Izvedenih objektov – nedokon?anih (III. ali IV. GR FAZA)

Precej investitorjev kupi objekt, ki je zgrajen do III. ali IV. gradbene faze in želi objekt kar se da energetsko u?inkovito zaklju?iti. Pri takih primerih si ogledamo objekta in naredimo energetsko analizo obstoje?ega stanja. Posebno pozornost posvetimo morebitnim konstrkcijskim izvedbam, ki povzro?ajo toplotne mostove. Vse to vkomponiramo v energetsko analizo in predstavimo investitorju opcije, ki so na voljo za energetsko optimalno bilanco. Pri takšnih »sanacija« je seveda potrebno imeti v mislih tudi ekonomski vidik in vedno upoštevat idobo amortizacije posameznega ukrepa, ki je predlagan.

V sklopu analize se predlaga tudi morebitna zasnova prezra?evalnega sistema in energetike, ker je vedno potrebno tudi optimizirati ta segment, saj je zaradi energetske optimizacije projektna rešitev strojnih inštalacij vedno predimenzionirana.

Cilje celotnega postopka je, da dosežemo boljšo energetsko u?inkovitost objekta, zmanjšamo obratovalne stroške in pove?amo kvaliteto bivanja.