Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, objavlja, da je Javni poziv 18SUB-OB13 Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 3/13) zaključen, ker so zaprošene nepovratne finančne spodbude vlagateljev že presegle vsa razpisana sredstva. Zadnji rok za oddajo vlog je 19.7.2013. Vloge, ki do tega datuma ne bodo oddane bodisi osebno do 14.30. ure na sedežu Eko sklada oz. ne bodo oddane priporočeno na pošti do konca tega dne, bodo zavržene.

Nov javni poziv za dodeljevanje nepovratnih sredstev občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb bo predvidoma objavljen v začetku leta 2014. Pri tem je potrebno poudariti, da se bodo tudi na prihodnjih javnih pozivih Eko sklada nepovratne finančne spodbude dodeljevale samo za naložbe, ki ob oddaji vloge še ne bodo izvedene.