Energy Plus System

Vrhunski gradbeni sistem za gradnjo pasivnih in nizkoenergijskih hiš

Predstavljamo Vam vrhunski gradbeni sistem, ki je posebej zasnovan in razvit za gradnjo energetsko varčnih masivnih objektov, z velikim poudarkom na reševanju detajlov. Sistem gradnje omogoča izvedbo objekta popolnoma brez toplotnih mostov, hitro, natančno, predvidljivo in predvsem onemogoča napake.

Sistem je razvid v štirih različnih debelinah od katerih ima vsaka razvite vse komponente, ki so potrebne za izvedbo objekta. Sistem ima poleg osnovnih zidnih elementov razvite kotne elemente, prekladne elemente, špaletne elemente, elemente za izvedbo preklad in nosilce, element za izvedbo izolacije oboda plošče in oder kot pripomoček za zagotavljanje popolne ravnosti, vertikalnosti in stabilnosti zidu med gradnjo.

Sistem je zelo primeren za izvedbo nizkoenergijskih in pasivnih objektov, kot je Pasivna hiša ali Plus energijska hiša. Sistem ima tudi vrhunsko zasnovan sistem za dušenje zvoka, s čimer je edinstven na trgu.

Predstavitev posameznih komponent sistema:

ZIDAK serija 50 cm

Poimenovanje: E+ 500 Block
Toplotna preh. zidu: Uzidu= 0,089 W/m2K
Dimenzije zidaka: Š x D x V= 50 x 90 x 25 cm
Poraba v zidu: 4,44 kos/m2

Gradbeni element je primeren za izvedbo Pasivnih in Plus energijskih hiš. Skupaj z ostalimi komponentami gradbenega sistema omogoča hitro in natančno izvedbo objekta brez toplotnih mostov.

ZIDAK serija 40 cm

 Poimenovanje: E+ 400 Block
 Toplotna preh. zidu: Uzidu0,125 W/m2K
 Dimenzije zidaka: Š x D x V= 40 x 90 x 25 cm
 Poraba v zidu:      4,44 kos/m2

Gradbeni element je primeren za izvedbo Pasivnih hiš. Skupaj z ostalimi komponentami gradbenega sistema omogoča hitro in natančno izvedbo objekta brez toplotnih mostov.

ZIDAK serija 30 cm

 Poimenovanje: E+ 300 Block
 Toplotna preh. zidu: Uzidu0,209 W/m2K
 Dimenzije zidaka: Š x D x V= 30 x 90 x 25 cm
 Poraba v zidu:      4,44 kos/m2

Gradbeni element je primeren za izvedbo Nizkoenergijskih hiš in vkopanih delov (kleti) pri Pasivnih hišah. Skupaj z ostalimi komponentami gradbenega sistema omogoča hitro in natančno izvedbo objekta brez toplotnih mostov.

ZIDAK serija 25 cm

 Poimenovanje: E+ 250 Block
 Toplotna preh. zidu: Uzidu0,316 W/m2K
 Dimenzije zidaka: Š x D x V= 25 x 90 x 25 cm
 Poraba v zidu:      4,44 kos/m2

Gradbeni element je primeren za izvedbo vkopanih delov (kleti) pri Nizkoenergijskih hišah ali pa notranjih nosilnih sten pri nizkoenergijskih in pasivnih objektih. Skupaj z ostalimi komponentami gradbenega sistema omogoča hitro in natančno izvedbo objekta. Sistem je popolnoma kompatibilen z vsemi predhodno navedenimi debelinami, ki jih celoten sistem omogoča.

Predstavitev dodatnih sistemskih rešitev:

VOGALNIK serija 50 cm

 Poimenovanje: E+ 500  Corner Block
 Toplotna preh. zidu: Uzidu0,089 W/m2K
 Dimenzije zidaka: Š x D x V= 50 x 95 x 25 cm
 Poraba v zidu:      4,44 kos/m2

Vogalni element omogoča izvedbo popolnih vogalov, brez toplotnih mostov. Hitro in enostavno. Popolnoma je kompatibilen z zidmin elementov E+500 ter ostalimi komponentami gradbenega sistema, ki je primeren za izvedbo Pasivnih in Plus energijskih hiš. Skupaj z ostalimi komponentami gradbenega sistema omogoča hitro in natančno izvedbo objekta brez toplotnih mostov.

VOGALNIK serija 40 cm

 Poimenovanje: E+ 400  Corner Block
 Toplotna preh. zidu: Uzidu0,125 W/m2K
 Dimenzije zidaka: Š x D x V= 50 x 90 x 25 cm
 Poraba v zidu:      4,44 kos/m2

Vogalni element omogoča izvedbo popolnih vogalov, brez toplotnih mostov. Hitro in enostavno. Popolnoma je kompatibilen z zidmin elementov E+400  ter ostalimi komponentami gradbenega sistema, ki je primeren za izvedbo Pasivnih hiš. Skupaj z ostalimi komponentami gradbenega sistema omogoča hitro in natančno izvedbo objekta brez toplotnih mostov.

IZOLACIJA OBODA PLOŠE

 Toplotna preh. zidu: Uzidu4 opcije
 Dimenzije zidaka: Š x D x V= X x 90 x 25 cm
 Poraba v zidu:      1,11 kos/m1

Za vse štiri debeline zidu je razvit element, ki omogoča izvedbo oboda AB plošče brez toplotnih mostov. Element se postavi nad zadnjo vrsto in se ga s posebnimi kovinskimi konektorji pritrdi, da tvori opaž plošče, ko se jo betonira. To je bistveno, saj nobeno dodatno opažanje plošče po obodu ni potrebno.

PREKLADA in NOSILCI

 Toplotna preh. zidu: Uzidu4 opcije
 Dimenzije zidaka: Š x D x V= X x 90 x 25 cm
 Poraba v zidu:      1,11 kos/m1

Za vse štiri debeline zidu je razvit element, ki omogoča izvedbo preklad in nosilcev brez toplotnih mostov. Element omogoča izvedbo opaže v pasivnem eneretskem standardu, brez dodatnega opaža stranic, ko se betonira. Z elementi za izvedbo preklad in nosilcev imamo razvit sistem za podometno vgradnjo žaluzij in rolet.

ŠPALETNI ZAKLJUČEK 

 Dimenzije zidaka: Š x D x V= 5 x 15 x 25 cm
 Poraba v zidu:      4 kos/m1

Špaletnik je dodaten element, ki se ga lahko vstavi na poljubno mesto v zidaku, tako da zapre medprostor, kamor se v končni fazi vgradi beton in ustvari nosilno armiranobetonsko sredico. Špaletnik se postavi v špalete ob oknih ali vratih in ravnih zaključkih sten.

PODPORNA KONSTRUKCIJA

Sistem gradnje ima posebej razvito specialno podporno konstrukcijo, ki omogoča pritrditev in stabilizacijo zidu, služi kot oder, ko se dela izvajajo na višini in omogoča nagib in uravnavanje zidu zaradi posebej zasnovanega nagibnega elementa. Z uporabo podporne konstrukcije zagotovimo hitro gradnjo, natančno izvedbo in izvedbo betoniranja sten v celoti. 

 

Kontaktirajte nas!

Za več informacij smo vam na razpolago.

Za vsak objekt pripravimo natančno kalkulacijo materiala in vam predstavimo vse opcije ter različne možnosti, ki jih sistem gradnje ponuja.
Kontaktirajte nas!

Več o sistemu gradnje si lahko ogledate na: Energy Plus System – Vrhunski sistem za gradnjo Pasivnih hiš