ENERGETSKA PRENOVA OBJEKTA V PASIVNEM STANDARDU – ZMAJSKI MOST – LJUBLJANA – IZVEDBA SIDRANJA, OPAŽANJE STEBROV IN VEZI

Na objektu se pospešeno dela. Postavljen je opaž za izvedbo horizontalne AB vezi. V opažu je razviden tudi način povezave – sidranja vezi z obstoječim zidom. Na južni strani je že izveden opaž za dva sterra, enako je narejen opaž in postavljena armatura na vzhodni strani, kjer bo izvedena frčada.

http://www.energetskaobnova.si/energetska-prenova-objekta-zmajski-most-ljubljana-izvedba-sidranja-opazanje-stebrov-in-vezi/