Gradbeni sistem TermoLOGiK

Inovativna rešitev za gradnjo varnih, trajnih Pasivnih in energetsko varčnih stavb

Gradbeni sistem TermoLOGiK je inovativen ICF gradbeni sistem, ki je v celoti razvit in proizvajan v Sloveniji. ICF pomeni Insulated Concrete Formwork, kar pomeni, da gre za sistem betonskih zidakov, ki so obdani s toplotno izolacijo iz Neoporja. Sistem TermoLOGiK združuje termične, konstrukcijske, detajlne in instalacijske zahteve za gradnjo pasivnih hiš z visoko energetsko učinkovitostjo, zrakotesnostjo, statično in potresno zanesljivostjo ter okoljsko in zdravstveno prijaznostjo.

Gradbeni sistem TermoLOGiK ima številne prednosti pred klasičnimi načini gradnje:

Vrhunska toplotna izolacija in termostabilnost: Gradbeni sistem TermoLOGiK ponuja celoten spekter toplotne izolativnosti, vse do ničenergijskih hiš z najbolj izolativnim zidakom na trgu. Toplotni ovoj je homogen, neprekinjen in brez toplotnih mostov. To pomeni, da se preprečujejo izgube toplote skozi stene in druge gradbene elemente. S tem se zmanjša potreba po dodatni izolaciji in izboljša energetska učinkovitost pasivne hiše. Gradbeni sistem TermoLOGiK omogoča tudi gradnjo objektov z veliko termično maso, ki zagotavlja stabilno temperaturo v notranjosti ne glede na zunanje vremenske spremembe. Termična masa je sposobnost materiala, da absorbira in oddaja toploto. Večja kot je termična masa, bolj se objekt upira temperaturnim nihanjem. Gradbeni sistem TermoLOGiK ima visoko termično maso zaradi betonskega jedra zidakov, ki deluje kot akumulator toplote. Tako se objekt pozimi ogreva s sončno toploto in notranjimi viri toplote (ljudje, aparati), poleti pa se hladi s prezračevanjem in senčenjem. Termična masa tako prispeva k bivalnemu ugodju in zmanjšuje potrebo po dodatnem ogrevanju ali hlajenju. Gradbeni sistem TermoLOGiK ima tudi večjo termostabilnost kot lesena gradnja, saj ima boljšo sposobnost uravnavanja temperaturnih nihanj v notranjosti objekta. Termostabilnost je lastnost materiala ali sistema, da ohranja konstantno temperaturo ne glede na spremembe okoljske temperature. Gradbeni sistem TermoLOGiK ima večjo termostabilnost zaradi večje mase in toplotne kapacitete betona, ki deluje kot blažilec temperaturnih sunkov. Tako se objekt ne pregreva ali prehlaja prehitro in ohranja prijetno klimo v notranjosti.

Zaradi želje po popolni fleksibilnosti je bil gradbeni sistem zasnovan tako, da omogoča različno debelino betonskega jedra in to na način, da se lahko distančniki prosto prilagodijo tudi na gradbišču, če je potrebno. S tem je dosežena popolna fleksibilnost in zagotovite kakršne koli izvedbe, ne glede na statično zahtevnost objekta.

Sistem omogoča izvedbo betonskega jedra 5, 10 , 15, 20 in 25 cm.

Gradbeni sistem TermoLOGiK lahko v grobem razdelimo na 6 debelin sten, ki jih omogoča pri vsaki debelini betonskega jedra.

Če povzamemo pri najbolj uporabljeni debelini konstrukcije – 15 cm so le te sledeče:

LOGiK 550– debelina 55 cm, U vrednosti = 0,078 W/m2K

LOGiK 500– debelina 50 cm, U vrednosti = 0,089 W/m2K

LOGiK 400– debelina 40 cm, U vrednosti = 0,125 W/m2K

LOGiK 350– debelina 35 cm, U vrednosti = 0,156 W/m2K

LOGiK 300– debelina 30 cm, U vrednosti = 0,209 W/m2K

LOGiK 250– debelina 25 cm, U vrednosti = 0,316 W/m2K

Zaradi vkomponirane želje po fleksibilnosti že v razvojni fazi sistema le ta omogoča popolno fleksibilnost saj so vse komponente in debeline med seboj kompatibilne, tako da se lahko objet izvede iz več različnih debelin betonskega jedra ali pa zunanje debeline izolacije. Ta lastnost se je izkazala kot velika prednost v projektivi in ob izvedbi saj je sistem popolnoma ne omejujoč.

Potresna varnost in večuporabnost:

Gradbeni sistem TermoLOGiK predstavlja izjemno zanesljivo protipotresno konstrukcijo, ki omogoča podzemne in nadzemne zidove, velike razpone, konzolne forme in mnoge druge arhitektonske oblike. Sistem je sestavljen iz betonskih zidakov, ki so med seboj spojeni s posebnimi spojkami in nato zaliti z betonom. Tako nastane monolitna betonska stena, ki je odporna na potresne sile in ima visoko nosilnost.

Velika potresna odpornost gradbenega sistema TermoLOGiK je bistvena prednost pred ostalimi načini gradnje, saj omogoča gradnjo stavb, ki so varne in trajne na najbolj zahtevnih potresnih območjih. Slovenija leži na tektonsko aktivnem območju, saj se na njenem ozemlju stikajo tri tektonske enote: Alpe, Dinaridi in Panonski bazen. Potresna nevarnost je izražena z maksimalnim pospeškom tal, ki ga lahko pričakujemo v določenem časovnem obdobju. Na podlagi nove karte potresne nevarnosti, ki jo je pripravila Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO), poteka pas največje potresne nevarnosti čez osrednjo Slovenijo od severozahoda proti jugovzhodu.

Sistem TermoLOGiK ima na voljo različne debeline betonskega jedra, ki zagotavljajo maksimalno varnost.  To pomeni, da so stavbe sposobne prenesti zelo močne potrese z majhnimi ali brez poškodb.

Gradbeni sistem TermoLOGiK je torej idealna rešitev za gradnjo varnih in trajnih stavb na potresno ogroženih območjih. Sistem TermoLOGiK je tudi energetsko varčen, okolju prijazen in enostaven za gradnjo. Sistem TermoLOGiK je bil uporabljen za gradnjo številnih stavb v Sloveniji in tujini.

Gradbeni sistem TermoLOGiK je primer slovenske inovacije in kvalitete na področju gradbeništva. Sistem je plod dolgoletnih izkušenj in izobraževanj v pasivni gradnji naših inženirjev. Sistem je tudi proizvajan v Sloveniji, kar pomeni, da podpira domačo industrijo in gospodarstvo ter zagotavlja kratke transportne poti in nižje stroške gradnje. Sistem je tudi certificiran s strani priznanih institucij in organizacij, kot so Passivhaus Institut, ZRMK ter ima evrospko tehnično soglasje.

Prednosti pred leseno gradnjo:

Gradbeni sistem TermoLOGiK ima tudi prednosti pred leseno gradnjo, ki je druga pogosta izbira za gradnjo pasivnih hiš. Lesena gradnja je sicer lahka, hitra in okoljsko prijazna, vendar ima tudi nekaj slabosti, kot so omejena nosilnost, potreba po dodatni protipožarni zaščiti, občutljivost na vlago in insekte ter težavnost pri izvedbi toplotnih mostov. Gradbeni sistem TermoLOGiK pa ima naslednje prednosti pred leseno gradnjo:

  • Večja nosilnost: Gradbeni sistem TermoLOGiK ima zaradi betonskega jedra zidakov večjo nosilnost kot lesena konstrukcija. To omogoča gradnjo večjih in višjih objektov ter večjo svobodo pri arhitekturnem oblikovanju.
  • Večja protipožarna varnost: Gradbeni sistem TermoLOGiK je zaradi betonskega jedra zidakov in ognjevarne izolacije iz Neoporja bolj odporen na požar kot lesena konstrukcija. Beton ne gori in ne prispeva k širjenju ognja, Neopor pa se topi in ugaša brez kapljanja. Sistem TermoLOGiK ima tudi visoko protipožarno odpornost sten.
  • Večja odpornost na vlago in insekte: Gradbeni sistem TermoLOGiK je zaradi betonskega jedra zidakov in difuzno odprte izolacije iz EPS bolj odporen na vlago in insekte kot lesena konstrukcija. Beton ne vpija vode in ne gnije. Sistem TermoLOGiK je tudi neprivlačen za insekte, ki lahko poškodujejo leseno konstrukcijo.
  • Lažja izvedba ovoja brez toplotnih mostov: Gradbeni sistem TermoLOGiK je zasnovan brez toplotnih mostov, kar pomeni, da se preprečujejo izgube toplote skozi stene in druge gradbene elemente. S tem se zmanjša potreba po dodatni izolaciji in izboljša energetska učinkovitost pasivne hiše.
  • Boljša zvočna izolacija: Gradbeni sistem TermoLOGiK ima zaradi večje mase boljšo zvočno izolacijo kot lesena konstrukcija. Masa je pomemben dejavnik pri zmanjševanju prenosa zvoka skozi stene. Betonska stena ima večjo maso kot lesena stena in zato bolje duši zunanje in notranje zvoke. Sistem TermoLOGiK ima tudi dobro zvočno izolacijo med etažami zaradi betonske plošče.
  • Vrhunska toplotna izolacija in termostabilnost: Gradbeni sistem TermoLOGiK ponuja celoten spekter toplotne izolativnosti, vse do ničenergijskih hiš z najbolj izolativnim zidakom na trgu. Toplotni ovoj je homogen, neprekinjen in brez toplotnih mostov. To pomeni, da se preprečujejo izgube toplote skozi stene in druge gradbene elemente. S tem se zmanjša potreba po dodatni izolaciji in izboljša energetska učinkovitost pasivne hiše. Poleg tega je sistem difuzno odprt, kar pomeni, da omogoča prehajanje vodne pare skozi steno in preprečuje kondenzacijo in nastanek plesni. Gradbeni sistem TermoLOGiK omogoča tudi gradnjo objektov z veliko termično maso, ki zagotavlja stabilno temperaturo v notranjosti ne glede na zunanje vremenske spremembe. Termična masa je sposobnost materiala, da absorbira in oddaja toploto. Večja kot je termična masa, bolj se objekt upira temperaturnim nihanjem. Gradbeni sistem TermoLOGiK ima visoko termično maso zaradi betonskega jedra zidakov, ki deluje kot akumulator toplote. Tako se objekt pozimi ogreva s sončno toploto in notranjimi viri toplote (ljudje, aparati), poleti pa se hladi s prezračevanjem in senčenjem. Termična masa tako prispeva k bivalnemu ugodju in zmanjšuje potrebo po dodatnem ogrevanju ali hlajenju. Gradbeni sistem TermoLOGiK ima tudi večjo termostabilnost kot lesena gradnja, saj ima boljšo sposobnost uravnavanja temperaturnih nihanj v notranjosti objekta. Termostabilnost je lastnost materiala ali sistema, da ohranja konstantno temperaturo ne glede na spremembe okoljske temperature. Gradbeni sistem TermoLOGiK ima večjo termostabilnost zaradi večje mase in toplotne kapacitete betona, ki deluje kot blažilec temperaturnih sunkov. Tako se objekt ne pregreva ali prehlaja prehitro in ohranja prijetno klimo v notranjosti.
  • Večja dolgoročna vrednost: Gradbeni sistem TermoLOGiK ima tudi večjo dolgoročno vrednost kot lesena gradnja, saj je bolj trpežen in vzdržljiv skozi leta. Betonska konstrukcija je bolj odporna na mehanske poškodbe, vremenske vplive, biološke dejavnike in kemične snovi kot lesena konstrukcija. Beton se ne krči in ne razteza zaradi sprememb temperature in vlage, ne trohni in ne razpada zaradi gliv in insektov, ne rjavi in ne korodira zaradi soli in drugih snovi. Beton ima tudi daljšo življenjsko dobo kot les, saj lahko zdrži več kot 100 let brez večjih popravil. Gradbeni sistem TermoLOGiK je tudi lažje vzdrževati kot lesena gradnja, saj ne potrebuje pogostega barvanja, lakiranja ali impregniranja. Sistem TermoLOGiK je tudi bolj cenjen na trgu nepremičnin kot lesena gradnja, saj zagotavlja višjo kakovost bivanja, varnosti in energetske učinkovitosti. Gradbeni sistem TermoLOGiK je torej investicija, ki se vam bo obrestovala v dolgi rok.
  • Možnost rekonstrukcij: Gradbeni sistem TermoLOGiK omogoča tudi možnost rekonstrukcij objekta, ki je zgrajen z njim, kar omogoča spremembo objekta skozi leta v primeru spremembe lastništva, zamenjave generacij ali drugih življenjskih situacij. Možnost rekonstrukcije je zaradi betonskega konstrukcijskega jedra, ki se ga zlahka rekonstruira. Betonsko jedro je monolitna betonska stena, ki je odporna na mehanske poškodbe in ima visoko nosilnost. Betonsko jedro se lahko preoblikuje z rezanjem, vrtanjem ali dodajanjem novih elementov. Sistem TermoLOGiK je torej gradbeni sistem, ki omogoča dinamično in kreativno gradnjo, ki se lahko spreminja skozi čas.
  • Izjemno uravnavanje vlage: Gradbeni sistem TermoLOGiK ima tudi izjemno uravnavanje vlage v primerjavi z leseno gradnjo, saj ima povprečna hiša grajena s TermoLOGiKom cca. 100 m3 betona, ki odlično absorbira toploto in vlago ter zmanjšuje nihanja. Vlaga je ključen dejavnik za bivalno ugodje in zdravje ljudi v objektu. Preveč ali premalo vlage lahko povzroči nelagodje, draženje sluznic, alergije, glavobole ali druge težave. Idealna relativna vlažnost zraka v notranjosti objekta je med 40% in 60%. Gradbeni sistem TermoLOGiK omogoča optimalno uravnavanje vlage v notranjosti objekta zaradi betonskega jedra zidakov. Betonsko jedro deluje kot higroskopni material, ki vpija in oddaja vlago glede na spremembe v okolju. Sistem TermoLOGiK tako zagotavlja popolno ravnovesje vlage v notranjosti objekta in prispeva k boljšemu bivalnemu ugodju in zdravju ljudi.

Gradbeni sistem TermoLOGiK je prava izbira za vse, ki želijo kvalitetno zgrajeno pasivno hišo, ki bo brez toplotnih mostov, bo imela veliko termično maso in bo nudila izjemne bivalne pogoje v naši klimatski coni. Sistem TermoLOGiK združuje prednosti betonske in izolativne gradnje ter odpravlja njihove slabosti. Sistem TermoLOGiK je tudi slovenski proizvod, ki je razvit in proizveden v Sloveniji ter certificiran in preverjen s strani priznanih institucij in organizacij. Z izborom gradbenega sistema TermoLOGiK si naročnik zagotovi dolgoročno vrednost objekta in varnost.

V tem prispevku smo vam predstavili gradbeni sistem TermoLOGiK, ki je idealen za gradnjo pasivnih hiš. Pasivne hiše so objekti, ki imajo zelo nizko porabo energije za ogrevanje in hlajenje ter zagotavljajo visoko stopnjo bivalnega ugodja. Pasivne hiše so tudi okoljsko prijazne, saj zmanjšujejo emisije toplogrednih plinov in rabo neobnovljivih virov energije. Pasivne hiše so tudi zdrave za bivanje, saj imajo kakovosten zrak, primerno temperaturo in vlažnost ter dobro zvočno izolacijo.

Gradbeni sistem TermoLOGiK ima številne prednosti pred drugimi gradbenimi sistemi, kot so lesena gradnja ali klasična opečna gradnja. Sistem TermoLOGiK ima vrhunsko toplotno izolacijo, ki pri majhni debelini nudi visoko toplotno izolativnost zidu. Sistem TermoLOGiK ima tudi visoko termično maso, ki zagotavlja stabilno temperaturo v notranjosti ne glede na zunanje vremenske spremembe. Sistem TermoLOGiK ima tudi večjo nosilnost, protipožarno varnost, odpornost na vlago in insekte ter lažjo izvedbo toplotnih mostov kot lesena gradnja. Sistem TermoLOGiK ima tudi boljšo zvočno izolacijo in termostabilnost kot lesena gradnja. Sistem TermoLOGiK omogoča tudi možnost rekonstrukcij objekta, ki je zgrajen z njim, kar omogoča spremembo objekta skozi leta v primeru spremembe lastništva, zamenjave generacij ali drugih življenjskih situacij.

Več podatkov o gradbenem sistemu TermoLOGiK je dostopno tule: TermoLOGiK – Vrhunski gradbeni sistem

Avtor: Alen Mladinov univ.dipl.inž.arh ZAPS 1244

Če se želite prepričati o prednostih individualnega pristopa do projektiranja pasivnih in plus energijskih hiš, vam priporočamo, da se obrnete na podjetje Arhem d.o.o., ki v sklopu arhitekturnega biroja ponuja povsem individualni pristop do zasnove projekta, individualno vodenje vsakega projekta in osebni pristop do vsakega, ki jim s sodelovanjem izkaže zaupanje. Podjetje Arhem d.o.o. ima dolgoletne izkušnje in znanje na področju pasivne gradnje in uporablja PHPP metodologijo za izračun energetske bilance. Poleg tega vam lahko ponudijo izvedbo pasivne hiše v sklopu skupine PasivnaGradnja.si, ki bo na podlagi več kot 20 letnih izkušenj na področju pasivne gradnje in dobro izdelane projektne dokumentacijo arhitekturnega biroja Arhem prenesla na gradbišče in jo s pomočjo popolnoma fleksibilnega gradbenega sistema za izvedbo pasivnih hiš TermoLOGiK hitro in natančno prenesla v realnost.

Končni rezultat bo zaradi usklajenega dela in poznavanja vseh segmentov projektiranja in gradnje najboljši za dano lokacijo, za izražene želje naročnika in ekonomski okvir v katerega je objekt postavljen.

Članki o Pasivni hiši in Pasivni gradnji za več in podrobnejše informacije:

Si želite Pasivno hišo? Lahko vam pomagamo.

Prosimo izpolnite spodnja polja. V najkrajšem času vas bomo kontaktirali in pomagali pri realizaciji vašega projekta ali pa vam s svetovanjem in nasvetom pomagamo najti pravo rešitev.

Katero področje naših storitev vas zanima? *