajšem ?asu

Vabimo vas na sestanek, kjer se lahko o vašem projektu podrobneje pogovorimo in Vam predstavimo ustrezne rešitve in ponudbe.

V upanju na sodelovanje pri realizaciji vaše pasivne hiše Vas lepo pozdravljamo.

PasivnaGradnja.si