Izdelava energetskih izračunov v skladu s PURES 2010

raba.energije

Novi pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah PURES 2010

Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah PURES, Ur. l. RS, št. 52/10, ki je stopil v veljavo 1. julija 2010, bo pomembno vplival na objekte, ki se bodo prenavljali in gradili v prihodnje, saj določa ostre kriterije za toplotno zaščito in obvezen delež obnovljivih virov energije v novih objektih. Pravilnik je bil sprejet na osnovi zahtev, ki jih predpisuje evropska direktiva o energetski u?inkovitosti stavb, katere cilj je zagotavljanje zanesljivosti oskrbe z energijo in doseganje ciljev Kjotskega protokola (8% zmanjšanje emisij do leta 2012).

Omenjena direktiva državam članicam nalaga, da v svojem pravnem redu uredijo izračun energetske učinkovitosti stavb, določitev minimalnih zahtev glede energetske učinkovitosti novih stavb in večjih obstoječih stavb v primeru večjih prenov, izdelavo študije izvedljivosti alternativnih sistemov oskrbe z energijo za večje nove stavbe (nad 1.000 m2), energetsko certificiranje stavb ter redne preglede kotlov in klimatskih sistemov.

Celotno besedilo pravilnika je dosegljivo na: www.energetskabilanca.si/pures2010

Katere so pomembnejše zahteve PURESa?

  • 25 odstotkov energije moramo zagotoviti iz obnovljivih virov energije;
  •  toplotna zaščita v novogradnjah in stavbah, ki se bodo prenavljale, bo učinkovitejša (za stanovanjske stavbe mora biti U<0.28 W/m2K kar pomeni 10cm ali več izolacije na opečnem modularcu);
  •  v ogrevalnih sistemih z vodo je temperatura znižana s 70 oziroma 90 na 55 stopinj celzija;
  • določena je največja dovoljena moč za hlajenje stavbe, ki se ne sme prekoračiti;
  • povprečna osvetljenost stavbe in uporaba svetil sta omejeni.

Ponujamo Vam in za Vas lahko izdelamo:

  • Elaborat gradbene fizike za področje učinkovite rabe energije v stavbah (elaborat URE)
  • Izkaz energijskih lastnosti stavbe
  • Energetsko izkaznico

Z veseljem vam bomo posredovali več podatkov o izračunu ali ponudbo za izdelavo PURES energetske bilance. Prosimo vas, da izpolnete obrazec na tej povezavi: Podatki za ponudbo PURES 2010

V najkrajšem času vas bomo kontaktirali in posredovali ponudbo glede na posredovane podatke.

Veselimo se sodelovanja z vami in prepričani smo, da vam na podlagi naših dolgoletnih izkušenj lahko ponudimo profesionalno in strokovno storitev, ki bo pripomogla k boljši izvedbi vašega bodočega objekta.