Gradnja kletne etaže – Pasivna hiša O v Avstriji

Prikazana je izvedba kletne etaže pasivne hiše, ki je delno vkopana in navezana na garažo. Garaža je termično popolnoma ločena od bivalnega dela pasivne hiše, obenem pa je z njim funkcionalno povezana. Za gradnjo objekte je uporabljen naš gradbeni sistem TermoLOGiK.

V tem primeru so uporabljene tri debeline gradbenega sistem. Zaradi popolne modularnosti sistem omogoča uporabo vseh opcij debelin, saj je vsaka z vsako kompatibilna. Notranje nosilne stene v objektu so izvedene z elementi debeline 25 cm, obodne stene garaže so izvedene z sistemom LOGiK 300 in obodne stene ovoja pasivne hiše v kletnem segmentu so izveden z uporabo sistema LOGiK 400 (U=0,125 W/m2K).